Služby

Návštěvnost a online marketing

Umění je přivádět návštěvnost rentabilně.

SEO
Vyšší návštěvnost z vyhledávačů a obchodní růst.
PPC
Rentabilní kampaně s optimalizací nákladů.
Efektivní reklama, přesné cílení a optimalizace.
Komunikace, propojení s webem, a vyhodnocování.
Strategie, tvorba obsahu, akce a vyhodnocování.
Získejte více z Heureky, Zboží a dalších.

Webové stránky

Tvoříme weby v synergii s online marketingem.

Atraktivní stránky pro úspěch na trhu.
Nalezení příležitostí a moudrá alokace zdrojů.
Měření, analýza a vyhodnocení návratnosti.