Redesign webu z pohledu SEO

Redesign webu často znamená výrazné zásahy do vzhledu, obsahu, struktury i technického řešení. Takové změny s sebou z pohledu SEO přináší nejedno úskalí. Pokud vše včas nepodchytíte, může to mít na web dlouhodobý negativní dopad.