POINT: Optimalizací funnelu jsme zvedli jeho průchodnost o 126 %

 

Kolik návštěvníků webu dojde až k odeslání objednávky? A jak zajistit, aby jich bylo co nejvíc? Je potřeba zlepšit průchodnost marketingového funnelu, abychom maximálně vyladili cestu od prvotního seznámení se značkou a produktem až po konečný nákup. Přesně tak, jak jsme to zvládli pro slovenský web tiskárny POINT CZ.

Společnost POINT působí v Česku i na Slovensku a jednou z nabízených služeb je řešení tisku spolu s poradenstvím, zaměřené na B2B segment. Zákazníci mohou online velmi snadno zadat tisk svých letáků, brožur, vizitek nebo jiných propagačních materiálů. 

Na slovenském trhu ale vázla cesta mezi návštěvou webu a dokončením objednávky. Spousta návštěvníků sice přišla na home page profi.point4me.sk, ale neproklikli se dál na jednotlivé produkty, natož aby tisk objednali. Průchod funnelem dosahoval úrovně jen 0,78 %.


Jak na víc tisku i zisku

S klientem jsme se rozhodli to změnit a dali jsme si rovnou nemalé cíle. Důležité je zabránit tomu, aby návštěvníci opouštěli stránky, aniž by pokračovali na další kroky vytvoření kalkulace a zadání objednávky.

Čeho chceme dosáhnout:

  • Snížit míru odchodu na 34 %.
  • Posunout na produktové stránky 50 % uživatelů.
  • Posunout na košík 23 % uživatelů.
  • Získat o více než 100 % vyšší průchodnost funnelu.


Jak jsme postupovali?

1. Start na úvodní stránce

Nejdříve bylo potřeba upravit informace zabrazované na home page. 89 % uživatelů vidí stránky profi.point4me.sk poprvé. Proto jsme změnili obsahový fokus a hlavní prostor dostaly produktové benefity.  Důvěryhodnost firmy je sice důležitá, ale potřebujeme zákazníky přesvědčit tím, co pro ně umíme vytisknout a vyrobit.

2. Vyladěná externí inzerce

Synchronizovali jsme znění reklam, tak aby korespondovalo s obsahem na vstupních stránkách.

3. Produktové stránky pod drobnohledem

Identifikovali jsme slabá místa jednotlivých produktových stránek. Provedli jsme analýzu uživatelského chování a pojmenovali klíčové oblasti pro zlepšení.

Vytištěno, sečteno, podtrženo

Některé realizované změny se projeví teprve s odstupem delší doby, ale už nyní vidíme pozitivní vývoj. Jaké máme průběžné výsledky?

Splnit stanovený cíl se nám zatím podařilo ve třech oblastech: míra odchodu z webu, přechod z home page na některou z produktových stránek a průchodnost funnelu.

  • Míra odchodu se snížila na 22 %.
  • 52 % návštěv se posouvá z úvodní stránky na produktovou.
  • 13 % návštěv se posouvá z produktové stránky na košík.
  • 26 % návštěv košíku dokončí objednávku.

I když je projekt stále v procesu, dosažené výsledky již nyní ukazují vysokou efektivitu námi zvoleného řešení. Dobře je tak vidět, jaký význam má detailní analýza, strategické plánování a úzká spolupráce s klientem během optimalizace.

Největší přínos vidíme v 68% nárůstu návštěv produktových stránek. O 126 % se zvedla průchodnost funnelu a v současné době jsme se dostali na úroveň 1,76 %.

Miloš Fabian

Miloš Fabian

Strategic Planner, Proficio

Optimalizací marketingového funnelu pro profi.point4me.sk jsme dosáhli výrazného zlepšení průchodnosti, ale nejen to. Zvýšení průchodnosti a dokončených objednávek také položilo základy pro další růst podnikání, které je součástí širšího plánu na zvýšení celkové efektivity a konkurenceschopnosti společnosti POINT CZ na slovenském trhu.

Chcete i vy získat nové zákazníky?

Nemusíte to být tak složité. Podíváme se na vaše nastavení funnelu i customer journey. Často i malou úpravou můžete dosáhnout velkých změn, které se odrazí ve vašem businessu.

 Chci víc zákazníků