Otočili jsme kohoutkem evropského trhu pro Sanitino

Když máte po boku správného partnera, vaše ambice nemusí mít hranice. Zjistěte, jak jsme volbou správné digitální strategie zvýšili obrat e-shopu o desítky procent a pomohli definovat klíčové trhy pro expanzi

Chcete také úspěšně expandovat?

Jak to celé začalo

Protože spolupráce s předchozí digitální agenturou nepřinášela požadovaný meziroční růst a obrat e-shopu stagnoval, oslovil nás klient s nabídkou spolupráce. Zvítězili jsme ve výběrovém řízení a pustili jsme se do práce.

 

Proficio nemá ve zvyku polovičatá řešení, a proto jsme pro Sanitino od základu připravovali digitální strategii na míru. Postavili jsme ji na pečlivě vybraném marketingovém mixu s cílem stát se strategickým partnerem při růstu celé firmy.

Cílem bylo do 5 let zvýšit obrat alespoň trojnásobně. Jak? Díky expanzi do zahraničí.


Nejméně jeden nový trh ročně

Nejprve jsme provedli analýzu expanze s podrobným popisem všech místních specifik každého trhu. S naším partnerem jsme následně stanovili strategii pro vstup na 1 až 2 nové trhy ročně postupně pro Itálii, Nizozemsko, Belgii, Francii, Rakousko, Španělsko, Německo a Rumunsko.

„Před vstupem na každý trh jsme si sestavili detailní strategii. Byl to náročný proces, protože na každém trhu na nás čeká jiná cílová skupina. Mezi zákazníky jednotlivých zemí jsou velké rozdíly, nicméně společně s Proficiem jsme vždy vyhodnocovali výsledky na konkrétním trhu a snažili jsme se zlepšovat,” dodává Štěpánka Pospíšilová, vedoucí marketingu Sanitino.cz.

Cesta k datové společnosti

Zavedení BI reportingu na míru navíc ukázalo, jaké nové možnosti růstu společnost SANITINO má.

Finanční a datoví analytici, vedoucí týmů a vrcholový management získali špičkový a jednoduchý nástroj, s jehož pomocí mohli realizovat strategické změny:

  • odstranit neefektivitu,
  • skončit se ztrátovými výrobky a zakázkami,
  • optimalizovat způsob práce ve skladu,
  • identifikovat změny na trhu a v krátkém čase na ně reagovat.

Abychom dosáhli vyšší přesnosti a ziskovosti, změnili jsme paradigma optimalizace kampaní z hodnocení příjmů na hodnocení marží.

Zavedli jsme do procesu optimalizace rozšířené sledování konverzí a začali jsme používat automatické strategie pro nabízení marží.

Jiří Novák

Jiří Novák

Partner, Proficio

Jak dosáhnout mezinárodního růstu?

Pomocí průměrné míry prokliků a průměrné míry konverzí z našich stávajících účtů a zjištěné měsíční míry vyhledávání z nástroje Keyword Planner jsme vypočítali průměrnou měsíční investici pro získání určitého tržního podílu.

Nákupní kampaně a automatické strategie

Pro maximalizaci hodnoty konverze při adekvátní návratnosti jsme využili především nákupní kampaněautomatické strategie (zejména tROAS). Kromě klasické optimalizace, jako je vyřazování nebo snižování investic do nevýkonných produktů a kontrola vyhledávacích dotazů, jsme sledovali také Auction insights a využili také pokročilou segmentaci produktů, abychom maximalizovali potenciál automatických strategií.

Vyhledávací kampaně

Pokud jde o kampaně ve vyhledávání, využili jsme především DSA. Díky využití vlastního seznamu stránek jsme mohli inzerovat na konkrétní produkty nebo kategorie produktů, které jsme potřebovali.

Zkoušíme přínos různých změn: například testujeme účinnost kampaní s maximálním výkonem oproti tradičním nákupním kampaním nebo testujeme různé automatické strategie proti sobě.

Experimenty jsou pro nás velmi důležité.

V rámci optimalizace jsme samozřejmě aplikovali sezónní úpravy a v neposlední řadě také Google Merchant Center k porovnání cenové úrovně propagovaných produktů s konkurencí. 

Výsledky exportní strategie

  • Cíle jsme nejen dosáhli, ale překonali jsme ho téměř trojnásobně. Příjmy jsme znásobili desetinásobně.

  • Náklady se podařilo snížit za přibližně 17 000 eur měsíčně díky optimalizaci nákladů na dopravu, 6500 eur měsíčně díky zefektivnění procesů ve skladu a přesnějšímu výpočtu marže až na úroveň jednotlivých produktů a na všech trzích.

  • Příjmy vzrostly z 8 milionů eur na začátku spolupráce v roce 2017 na více než 80 milionů eur v roce 2022.

Pokud porovnáme pololetí 2023 a 2022 všech zemí dohromady (kromě Rumunska, které bylo spuštěno na konci roku 2022), podařilo se nám snížit náklady přímo v Google Ads o 30 % a zároveň zvýšit hodnotu konverzí o 22 %, tedy zvýšit ROAS o 72 %.

  • Konverze se zvýšily celkem o 52 %.

  • Například na německém a italském trhu se nám podařilo výkon zdvojnásobit.

  • Všechny země zaznamenaly nejméně 20% nárůst výkonu.

Chcete také pomoct s expanzí? 

Víme, co funguje. Dejte nám vědět a podíváme se na to společně.

Stačí se nám ozvat!

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů.