Case study: Zvýšili jsme výkon kampaní iDokladu o 20 %

Se službou iDoklad na snadné fakturování spolupracujeme už řadu let. Teď se nám povedlo úspěšnou spolupráci posunout ještě dál – přečtěte si, jak jsme kampaně iDokladu transformovali doslova na mašinu pro generování kvalifikovaných leadů.

Case study: iDoklad
Case study: iDoklad

Klíčová rozhodnutí

iDoklad je známá služba pro jednoduché vystavování faktur a ve svém oboru jeden z největších hráčů na českém a slovenském trhu. Za roky naší spolupráce máme za sebou nespočet dobře fungujících kampaní a solidních výsledků. Ale stejně jako u všech našich klientů, také u iDokladu vymýšlíme způsoby, jak jejich digitální marketing posouvat na stále vyšší úroveň.

PPC strategie iDokladu byla historicky založena na získání co největšího počtu uživatelských registrací. Interně však klient vyhodnocuje i další části konverzního funnelu, v tomto případě aktivní používání aplikace a také konečný přechod na platícího zákazníka.

Zde jsme identifikovali potenciál ke zlepšení a rozhodli se do kampaní integrovat pokročilejší části funnelu. Logickým krokem bylo zaměřit se hned na další stupeň – kvalifikované leady (MQL), neboli na uživatele, kteří již vystavili první fakturu. Pro klienta mají totiž MQL data mnohem větší hodnotu, než samotné registrace.

Využijme to, co už máme 

Rozhodování, jaké řešení použít ovlivnilo hlavně to, že kampaně klienta běží jak na Googlu, tak v Bingu. Už dříve jsme také pro RTB a display reklamu implementovali Display & Video 360 (DV360). Proto náš pohled velmi rychle padl na „sesterskou“ platformu – Search Ads 360.

O Search Ads (SA360) jste si mohli již dříve přečíst na našem blogu. Ve zkratce se jedná o „nadstavbu“ původních PPC platforem, která je nenahrazuje, ale doplňuje, zastřešuje společným analytickým řešením a integruje bidding pod jednou střechou.

Pro náš případ byly klíčové zejména:

  • Deduplikované konverze mezi SA360 a DV360, mezi Googlem a Bingem
  • Konverzní data pracující s více dimenzemi
  • Zpětný import offline konverzí

Na základě těchto funkcí jsme postavili case pro iDoklad a vrhli se na jeho testování.

Integrace na dva kliky

Kampaně pro iDoklad čekaly dvě velké změny: jejich integrace do SA360změna optimalizace z registrací na MQL.

Samotná integrace je relativně přímočará. Po vytvoření účtu v SA360 začíná fungovat oboustranná synchronizace dat mezi SA360 a PPC účty v Google Ads a v Microsoft Ads.

Nad propojenými platformami staví SA360 vlastní bidovací strategie, které pracují s integrovanými daty. Jedním z (řady) efektů je, že výsledky kampaní v Microsoft Ads slouží jako signály pro Google Ads a naopak. Systém se učí tak říkajíc „napříč“ a zlepšuje výkon všech kampaní.

První krůčky jsou nejtěžší

Otázkou zůstalo, jak tyto efekty co nejlépe využít. Pro optimalizaci jsme nejprve zkoušeli nastavit kombinaci volných registrací a MQL pro cílový ROAS, kde byly hodnoty konverzí stanoveny „uměle“ dle přechodových poměrů ve funnelu. S tímto řešením míváme u klientů obvykle dobré zkušenosti.

V rámci testování se nám však nedařilo srovnat výkon SA360 s původním Google Ads biddingem. I když počet MQL narostl, nepoměrným způsobem narostly i náklady, a došlo tak ke zvýšení CPA. Výsledky jsme proto nemohli dost dobře srovnávat.

Počet MQL

CPA MQL

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem experimentu bylo zvýšit počet uživatelů dále v konverzním funnelu, jsme ROAS strategii opustili a přešli na čistě MQL optimalizaci.

Zjistili jsme totiž, že stanovení pevných hodnot pro obě konverzní akce nám nedává dostatečnou flexibilitu.

Kdo vytrvá, vyhraje

Po přepnutí na nové cíle se výkon SA360 začal prudce zlepšovat. Při srovnání s Google Ads za posledních několik měsíců vidíme, že SA360 bid strategie dokáže získat daleko více kvalifikovaných leadů při srovnatelné, či dokonce nižší CPA.

Počet MQL

CPA MQL

Za poslední 3 měsíce máme v SA360 na sledovaných kampaních o 21 % více MQL, a CPA je v porovnání s Google Ads nižší o 5 %. Zároveň jsme zaznamenali výrazně vyšší přechodový poměr mezi registrací a MQL.

SA360 vs Google Ads

Na základě toho jsme implementaci SA360 u iDokladu vyhodnotili jako úspěšnou. Do experimentu v průběhu času zapojujeme více a více kampaní, které výsledky dále potvrzují.

Poučení pro příště

Pro shrnutí – co nejdůležitějšího jsme si z průběhu implementace odnesli? 

  1. SA360 má značný potenciál zlepšit výkon kampaní.
  2. Je vhodné předem důkladně promyslet SA360 case a naplánovat postup implementace.
  3. Je také nutné počítat s dostatečným časovým oknem pro přechod na nový bidding.
  4. A konečně: Testovat, testovat, testovat…

Chcete také nastartovat své kampaně?

Pokud vás zaujala tato ochutnávka, jak vám SA360 může s kampaněmi pomoct, neváhejte se nám ozvat. Rádi zanalyzujeme vaši současnou situaci a navrhneme strategii, jak z vašich kampaní vytěžit maximum – stejně jako jsme to udělali u iDokladu.

 

Mrkněte, s čím vám pomůžeme

Případové studie 23. 04. 2024