Jak využívat videa i v obsahové síti

Nejste si jistí, jaký reklamní formát využít pro podporu brandu? U brandových kampaní neočekáváme rychlé prodeje, ale jsou skvělý nástroj pro zvýšení povědomí a zapamatovatelnosti značky nebo produktu. Video může být dobrý způsob, jak toho docílit. Podívejte se, jak jsme si poradili s kampaní pro Niceboy.

Každý reklamní formát, ať už banner, video nebo audio, má svoje přednosti i nevýhody. Při výběru formátu vždy záleží na konkrétní situaci, cílech kampaně, cílové skupině, dostupných zdrojích a strategii. Pojďme si uvést několik důvodů, proč je dobré o videu alespoň uvažovat. 

Silnější zážitek díky videu

Video má oproti banneru schopnost lépe zapůsobit a vytvořit silnější emocionální zážitek. Umožňuje vyprávět příběhy a sdělit komplexnější informace, čímž se zvyšuje zapamatovatelnost obsahu

Videa mají větší potenciál zvyšovat dosah a získat více potenciálních zákazníků

Lidé je častěji sdílí na sociálních sítích.

Toho jsme chtěli využít i v propagaci značky Niceboy, která se zaměřuje na výrobu spotřební elektroniky. 

Zapojení programatiku v awareness fázi

Niceboy je mladou a dynamicky se rozvíjející společností, které na evropském trhu působí od roku 2016. Nabízí stylová sluchátka, přenosné reproduktory, fitness náramky, kamery i vybavení pro gaming a chytré domácnosti.

Na jaro 2023 jsme pro Niceboy naplánovali brandovou kampaň, ve které jsme chtěli využít reklamu na Facebooku, programatický nákup bannerových ploch a současně videa na YouTube

Kombinace všech těchto formátů umožňuje zasáhnout uživatele komplexněji, a vytvořit tak silnější emocionální propojení.

V květnu jsme se rozhodli přidat další reklamní formát – videoreklamu v obsahové síti, abychom videem oslovili i uživatele mimo YouTube a maximalizovali dosah

Důraz na vizibilitu a average viewable time

Vizibilita, čas strávený s reklamou, frekvence zobrazení, reach a brand safety jsou klíčové faktory pro úspěch jakékoliv brand awareness kampaně. Jen imprese, které jsou vizibilní, mohou mít vliv na chování spotřebitele. Nemluvě o tom, že nikdo nechce platit za zobrazení, ke kterým spotřebitel nedoscrolluje. Proto cílíme na vizibilitu minimálně 80 %.

TIP: Jak se hodnotí vizibilita bannerů a videa? 

Bannerové reklamy jsou považovány za vizibilní, když je alespoň 50 % banneru viditelných po dobu alespoň 1 sekundy. U velkých formátů stačí 30 % plochy reklamy. 

V případě videoreklamy platí: alespoň 50 % reklamy, když se video přehrává minimálně 2 sekundy po sobě.

Samotná vizibilita ale nestačí. Ta totiž neříká nic o tom, kolik pozornosti uživatel reklamě reálně věnoval. Proto společně s vizibilitou klademe důraz i na maximalizaci average viewable time. Tedy na dobu, po kterou se reklama objevila na obrazovce.

Jak vyladit frekvenci zobrazení? 

Obzvlášť u kampaní, kde využíváme více reklamních formátů a platforem, musíme řízení frekvence věnovat dostatečnou pozornost. Nízká frekvence nemá požadovaný efekt. Naopak příliš vysoká znamená plýtvání zdroji klienta a negativní ovlivňování uživatele. 

Řada našich klientů je zvyklých spouštět stejné bannerové kampaně jak v Google Ads, tak v Skliku nebo třeba YouTube kampaně v Google Ads. 

Nám se osvědčilo především pro brandové kampaně využívat programatický nákup reklamních ploch v Display & Video 360 (DV360), DSP patřící do Google Marketing Platform

V DV360 jsme schopní dostat reklamu na stejné plochy jako v Google Ads nebo Skliku a současně můžeme efektivně řídit frekvenci zobrazení napříč použitými reklamními formáty. 

Frekvenci Niceboy kampaně jsme proto řídili na všech třech úrovních (campaign, insertion order, line item) a jako cílové jsme zvolili 3 až 4 zobrazení za měsíc na jednoho uživatele.

