Zákaznická segmentace

S naší pomocí rozdělte zákazníky do segmentů a panujte trhu! Identifikujeme skupiny s nejvyšší výnosností nebo růstovým potenciálem a následně na ně přesně zacílíme marketingové aktivity.