Budoucnost webové analytiky? App + Web Property

Google oznámil spuštění měřícího modelu App + Web, který slučuje data z webů a mobilních aplikací do společného přehledu. Pomalu se tak dostáváme k event-based analytice webu.

App + Web od Google Analytics
App + Web od Google Analytics

Vloni v červenci Google oznámil spuštění nového měřícího modelu App + Web. Tento způsob měření slučuje data z webů a mobilních aplikací do společného přehledu. Pomalu se tak dostáváme k event-based analytice webu.

Základní myšlenkou bylo nabídnout analýzu napříč platformami, tedy spojit data z mobilních aplikací (pomocí Firebase) a webu (za pomoci Global Site Tag nebo Google Tag Manager). Nejdříve si vysvětlíme, proč by vás to mělo zajímat. I když třeba žádnou appku nemáte.

 

Proč ho vyzkoušet?

Budoucnost webové analytiky

Název App + Web svádí k tomu, že model slouží pro kombinaci měření aplikací a webu. Používat ho můžete, i když máte pouze web. Hlavním důvodem je nový způsob měření založený na událostech, o kterém se dnes hovoří jako o budoucnosti webové analytiky. Není potřeba mít obavu, že původní Google Analytics musíte v blízké době vyměnit. App + Web Property by právě mělo běžnému uživateli nabídnout alternativu. 

Pokud se rozhodnete mít na webu obě metodiky, získáte přístup ke všem výhodám, které každý typ nabízí. Ale především, až budete chtít pomocí nového měřícího modelu pár měsíců nebo za rok něco analyzovat, budete mít data!

Event-based vs. Session-based model

Google Analytics jsou založené na session-based modelu. Hlavní způsob analýzy dat spočívá ve sledování relací – návštěv. Události se používají především k doplnění zobrazení stránek. Pokud například chcete měřit chování nebo akci (událost) uživatele na stránce, použijte k tomu měření událostí pomocí GTM. 

Služba App + Web používá event-based měření. To je přímo založené na událostech sledujících konkrétní akce uživatelů. Základním rozdílem je tedy to, že session-based model vyniká v tom, kolik a jakých návštěv určitá stránka má. Zatímco event-based měření nabízí lepší informace o tom, kdo jsou uživatelé a jak se na webu chovají na základě prokliků, scrollu a dalších interakcí.

Události a parametry

Řekli jsme si, že App + Web je model založený na událostech, kde dokonce i zobrazení stránky je událost

Pro některé uživatele mohou být výhodou nové funkce, například tzv. „Vylepšené měření“, které automaticky sleduje různé eventy jako jsou scroll, odchozí odkazy, vyhledávání na webu, vložená videa na YouTube a stahování souborů. A to bez nutnosti implementace měření mimo GA

Spoustu událostí, které jsme byli zvyklí nasazovat manuálně, jsou nyní automaticky trackovány. Pro nastavení toho, co chcete měřit, stačí zapínat a vypínat dané eventy pomocí tlačítka.

A s výhodami nekončíme:

 • App + Web automaticky filtruje spamové návštěvy botů, které jsme v klasických GA filtrovali pomocí známého checkboxu v nastavení výběru.
 • Seznam botů je pravidelně aktualizován Googlem a organizací Interactive Advertising Bureau. Přístup k tomuto mezinárodnímu seznamu botů je standardně placený, takže nám zůstává věřit Googlu a IAB, že vědí co filtrují.
 • Audiences nabízí pokročilou segmentaci na základě kombinace dimenzí, metrik a událostí.
 • Pomocí tlačítka Add comparison je možnost přidat druhý přehled a porovnávat více různých dimenzí najednou. 
 • Při prohlížení reportu lze změnit atribuce. Například pokud jste v přehledu, kde máte konverzi, můžete si vybrat ze čtyř možností atribuce.
 • Díky Funnel Analysis můžete vytvářet vlastní variabilní funnely. Mohou obsahovat až deset kroků a být buď otevřené nebo uzavřené. To závisí na tom, jestli mohou uživatelé vstupovat do funnelu v libovolném kroku nebo považujete jednotlivé kroky za povinné. Navíc můžete zvolit i způsob vizualizace mezi standardní a trendovou.

