Běh za lepšími výsledky s Aktinem

Seznamte se s klientem

Aktin vznikl v roce 2010 jako online magazín. Jeho tehdejším i současným cílem je poskytovat relevantní informace ze světa fitness, výživy a zdravého životního stylu. Sortiment e-shopu tvoří především funkční výživa, kvalitní kosmetika a postupně se přidává i fitness móda. Vizí Aktinu je rozšiřovat kategorie o vše, co patří k aktivnímu a udržitelnému životu.

Od nerozumných rozpočtů k expanzi 

Klient nás poptal z důvodu nespokojenosti s předchozí agenturou. Chyběl jim propracovaný reportovací systém, agentura nesledovala byznysové cíle. Reklamní systémy sice ukazovaly pozitivní čísla, ale náklady se stále zvyšovaly a klientovi nerostl zisk. Také potenciál propagace na sociálních sítích byl mnohem vyšší než práce s nimi. 

Naši spolupráci jsme rozvrhli do dvou fází. V té první jsme chtěli udržet marketingové náklady na uzdě, ve druhé fázi pak nastavit pokročilejší reporting nejen z pohledu obratu, ale také z hlediska generované marže převedené do absolutního zisku. 

Řízení kampaní podle marketingových skupin nám odhalilo produkty, na kterých byl klient ztrátový kvůli příliš nízké marži. Proto jsme se následně zaměřili na řízení kampaní podle absolutní vygenerované marže. Tedy dle zisku. 

Jak jsme se opřeli do nativní reklamy

Jedním z cílů Aktinu je předávání informací ze světa fitness a zdravého životního stylu. Abychom ke zvýšení prodejů využili také obsah, který si in-house tvoří, zapojili jsme do marketingového mixu i nativní reklamu. Od kampaní jsme očekávali zvýšení konverzí a budování lepšího vztahu se zákazníkem.

Pro nativní remarketing v Skliku jsme nejprve vytvořili kampaň, která cílila na všechny návštěvníky. Reklamní sestavy reprezentovaly jednotlivé články z blogu. Následně jsme články využili jako remarketing pro produktové kategorie, ke kterým jsme napárovali odpovídající články. A abychom uživatele nenudili a dodali jim vždy něco nového, vyloučili jsme ty, kteří už článek četli.

V Google Ads jsme nastavili kampaň, kterou jsme směřovali na co nejrelevantnější remarketingové publikum. Jakmile kampaň získala dostatek dat, využili jsme strategii nabídek ROAS a postupně zvětšovali publika. A také tady jsme vyloučili ty, kteří již s obsahem interagovali.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Oproti dynamickému remarketingu v Skliku jsme s nativním remarketingem získali 5x více konverzí a přitom byla metrika PNO nižší o 7 procentních bodů. Nativní reklama také zaznamenala nižší CPC (−47 %), ale i slabší konverzní poměr (−22 %), což je způsobeno především delší konverzní cestou.

V Google Ads jsme ve srovnání s Sklikem získali menší objem konverzí, ale rentabilita kampaně byla velmi dobrá. V porovnání s dynamickým remarketingem na Googlu měla nativní reklama 4x méně konverzí, ale její PNO bylo nižší o 3,2 procentních bodů. Stejně jako v Skliku jsme u nativní reklamy sledovali nižší CPC (-71 %) a konverzní poměr klesl o 53 %. U obou kampaní v Google Ads byla využívána strategie nabídek ROAS.

Zvýšení konverzí se nám díky nativnímu remarketingu podařilo a samotný objem nás mile překvapil. Na tomto příkladu je skvěle vidět to, že není nutné bát se nižšího konverzního poměru. Díky nižší CPC si totiž můžete dovolit přivést mnohem více uživatelů a kampaně budou stále rentabilní.

Plánujeme velké věci

S klientem jsme si nastavili tříměsíční testovací období a jsme rádi, že se rozhodl ve spolupráci pokračovat. A to i přesto, že dopady výsledků naší práce jsou vzhledem k atribuci a přiřazování jednotlivým kanálům během na dlouhou trať.

A jaké máme společně plány do budoucna? „Velký potenciál vidíme v expanzi. Především uvažujeme nad zvyšováním prodejů vlastních značek Aktinu s vyšší marží. Nabízí se také natáčení vlastního video obsahu, který klienta ukáže jako specialistu na fitness a zdravý životní styl,“ shrnuje account Jiří Novák.