Pozor na Brand safety

Spravovat online kampaně je jako našlapovat v minovém poli. Nevhodná rétorika, fake news, konspirační weby, ad fraud, invalid traffic, to vše umocněné využitím AI. 

Dynamická a nepředvídatelná povaha online prostředí dělá z brand safety nastavení nepostradatelný nástroj pro ochranu značky. Pomáhá zajistit relevanci kampaně a budovat důvěru u spotřebitelů. 

Všechny klíčové faktory na ochranu značky jsme schopní efektivně řídit díky programatickému nákupu reklamních ploch v DV360.

Videem míříme i mimo YouTube

Abychom videoreklamou oslovili i uživatele mimo YouTube a dostali se na weby Seznamu, rozhodli jsme se otestovat instream i outstream formát v obsahové síti využitím video line item. 

K dispozici jsme měli 15vteřinové landscape a vertical video na Niceboy ION spotřebiče pro chytrou domácnost. 

Cílovou skupinou byli muži i ženy ve věku 18 až 54 let se zájmem automatizaci domácnosti nebo nákupními úmysly domácích spotřebičů a malé elektroniky.


Instream, nebo outstream?

Pro umístění videa v obsahové síti můžeme vybírat z několika možností a většinou až testování ukáže, která volba je pro konkrétní kampaň lepší.

Instream je videoreklama zobrazující se před (Pre-roll), uprostřed (Mid-roll) nebo po přehrání (Post-roll) jiného video obsahu. Hlavní předností instreamu je umístění u kvalitnějšího videoobsahu. 

Instream může být: 

  • skippable in-stream, po 5 vteřinách přeskočitelné video s maximální délkou 60 sekund
  • non-skip, nepřeskočitelný spot o maximální délce 15 sekund 
  • bumper, nepřeskočitelný 6vteřinový spot

Outstream je videoformát obsahové sítě o maximální délce 60 sekund. Začne se automaticky přehrávat ve smyčce bez zvuku. Jen pokud uživatel najede myší na kreativu, spustí se i zvuk. 

Hlavní výhodou outstreamu je nižší cena a možnost zobrazení i mimo weby s videoobsahem.

K outstreamu doporučujeme přidat titulky.

Niceboy vyhrál v instreamu

Na základě testování naší kampaně jsme se po krátké době rozhodli pokračovat jen s instream formátem, který měl lepší výsledky

CTR

+ 817 %

Completion rate

+ 11 %

Average viewable time

+ 3 %

Imprese vedoucí ke konverzi

+ 43 %

Výsledky předčily náš plán

Brandovou kampaní v DV360 (display, video, YouTube) jsme v květnu oslovili celkem 1,6 milionu unikátních uživatelů s průměrnou frekvencí 3,25

Pro květnové DV360 kampaně celkově (display, video, YouTube) bylo klíčové udržet frekvenci zobrazení v rozmezí 3 až 4

Díky omezení frekvence na úrovni kampaně jsme oslovili dodatečných 66 tisíc unikátních uživatelů (o 4 % víc). 

Impression Reach (Co-Viewed) 

1,6 milionu

Added Impression Reach From Frequency Cap

66 tisíc

Average Impression Frequency (Co-Viewed)

3,25

Videoreklama na Seznam webech nám přinesla dalších 244 tisíc unikátních uživatelů (o 21 % víc), kteří nebyli zasaženi videem na YouTube. 

Jak to víme? V DV360 jsme schopní vytvořit Unique Reach Overlap report, který identifikuje overlap. Jde o počet unikátních uživatelů, kteří viděli nebo klikli na reklamu v rámci daných dvou dimenzí (kampaní, reklamních formátů). 

Díky tomu umíme mimo jiné identifikovat příležitosti pro efektivnější alokaci rozpočtu mezi různé reklamní formáty.

Zaměříme-li se čistě na video v obsahové síti, podařilo se nám splnit plánované KPIs:

  • vizibilita 84 % (o 5 % lepší)
  • completion rate 63 % (o 26 % lepší)

Chcete také podpořit svůj brand?

Připravíme pro vás strategii, vybereme nejvhodnější reklamní formáty i umístění. Postaráme se o nastavení, optimalizaci i vyhodnocení kampaně. Nemusíte si dělat hlavu s brand safety, vizibilitou ani frekvencí. 

A pokud nemáte vlastní grafický tým nebo jen oceníte nezaujatou radu, pomůžeme vám i s přípravou vhodné kreativy.

Chci být vidět