Najdeme tu také několik nových metrik jako jsou engaged sessions, engagement rate, sessions per user a time. Tyto metriky částečně nahrazují jiné metriky, které známe ze standardních GA.

 • Engaged sessions je takovou vylepšenou mírou okamžitého opuštění v GA. V App + Web metrika definuje uživatele, který byl na webu alespoň 10 sekund. Pokud byl uživatel na webu méně než 10 sekund, tak je definovaný jako bounce
 • Engaged sessions per user – počítá se jako poměr celkového počtu engaged sessions na uživatele
 • Engagement time – měří dobu mnohem lépe než známá metrika time on page, protože reflektuje pouze dobu, po kterou se aplikace nacházela v popředí, respektive po kterou byla webová stránka v prohlížeči aktivní

Prediktivní metriky! Jedná se o první dvě daty řízené metriky, které určuje algoritmus a snaží se předpovědět Purchase probability (pravděpodobnost nákupu) a Churn probability (pravděpodobnost ztráty aktivního návštěvníka). 

Pravděpodobnost nákupu předpovídá, zda se návštěvníci webu v průběhu sedmi dnů na web vrátí a provedou konverzi (nákup). V případě druhé metriky jde o opačnou situaci. Algoritmus předpovídá publikum uživatelů, u kterých není předpoklad opakovaných návštěv na webu.

Jak nastavit Google Analytics App + Web?

Po přihlášení do služby Google Analytics přejděte na položku Správce a poté ve středu sloupce vyberte možnost Nová Služba. Na výběr máte tři možnosti a zde zvolíte „Aplikace a web“ – viz obrázek výše. 

Po založení služby je potřeba založení tzv. datového streamu a nasazení značky pomocí Google Tag Manageru. Podrobný postup s konfigurací v češtině popsal na svém blogu František Rajtmajer.

Jak vypadají reporty, které App + Web přináší?

Na první pohled po otevření služby Google Analytics App + Web vše vypadá povědomě jako v klasických Google Analytics. Ale brzy zjistíte, že zde není množství předdefinovaných přehledů, na které jste zvyklí. App + Web jsou založeny spíše na dashboardových kartách a možnosti vytvářet své vlastní přehledy, a to pomocí techniky drag-and-drop v sekci „Analýza“

Přehled všech základních reportů s jejich stručným popisem:

Home – Tento přehled umožňuje zobrazit celkový počet uživatelů, událostí, konverzí a příjmů. Ve standardním zobrazení přehledů je to podobné jako přehled „Domů“.

 

Realtime – Tento přehled nabízí mapu světa s uživateli, kteří si právě prohlíží váš web. Jednotlivé uživatele lze dále analyzovat pomocí možnosti tlačítka „View user snapshot“, kde se dostanete na časovou osu s aktuálními eventy. Pomocí tlačítka „Add comparison“ můžete přidat druhé publikum a porovnat, jak si např. uživatelé ve věku 18 – 24 vedou oproti publiku všech uživatelů.

Users – Tento přehled obsahuje analýzu uživatelů. Zde kromě počtu uživatelů můžete například sledovat metriku „User stickiness“, která je založena procentuálním počtu denních (DAU), týdenních (WAU) a měsíčních aktivních uživatelích (MAU). 

Demographics – Tento přehled obsahuje geografická data, pohlaví, zájmy, věk apod. Stejně jako ve standardních GA jsou data získávána pomocí cookies souborů.

Behavior – Přehled s událostmi na konkrétních stránkách. Pro hlubší analýzu lze jednotlivé reporty na hlavní stránce otevřít a procházet je podrobně. Chybí zde oproti klasickým GA některé metriky jako average time on page, entrances, exits, and bounce rate, ale jsou nahrazeny novými metrikami jako např. zmíněná average engagement time.

