Cesta do hlubin copywriterovy duše

Každý copy­writer tajně touží dobýt obsa­hový Hol­ly­wood. Proč je obsah jako film a co to zna­mená pro nás v PROFI­CIU? Brno je vlast­ně taková Ves­ničko má středisková. I tak šlape Praze na paty a Kšeft se tu dá dělat taky. Nuda v Brně rozhod­ně nehrozí.

Copy­writ­ing je Lás­ka přes internet

Než jsme při­brali naši nejnovější obsa­hovou posilu Oliv­era, Bylo nás 5. Společně každý den svádíme Nelí­tost­ný souboj s časem, pís­menky a vlast­ní před­sta­vivostí. Nes­pornou výhodou psaní je, že můžete pra­co­v­at v kanceláři, Na samotě u lesa i ze svých Pelíšků, aniž by to něk­do poz­nal. Z každého tex­tu musí být ale Mezi řád­ky cítit P.S. Milu­ji tě“. Pokud totiž psaní není Lás­ka nebeská, půjde to poznat.

50× a stále poprvé

Něko­mu může při­pa­dat, že je obsah neustálá ruti­na. Vstát, psát, Jíst, med­i­to­vat, milo­vat, spát a další den znovu. Doopravdy jsme ale jako Drew Bar­ry­more v 50× a stále poprvé. Ta sice prožívá svůj den doko­la, každé ráno je to pro ni ale nové. I my pořád píšeme. Nikdy to však není stejné. 

A tak se z nás mohou stát v pondělí Chalupáři, v úterý napíšeme nový Příběh hraček, ve stře­du poradíme, kam je dobré situo­vat Okno z ložnice, ve čtvrtek zjistíme, kdy je nejlepší Počátek k osetí trávníku a v pátek sepíšeme Dokon­alý trik pro krás­né vlasy. 

Někdy je to Psy­cho

Po probuzení sbíráme Každý den odvahu a vrháme se vstříc další­mu Dobro­družství. Občas si mys­líme, že jsme Nedotknutel­ní. Tedy až do okamžiku, než otevřeme Sociál­ní síť a z komen­táře na nás zaú­točí Tem­ný rytíř. Najed­nou si při­padáme V pasti. Stačí ale hluboký Nádech, díky které­mu se povz­neseme nad vir­tuál­ní Klub rváčů a ponoříme se znovu do práce, kter­ou tolik milujeme. 

Copy­writ­ing je Práce na dvo­jí úvazek

Obsah není jen práce. Pronásle­du­je nás, když se sprchu­jeme, i když jdeme spát, a dožene nás i Na kon­ci svě­ta. Čas­to se nejlepší věci V hlavě rodí 30 min­ut po půl­no­ci a my i přes všech­nu únavu saháme pro mobil, aby­chom si je mohli poz­načit. Obsah je zkrát­ka role, která se žije a nikdy nekončí. A jinak bychom to ani nechtěli. 

Pronikněte hlouběji do filmů, které jsme pro článek vybrali. Pusťte si náš playlist na Spotify: 

https://​open​.spo​ti​fy​.com/​u​s​e​r​/​p​r​o​f​i​c​i​o​.​c​z​/​p​l​a​y​l​i​s​t​/​5​q​a​O​3​R​o​X​V​e​E​i​P​K​o​x1OQJ…

Lucie Rajčanová
Lucie Rajčanová

Má levá část srd­ce tepe pro obsah, pravá se vyžívá v grafice. Jsem vlast­ně takový firem­ní schizofrenik.