S iDokladem jsme to podnikatelům spočítali

Podle odhadů velká část podnikatelů a živnostníků stále využívá manuální způsob vystavování a správu faktur. Jak je přesvědčit, aby přešli na efektivnější online fakturování? S aplikací iDoklad jsme jim to hezky spočítali – na minuty. Každý přece ví, že čas jsou peníze.

Chcete také získat víc zákazníků?

Před naší kampaní se většina komunikačních aktivit iDokladu zaměřovala na maximalizaci výkonu. Postupně však narážely na limit přirozeného růstu trhu/​stávající poptávky a další tlak na růst vedl k neúměrnému nárůstu CPA u sledovaných konverzí. Celkový růst tak neodpovídal požadavkům. 

Navíc pouze výkonnostně zaměřená komunikace nedokázala účinně čelit rozvoji konkurence. 

iDoklad tak pomalu ztrácel pozici jedničky na trhu mezi fakturačními aplikacemi podle hodnocení Brand Share of Search. 

A to jsme se rozhodli změnit!

Úkol zněl jasně

Výzvou, kterou jsme přijali, bylo zvrátit negativní vývoj Share of Search a dosáhnout budoucího efektivního růstu.  

Jaké jsme si dali cíle

 • Pozicovat iDoklad jako partnera pro podnikání, který usnadní práci, nejen jako fakturační aplikaci.
 • Zvýšit meziročně podíl značky v Share of Search. Za poslední tři roky docházelo meziročně k poklesu SoS. 
 • Zvýšit meziročně počet registrací o 30 % a MQL o 19 %. Za kvalifikovaný lead považujeme zákazníka, který začne aplikaci používat. 

Fakturování nemusí být nutné zlo

Naší cílovou skupinou jsou podnikatelé, kteří potřebují chytré funkce, provozují e-shop nebo sklad a vystavují vyšší množství faktur. Prostřednictvím kombinovaného výzkumu jsme si potvrdili, že považují fakturaci za nutné zlo, které je zdržuje od toho hlavního – podnikání. 

Všichni chtějí, aby fakturování bylo co nejjednodušší, nejpřehlednější, nejrychlejší a nejkomfortnější. Zároveň jde o klíčový přehled – poskytuje odpověď, jak se jim finančně daří. 

Čas jsou peníze

Chtěli jsme, aby podnikatelé vyměnili manuální způsob fakturace za iDoklad, protože jim v rámci podnikání usnadní a zefektivní život. iDoklad má znamenat hlavně pohodlí a komfort při vystavování faktur a zároveň poskytovat jednoduchý, ale validní přehled o tom, jak si jejich podnikání vede.

Zároveň jsme museli reagovat i na to, že v podstatě všichni konkurenti komunikují, že jsou online, na pár kliků, rychlí a jednodušší než iDoklad.

Věnujte čas podnikání, ne papírování. 

Tak zní naše výsledná key message.

Podnikatelé, podnikejte!

Někdo peče dorty, jiný housky, další vyrábí židle nebo vytváří loga. Ale ani jeden nechce věnovat administrativě kolem faktur a účetnictví víc času, než doopravdy musí. 

Na svůj poctivý produkt potřebuji hodně času, na administrativu kolem podnikání mi s iDokladem stačí minimum.

Hlavní myšlenka kreativní strategie vzešla z insightu, že podnikatelé se chtějí věnovat hlavně podnikání. Nechtějí trávit čas sledováním legislativy, vyplňováním tabulek nebo složitým dohledáváním a vypisováním faktur. Svůj čas chtějí věnovat tomu, co, je živí, co je baví a v čem jsou dobří. 

Myšlenku jsme následně přetavili do časových jednotek a názorně ukázali, kolik času věnuje podnikatel výrobě svého produktu a kolik mu s iDokladem stačí na fakturování.

Dominik Neckař

Partner, Proficio

Kde zaujmout cílovou skupinu

47 % podnikatelů v Česku působí v těchto třech regionech: Praha, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj. Proto jsme se s ohledem na tento potenciál a rozpočet rozhodli soustředit na tyto regiony.

Offline komunikační kanály

Z dostupných regionálně cílitelných mediatypů jsme zvolili OOH v Praze a Brně, které představují největší koncentraci populace i cílové skupiny. Potřebovali jsme formáty, se kterými uživatel tráví více času„ a proto jsme vybrali citylight vitríny a rámečky umístěné ve vozech metra. 

      

Online komunikační kanály

V onlinu jsme vsadili na kombinaci display a videa s cílem maximalizovat vizibilitu a čas s reklamou

Tato kombinace také umožňuje efektivní dosažení zásahu a zároveň lepší upoutání pozornosti a zapamatovatelnost. 

