Data & Business Intelligence

Business Intelligence zdaleka není jen report, na který se podíváte na konci měsíce. Je to celý soubor aktivit a postupů, které využijete pro shromažďování, integraci, analýzu a ve výsledku vizualizaci informací klíčových pro váš business.