Přejít na obsah

Formáty kreativy pro Pinterest

Vytvoření nápadového pinu (odkaz tabulka).

 

Formáty textu 

Doporučujeme:

 • Možnost 1: hlavní/​vybraný obrázek – .JPG nebo .PNG, 10 MB nebo méně s pomě-    
  rem stran 1:1 nebo 2:3.
 • Možnost 2: vybrané video – formát .MP4, .M4V nebo .MOV H.264 nebo H.265.,    
  maximálně 2 GB. Minimálně 4 vteřiny, maximálně 15 minut. Doporučené poměry    
  stran 1:1 nebo 2:3.
 • Sekundární obrázkové podklady – .JPG nebo .PNG, 10 MB nebo méně. Minimálně    
  3 obrázky a maximálně 24.

Specifikace carouselové reklamy

 • Poměr stran 1:1 nebo 2:3.
 • Formát .JPG nebo .PNG, maximální velikost 32 MB na obrázek.
 • Množství 2-5 obrázků na 1 reklamu.

Specifikace reklamy Propagated Pin

 • Poměr stran je doporučený jako 2:3, 1000x1500 pixelů.
 • Formát: 1 obrázek (.PNG nebo .JPG).
 • Texty: až 100 znaků pro název a až 500 pro popis.
 • Pin musí být nahrán na veřejnou nástěnku, kterou vlastníte, nesmí obsahovat materiál třetích stran, mít specifikovanou adresu URL a v poli popisu nesmí obsahovat zkrácenou adresu URL.

Specifikace videoreklamy s pinem

Standardní videoreklamy:

 • Poměr stran buď 1:1, 2:3 nebo 9:16.
 • Formát: .MP4, .MOV nebo .M4V, kódování H.264 nebo H.265, maximálně 2 GB.
 • Délka minimálně 4 vteřiny, maximálně 15 minut.
 • Texty: až 100 znaků pro název a 500 pro popis.

Videoreklamy s maximální šířkou (pouze pro mobily):

 • Stejné jako výše, ale s tím rozdílem, že poměr stran musí být buď 1:1, nebo 16:9.
 • Zobrazuje se pouze uživatelům mobilních zařízení.