Na Facebooku a Instagramu jsme pracovali s videem i displayem v podobě carouselu.

DV360: visibilita přes 90 %

Rozpočet jsme rovnoměrně rozdělili mezi video v rámci Youtube a display. Sledovanými KPI by maximální zásah při udržení stanovené frekvence. 

Z pohledu efektu mediálního nasazení pro nás byla klíčová vizibilita, na kterou jsme display kampaň v rámci DV360 optimalizovali a v průběhu kampaně jsme drželi nad 90 %. Vedle standardních display formátů jsme využili i vysoce visibilní formáty typu branding. 

YouTube: téměř polovina všech impresí

Volba Youtube pro nasazení videí byla jednoznačná. Má klíčový význam jako video platforma s největším zásahem v Česku při velmi dobrých možnostech cílení. Plánovaný zásah byl 520 000 uživatelů při frekvenci na uživatele 3× pro období 4 týdnů kampaně.

Cílili jsme na relevantní publika, ze kterých jsme v průběhu kampaně postupně upřednostnili ty s nejvyšším view rate (Small Employers do 250 zaměstnanců a Life Event Business Creation). 

Omezením velikosti publika jsme se snažili dosáhnout požadované frekvence zobrazení. Zároveň jsme vylučovali všechny, kteří v posledních 30 dnech navštívili web.

 • Video prostřednictvím Youtube tvořilo 34 % rozpočtu on-line kanálů brandové části kampaně. 
 • Přineslo 47 % všech impresí této části kampaně. 
 • Reálný zásah byl 760 203 (o 46 % nad plán) s průměrnou frekvencí 2,5× (o 17 % nižší než plánovaná). 
 • K vyššímu zásahu proti plánu přispěla primárně lepší dosažená cena (CPM 104 Kč). 

Zastavili jsme pokles Share of Search 

Meziroční růst podílu značky v Share of Search dle dat Google Ads byl 0,66 pb

 • V regionech, kde kampaň neběžela, SoS meziročně klesl o 1,56 % a vývoj tak pokračoval v sestupném trendu předchozích let. 
 • Hodnota SoS v regionech s kampaní proti zbytku republiky byla o 2,22 pb vyšší. 
 • Samotná hledanost brandu iDoklad byla v regionech s kampaní proti zbytku republiky o 5,18 pb vyšší.
 • Růst SoS v regionech s kampaní byl u iDokladu takřka 3× vyšší než u konkurence.

Nejen větší organická návštěvnost webu

Jako vodítko pro vyhodnocení komunikačního cíle můžeme využít zásah v cílové skupině. Zásah kampaně s ohledem na celkový počet podnikatelů v daných regionech byl významný a sdělení zvládlo s danou frekvencí oslovit většinu cílové skupiny

 

Jako další indikátor vlivu kampaně a úspěšného předání sdělení může být návštěvnost webu iDoklad z organického vyhledávání

YoY GA návštěvnost: organic (sessions)

Praha

172,69 %

Středočeský kraj

227,45 %

Jihomoravský kraj

193,34 %

Regiony s kampaní

185,89 %

Ostatní části republiky

151,08 %

Rozdíl

34,81 pb

 

Regiony s kampaní u zdroje Organic měly meziročně celkově o 35 pb vyšší návštěvnost než regiony bez kampaně.

Víc registrací díky kampani

V regionech s kampaní jsme dosáhli výrazného meziročního nárůstu počtu registrací do aplikace o 12,8 % a u MQL pak o 4,2 %

U regionů, kde kampaň neběžela, došlo k meziročnímu poklesu – u registrací o 3,2 % a u MQL o 9,6 %. 

Při porovnání tak v regionech s kampaní došlo k růstu o 16 pb u registrací o 13,8 pb u MQL. Srovnání regionů je důležité pro vyloučení vlivů průběžně běžících výkonnostních kampaní. Dosažené výsledky korelují s hodnotami růstu SoS v daných regionech.

 

Abychom posoudili možný odlišný vývoj poptávky v regionech s kampaní a v ostatních regionech a vliv na výsledky, podívali jsme se na meziroční srovnání hledanosti nebrandových klíčových slov v Google Ads (vzorek 469 výrazů)

Hledanost v regionech, ve kterých běžela kampaň, byla meziročně o 3,91 % vyšší a přitom o 0,97 pb nižší než v regionech, kde kampaň neběžela. 

 

Meziroční růst počtu růst registrací a MQL tak výrazně převyšuje růst trhu. Možný vliv vyšší přirozené poptávky v regionech s kampaní se nepotvrdil.

Chcete také dostat svůj produkt k uživatelům? 

Víme, co funguje. Dejte nám vědět a podíváme se na to společně.

Stačí se nám ozvat!

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů.