3 hlavní přínosy PPC kampaní

PPC kampaně ve vyhledávání jsou pro mnoho webů klíčovými zdroji návštěvnosti. Z níže uvedených čísel je zřejmé, že dobře nastavenou kampaní přivádíte tu nejrelevantnější a nejlepší návštěvnost, co můžete.

PPC kampaně ve vyhledávání jsou pro mnoho webů klíčovými zdroji návštěvnosti. Z níže uvedených čísel je zřejmé, že dobře nastavenou kampaní přivádíte tu nejrelevantnější a nejlepší návštěvnost, co můžete. Udělali jsme malou analýzu na pěti eshopech, kde jsme porovnali míru konverze placené i neplacené návštěvnosti z Googlu a Seznamu. Klíčová informace je, že pokud máte dobře spravované kampaně, tak přivádíte návštěvnost, která bude konvertovat srovnatelně s tou z organického vyhledávání.

Google Organic Seznam Organic Google PPC Seznam PPC
2.07% 1.78% 1.85% 2.28%

Pozn.: Jedná se o data (225.000 návštěv) ze základního přehledu zdrojů návštěvnosti v Google Analytics, kde se konverze připisuje poslednímu nepřímému zdroji návštěvy. Míru konverze jsme spočítali váženým průměrem. Více o měření konverzí v tomto článku. To, že z AdWords, kde je v průměru výrazně vyšší míra prokliku, stejnou kampaní přivedete větší návštěvnost než z Skliku, je známé. Zajímavé ale je, že návštěvnost z Skliku má často vyšší míru konverze než ta z AdWords.

1. Okamžitá vysoce relevantní návštěvnost při nízkých nákladech

Odrazový můstek nesmírně užitečný hlavně pro nové weby. Během pár hodin lze menší úzce zaměřenou kampaň pustit. Nutná je samozřejmě hledanost toho, co nabízíte, protože PPC opravdu není vhodné pro vytváření úvodní poptávky. Přivedenou návštěvnost můžete velmi přesně sledovat a zjistit, jak jsou lidé s tím, co nabízíte, spokojeni. Je přínosné srovnat si v Analytics PPC s dalšími hlavními zdroji návštěvnosti a porovnat si základní metriky, které ukazují kvalitu návštěvnosti. Základní report si můžete obohatit a přidat do něj míru konverze s počty konverzí u každého zdroje. Zde je Analytics odkaz na vytvoření reportu: https://www.google.com/analytics/web/template?uid=6sYtrPqaSq2sRNHWHy58yw Pokud máte konverze jinak nastavené nebo chcete do reportu přidat další, tak můžete report snadno editovat.

Analytics přizpůsobení a úprava reportu
Analytics přizpůsobení a úprava reportu

2. Inspirace pro vytvoření nového přínosného obsahu a identifikování obchodních příležitostí

Z kampaní snadno zjistíte, co vše blízkého vašemu oboru lidé vyhledávají. Ano správně, za mnohé takové dotazy nechcete v PPC kampani platit, to si pak ošetříme vylučujícími slovy (např. zkušenosti s…, jak…). Ale než to uděláte, využijte tyto informace k zamyšlení, jestli by bylo přínosné vytvořit pro tyto dotazy relevantní obsah, který by měl solidní potenciál i pro návštěvnost z organického vyhledávání. Jen zdůrazním, nemluvíme o klíčových slovech, které v nějakých shodách vkládáte do inzertního systému a díky nim zobrazujete reklamu. Mluvíme o dotazech hledajících lidí, co se na klíčová slova podle nastavených shod chytají.

Kde vyhledávací dotazy najdete:

  1.  
    1. AdWords a karta s klíčovými slovy
AdWords vyhledávací dotazy
AdWords vyhledávací dotazy
  1.  
    1. Sklik na úrovni reklamní sestavy (více o této novince na blogu Větrovka.cz)
Sklik dotazy spouštějící reklamní sestavu
Sklik dotazy spouštějící reklamní sestavu
  1. Analytics a report vyhledávací dotazy ve shodě(nutnost správného propojení s AdWords)
Analytics report vyhledávacích dotazů
Analytics report vyhledávacích dotazů

V tomto případě jsou to opět data z AdWords, ale v Analytics je máte se všemi krásnými metrikami jako je míra opuštění a další, které ukáží, jak jsou lidé spokojení s tím, kam je reklama přivedla. Vynikající pro další optimalizaci kampaně.

3. Otestování obchodního potenciálu a získání dalšího zdroje konvertující návštěvnosti

Je to vidět na výsledcích analýzy, kde je míra konverze organické návštěvnosti zcela srovnatelná s placenou návštěvností z vyhledávání. Dobře nastavené kampaně ve vyhledání jsou tak velmi dobrým zdrojem konverzí. I za prostředky v rámci tisíců korun získáte dost dobrou představu o tom, jaký má web aktuálně obchodní potenciál. Jsou vysoce konkurenční obory, kde i s dobře nastavenou kampaní budete bojovat o pozitivní ROI, ale ve většině případů vám PPC bude přivádět objednávky ve stejné míře jako organické vyhledávání.

PPC 11. 06. 2013