Lenka Petrová: Otevřenost a firemní kultura v Proficiu nejsou jen slova

Začátek v nové práci může být náročný. Ale pokud se ocitnete v prostředí, které vám sedí a kde jsou lidé pozitivní a podporující, stane se z práce radost. Stejně to vnímá i Lenka Petrová, která k nám nedávno nastoupila. Jak hodnotí první týdny v Proficiu?

Jak jsi se dozvěděla o Proficiu a co tě přimělo se přihlásit na pozici Office Coordinator pro pražskou kancelář?

Proficio jsem si vyhlédla na online platformě Startupjobs, když jsem po mateřské hledala novou práci. Nechtěla jsem pracovat v korporátu a u Proficia mě zaujalo dynamické prostředí. Na první pohled mě trochu zarazilo, že inzerát uváděl spolupráci na méně hodin, než jaký úvazek jsem původně plánovala. Měla jsem obavy, že budu pracovat jako externista a nezapadnu do týmu, což by mi vadilo. Nechtěla bych být totiž od ostatních úplně izolovaná.

Během pohovorů jsem ale zjistila, že v Proficiu panuje otevřený a přátelský přístup, a to mě utvrdilo v tom, že to zkusím. Nikdo mi nic nesliboval, ani mi nevěšel bulíky na nos. To byla jedna z věcí, kterou jsem opravdu ocenila. V rámci výběrového řízení jsem se potkala i s Lenkou Halíkovou, spolumajitelkou Proficia, a ta mi pozici podrobně představila. Rozhovor s ní mě utvrdil v tom, že mé obavy jsou bezpředmětné a že jsem na správném místě. 

Jak jsi vnímala svůj nástup do Proficia? Proběhlo všechno podle plánu, nebo tě něco překvapilo?

Nástup do Proficia pro mě byl celkově pozitivním zážitkem, vše probíhalo hladce a profesionálně. Byla jsem příjemně překvapená, jak dobře byl můj příchod do firmy zorganizovaný. Hned na začátku jsem dostala jasné instrukce, kdy a kde se bude můj onboardingový den konat i jak bude naše spolupráce pokračovat dál.

Onboarding probíhal v Brně, kde jsem měla možnost setkat se s kolegy ze všech týmů, a lépe tak poznat firemní prostředí. Díky příručce jsem také získala veškeré potřebné informace, ať už šlo o pracovní postupy či systémy. Všichni ke mně byli vstřícní a milí, takže jsem se nebála na cokoliv se zeptat. 

Jaký pro tebe byl první den na pražské pobočce? Jak jsi zapadla do týmu?

Můj první den na mě ani jako první den nepůsobil. S kolegy jsme si hned padli do oka, zašli jsme na oběd a já se postupně ponořila do práce.

Ještě v ten den jsme se domluvili, že pojedeme společně s týmem na 3 dny na chatu. Bylo to naprosto spontánní, ale skvělé rozhodnutí. 

Pořád jsme tam něco podnikali.

Cítila jsem se se všemi tak dobře, že jsem měla pocit, jako bych je znala celý život. Dokonce jsme zjistili, že máme společné zájmy – a to i přesto, že některým lidem v týmu je klidně o 15 let méně než mně.

Jak bys nám více přiblížila atmosféru pobočky v Praze? Vládne na pobočce respekt nebo vnímáš spíše přátelské prostředí? 

Jirka Siegel a Kuba Provazník, kteří pobočku vedou, jsou moc šikovní. Jsem s nimi v dennodenním kontaktu a mohu říct, že se dokonale doplňují. Moc se mi jejich spolupráce líbí a je super, že každý z nich má trochu jiný přístup. Z obou cítím velkou podporu po pracovní i osobní stránce. Určitě bych řekla, že na pobočce udržujeme přátelského ducha a nebojíme se spolu bavit na rovinu. 

Co si myslíš o firemní kultuře Proficia? Jak bys ji popsala někomu, kdo v Proficiu nepracuje?

Firemní kulturu jsem řešila už při pohovoru, protože je to něco, co je pro mě obzvlášť důležité. V celém Proficiu panuje vzájemná podpora a otevřenost, což pro mě bylo klíčovým důvodem, proč jsem nakonec nastoupila. 

Pracují tu lidé různého věku, ale přesto si navzájem rozumí. Dokážou spolu sdílet stejné zájmy, trávit společně volný čas a pro mě je to velmi inspirující. 

Firma také klade důraz na work-life balance, s čímž velmi souzním. Každý měsíc můžeme využít terapii od Hedepy, a podpořit tak naše psychické zdraví.  Psychická a fyzická pohoda hraje v práci hodně velkou roli, a tak jsem ráda, že Proficio na to nezapomíná.

Aktuálně už máš v Proficiu několik měsíců za sebou. Dokážeš říct, co tě na tvé práci nejvíce baví?

Největší radost mi přináší práce s lidmi a péče o klienty. Když vidím, že naše služby pomáhají firmám a lidem, je to pro mě velká radost. Baví mě vytvářet a udržovat pozitivní vztahy v rámci Proficia. Také si velmi cením podpory a spolupráce v týmu. Vidím, že jsme tady jeden pro druhého a že můžeme společně dosáhnout skvělých výsledků.

Do Proficia jsem nastoupila po mateřské. Nadchla mě přátelská atmosféra a do práce se vždy velmi těším. Zbožňuji práci s lidmi, a proto se starám o pražské kanceláře. Mým cílem je, aby se kolegové cítili v kanceláři jako doma.

Lenka Petrová

Office Coordinator, Praha

Kariéra 29. 01. 2024