Webová analytika

Optimalizujeme marketingové nástroje. Zkoumáme chování uživatelů a výsledky kampaní. Propojujeme marketingová data s náklady na produkty a logistiku. Na základě dat vám řekneme, kde ušetřit a kde vydělat více.