Strategie komunikace v sociálních médiích

Sociální média umožňují lidem vyjádřit názor a komunikovat ho s ostatními. Představují kolektivní moudrost, kdy je názor vytvořený na nějakou společnost, produkt či službu často pravdivý. Na rozdíl od tradičních marketingových médií v nich každý může vytvářet a upravovat obsah.

S čím pomáháme:

  • analyzujeme pozici značky a vytváříme doporučení,
  • zapojujeme společnost do vhodných sociálních médií,
  • podporujeme zapojení lidí a pozitivnější vnímaní značky.

Sociální média jsou dlouhodobou investicí. Cílem je získat návštěvnost, zaujmout, získat odkazy a ve finále prodat, ale sociální média slouží především k přitáhnutí lidí, protože:

  • vytvářejí komunity uvnitř trhu,
  • umožňují společnosti naslouchat a účastnit se diskuze,
  • dávají možnost k navázání vztahů se zákazníky.

Mnoho výzkumů potvrdilo, jak významný vliv má online reputace společnosti na nákupní chování. Společnost má možnost se dostat do role experta, odlišit se od konkurence a zvýšit svoji hodnotu v očích spotřebitelů, kteří pak budou její nejlepší reklamou.
Důvěra lidí v klasickou reklamní komunikaci se dlouhodobě snižuje. Spotřebitel je nyní mnohem silnější. Jednoduše může ovlivnit větší množství lidí, než tomu bylo dříve. Každý má totiž větší důvěru k názoru někoho, kdo na vaší reakci nebude profitovat.

Přehled nejvýznamnějších sociálních médií v ČR:

Facebook – nejpopulárnější sociální síť 3,8 mil. uživatelů v ČR
Nákupní rádce – Heureka a Zboží s recenzemi produktů a eshopů
Twitter – mikroblogovací síť přibližně 100 tis. uživatelů v ČR
LinkedIn – profesní sociální síť s více 200 tis. uživateli v ČR
YouTube, Google+, Pinterest
Diskuzní fóra a blogy