PROFICIO newsletter: Nastartujte firemní YouTube a rozjeďte soutěže na Facebooku

V online světe pořád rezonu­je GDPR a v návaznos­ti na to končí známá služ­ba Spolužáci.cz. Přečtěte si o efek­tivní správě firem­ních účtů na YouTube nebo se inspiru­jte pokračováním soutěže, kter­ou jsme de-fac­to vylepšili. Pozne­jte osob­ního pomoc­ní­ka Tim­i­ho a dáme vám i tip na klávesové zkratky, které oceníte při prá­ci.

Z naše­ho blogu

Jak správně opti­mal­i­zo­vat YouTube kanál

Pracu­jte s YouTube kanálem své společnos­ti. Ukážeme vám opti­mál­ní ces­tu pro jeho efek­tivní správu a poradíme, co se vyplatí zohled­nit při tvor­bě videí.

Jak připrav­it pokračování soutěže a být ještě úspěšnější

Inspiru­jte se face­bookovou soutěží. Přečtěte si, jak jsme připrav­ili její pokračování a přivedli ještě více fanoušků než v prvním kole.


Co se děje v online světě

Spolužáci.cz končí

Sez­nam vyp­ne svou zná­mou propo­jo­vací službu, ale nebo­jte, pro nos­tal­gii zbývá ještě dost času.

Delegu­jte úkoly, které vás zdržují

V Česku vzniká osob­ní pomoc­ník, který vám pomůže vyřešit spous­tu otravných čin­nos­tí. Jmenu­je se Timi.


Prak­tický tip

Používe­jte klávesové zkratky

Zjednodušte si prá­ci pomocí prak­tick­ých klávesových zkratek. Na eVi­sions najdete 12 tipů i hezk­ou infografiku.


Pře­jeme vám krás­ný slunečný duben a za měsíc se těšíme opět na vidě­nou. Tým PROFICIO

Oliver Kafedžič
Oliver Kafedžič

Servi­su­ju hlášky a dělám obsah zábavnější. Píšu tex­ty na míru i na koleni.

Související články