PROFICIO newsletter: Novinky a inspirace na léto jsou tady. Mrkněte na redesign webu a možnosti Instagramu.

Léto je tady a s ním i návod na pohodový redesign stránek z naše­ho pera. Podíváme se blíže na Insta­gram, o kterém se mlu­ví pořád víc a který spravu­jeme pro čím dál více klien­tů. Proč ho mít, jak pláno­vat obsah, co je klíčem k úspěšným fotografiím nebo jak komu­niko­vat s fanoušky? Vše se dozvíte níže.

Z naše­ho blogu

Když jsou webovky udělané od boku

Když jsou webovky udělané od boku

Pokud při vytváření stránek trpíte před­stava­mi o úspoře času nebo nák­ladů, nemusí se vám to vyplatit. Jak se vyh­nout nák­lad­né­mu redesignu webu hned od začátku? Přečtěte si naše rady a zkušenosti.


Roz­jeďte svůj Instagram

Obsah tvořený uživateli posílí image vaší značky

Obsah tvořený uži­vateli posílí image vaší značky

Obsah, který na Insta­gra­mu tvoří uži­vatelé, vás může výrazně zviditel­nit. Navíc je to jednoduchý způ­sob, jak ho získat zadarmo.

Co sto­jí za úspěchem našich sousedů na Instagramu?

Inspiru­jte se rozdí­ly mezi nejpop­ulárnější­mi účty v Německu, u nás a na Slovensku.

Insta­gram přidává nové obchod­ní nástro­je pro firem­ní profily

Insta­gram nasazu­je funkce, které mají zjednodušit komu­nikaci i pro­ces nákupu pro­duk­tů či služeb.


Plánu­jte příspěvky a foťte poutavě

Plánu­jete strate­gicky nebo na koleni“?

Řešíte komu­nikaci na Face­booku, Insta­gra­mu, YouTube a další kanálech?Psaní věcí na koleni“ se totiž rovná vyha­zování peněz oknem.

12 tipů jak fotit FLAT LAY fotky

Kval­it­ní fotografie zákazníky upouta­jí a snad­no si je připravíte i sami – stačí vědět, jak na to. 


Pře­jeme vám krás­ný začátek léta a za měsíc se těšíme opět na vidě­nou. Tým PROFICIO

Oliver Kafedžič
Oliver Kafedžič

Servi­su­ju hlášky a dělám obsah zábavnější. Píšu tex­ty na míru i na koleni.

Související články