Programmatic & RTB

Real-time bidding je proces, při kterém můžete nakupovat a prodávat reklamu prostřednictvím aukcí v reálném čase. To umožňuje vysoce cílené poskytování reklamy. I proto se RTB stalo důležitým pilířem pro brandové a akviziční kampaně a je nedílnou součástí většiny našich strategií.