Marketing Strategy

Správně nastavená strategie zjednodušuje rozhodování a zefektivňuje nejen marketingové, ale i businessové aktivity. Bez ní nevíte, kdo je váš potenciální zákazník a jak na něj cílit. Nemáte jasno v tom, jaké jsou jeho přání a potřeby. A už vůbec netušíte, zda je dokážete splnit.

Chci řešit marketing strategicky

Jak pracujeme

Jak strategii vydefinujeme?

Strategie vám napoví, na čem stavět, jakou cestu a metody zvolit, z čeho vycházet a jak to všechno udělat lépe než konkurence. Jak se k tomu dobereme?

01

Výzkum, analýza a sběr dat

Poznáme vás, vaši firmu, kompetence, konkurenční výhody i slabá místa. Zaměříme se na zákazníky – ty stávající i potenciální. Zjistíme jejich motivace a obavy z využití služeb či produktů.

02

Segmentace a targeting

Jaké segmenty zákazníků existují, které si vybereme a co jim budeme nabízet? Na základě předchozích dat společně vybereme nejziskovější části trhu a začneme je systematicky dobývat.

03

Positioning a Brand

Jak přesvědčíme cílové segmenty zákazníků, že jste lepší než konkurence a že mají nakoupit právě u vás? Jaká prezentace značky bude rozpoznatelná a otevře vám nejvíc příležitostí? 

04

Finalizace a exekuce

Společně stanovíme OKRs a KPI. Sestavíme strategicko-taktický plán, díky kterému budeme vědět, jak naplníme definované cíle z pohledu produktu, ceny, distribuce a marketingu.

Služby

S čím vám pomůžeme

Články

Co jsme o marketingové strategii napsali

Náš tým

Kdo pro vás zpracuje marketingovou strategii

Další služby, které v rámci marketingu poskytujeme