Webová analytika

Podnikání ani marketing se neobejdou bez měření a vyhodnocování. Na internetu změříte téměř vše, ať se zajímáte o potenciál daného odvětví nebo pátráte po návratnosti investic do poslední kampaně. Nikdy v historii jsme neměli k dispozici tolik dat jako dnes. Proto se dnes začíná spíše řešit výběr těch důležitých namísto jejich nedostatku.

Analýza návštěvnosti a obchodního potenciálu 

Prospěšnost webové analytiky:

  • informace o návštěvnících – množství, trend, chování,
  • vyhodnocení marketingových aktivit,
  • vyhodnocení návratnosti reklamní kampaně,
  • datové podklady pro obchodní rozhodování.

S čím pomáháme:

  • optimalizace webu a zvyšování jeho obchodní výkonnosti,
  • SWOT analýza chování návštěvníků,
  • správné nastavení Google Analytics a zaučení v práci s reporty.