Technology – V případě, že sbíráte data z aplikace i z webu, můžete sledovat cross-platform výsledky. Pokud například shromažďujete data pouze z webu, můžete si pomocí přehledu „Web“ zobrazit podrobnosti o zařízeních a prohlížečích, které lidé používají.

Events

Conversions – Přehled s počtem konverzí. Události, které jsou považovány za konverze lze přepínačem označit jako konverzi. Jde o obdobu cílů z klasických GA.

All Events – Tento přehled obsahuje všechny události, které byly zaznamenány. K jednotlivým událostem můžete nastavit vlastní parametry (další podrobnosti), které najdete pod kartou „Reporting parametrů“.

Explore

Analysis Hub – Zde v analytickém centru můžete vytvářet vlastní reporty nebo využít dostupných šablon. Najdete tu přístup do všech vašich předem uložených reportů a dále s nimi můžete pracovat. 

Exploration – Umožňuje vytvářet přehledy pomocí custom tabulek, grafů a geografických map.

Segment overlap – Zde je prostor pro vytváření pokročilých segmentů publika a následné analýzy překryvů. Segmenty lze vytvářet na základě uživatelů, relací nebo událostí.

Funnel analysis – Vizualizace konverzní cesty, kde můžete zvolit až deset konverzních kroků. Funnely mohou být buď otevřené nebo uzavřené. Podle toho, zda mohou uživatelé vstupovat do funnelů v libovolném kroku nebo považujete jednotlivé kroky za povinné. Můžete zde zvolit i způsob vizualizace mezi standardní a trendovou, která zobrazuje trendy pro každý krok cesty. 

Path Analysis – Analýza cesty nebo průchodu webem pomocí stromového grafu. Podobná tomu ve standardních GA.

User Explorer – Průzkumník uživatelů nabízí možnost analyzovat individuální chování uživatelů na úrovni client ID nebo user ID.

Configure

Audiences – Karta pro tvorbu vlastních publik.

User Properties – Kromě událostí existují i ​​tzv. user properties. To jsou rozšířené vlastnosti popisující uživatele. Například je lze použít k podrobnému definování publika, které následně vytvoříte o kartu výše v Audiences. Něco jako standardní custom dimenze. Podrobný návod pro tvorbu najdete v dokumentaci zde.

Debug View – Umožňuje real-time debugování eventů za posledních 30 minut. Pro debugování musíte nejdříve nastavit nějaký custom event pomocí GTM. Jakým způsobem nastavit custom event pomocí GTM najdete v článku na blogu od Simo Ahava. Následně uvidíte ve výběru Debug Device v horní části obrazovky kolik zařízení aktuálně odesílá nebo danou událost nedávno odeslalo.

Na co nezapomenout?

 • Nové Google Analytics App + Web je v současnosti stále v beta verzi. Přesto se už dnes ví, že měření založené na událostech je budoucnost webové analytiky.
 • Měření na základě událostí nabízí nový způsob analýzy návštěvnosti a můžete ho použít, i když máte pouze web.
 • Jeden z důvodů, proč se společnost Google rozhodla pro kombinování dat App + Web do stejného rozhraní je, že analytika napříč zařízeními a platformami je stále důležitější.
 • V analytické části Analysis hub lze vytvářet skvělé custom přehledy pomocí různých způsobů zobrazení: Exploration, Funnel Analysis, Segment Overlap, Path Analysis nebo User Explorer.
 • App + Web lze přímo napojit na BigQuery. Tato možnost byla dříve přístupná pouze jako součást placené verze Google Analytics 360.

Doporučujeme App + Web na váš web nasadit, protože můžete nejen vyzkoušet úplně nové analytické prostředí zdarma, ale budete moct sledovat data paralelně se standardním GA. Můžete také oba analytické pohledy porovnávat a zjišťovat jejich benefity. Začnete se tak s předstihem připravovat na to, co nám v budoucnu stejně nemine.

Pokud vás App + Web Property zaujalo a chtěli byste s nastavením pomoci, ozvěte se nám! Rádi vám s tím pomůžeme.

Analytika 18. 08. 2020