Den v roli digitálního stratéga v Proficiu

Za co u nás zodpovídá digitální stratég? Za to, že se spolupráce s klienty ubírají správným směrem – tedy tím, který přinese ty nejlepší výsledky. Na starosti toho má hodně a musí tak do posledního detailu své aktivity plánovat, aby byl klientům co největší a nejefektivnější oporou. Jak takový pracovní den může vypadat a co vše má stratég na starosti?

Jak vypadá pracovní den stratéga?
Jak vypadá pracovní den stratéga?

Zkrátka – na starosti toho má hodně: Stará se o přípravu a prezentaci reportů, schází se s klienty a rozvíjí jejich business. Sestavuje mediaplány spolu se specialisty z jednotlivých oddělení. Nebo také reviduje brandovou strategii, vede workshopy a společně s klientem definuje cíle, očekávání a přístup ke komunikaci značky.

Jediná konstanta je změna

Pracovní náplň digitálního stratéga je velmi rozmanitá. Každý den může být úplně jiný, co se skladby činností týče. Záleží na tom, na jakém klientovi zrovna pracuje, ale i jaké je roční období a zda je první nebo druhá polovina měsíce, nebo dokonce celého roku.

Například konec roku je bilanční – obvykle plný vyhodnocování uplynulého období a příprav aktivit na rok nadcházející. To zahrnuje časté schůzky s klienty, přípravu a zpětnou vazbu na mediální plány. 

První polovina každého měsíce je opět charakteristická přípravou reportů, prezentací a konzultací se specialisty pracujícími na projektech. Poté následují schůzky s klienty, na kterých prezentujeme výsledky naší práce. Stručně řečeno – co se povedlo, co se nepovedlo, co můžeme zlepšit a jaká jsou očekávání od dalšího měsíce.

Jak může vypadat takový běžný pracovní den digitálního stratéga?

Reportovací online meeting s klientem

Samotné schůzce s klientem předchází příprava prezentace, na které pracují stratég, manažer úspěchu klienta (CSM) a jednotliví specialisté.

Prezentace i samotné setkání mají jasnou strukturu a skládají se ze tří částí:

  1. Vyhodnocení celkových výsledků – vyhodnotíme uplynulý měsíc z hlediska celkových čísel a promluvíme si s klientem o aktuální situaci. Splnili jsme stanovené KPI? Jaká je situace na trhu? Jak si vede konkurence?
  2. Komentáře a výsledky k jednotlivým činnostem a nástrojům – tuto část mají na starosti specialisté, kteří vyhodnotí činnosti a výsledky marketingových nástrojů, za které jsou zodpovědní. Klient se například dozví, jak byly optimalizovány kampaně, jaké byly výsledky A/B testování nebo které kampaně byly úspěšné a které naopak méně. Specialisté připraví svou část a tím mají hotovo. Výsledky na meetingu prezentuje stratég nebo CSM. 
  3. Rozvoj a další kroky – Poslední částí schůzky je obvykle diskuze o rozvojových aktivitách, které nám pomohou zlepšit výsledky - přinést více prodejů, zefektivnit komunikaci nebo zlepšit ziskovost. Diskutujeme o možnostech. U aktivit, které schválíme, rovnou stanovíme další kroky.

Pravidelný přehled & pečlivá příprava

Před krátkým syncem se specialisty je potřeba věnovat dostatečný čas přípravě a podívat se na aktuální vývoj kampaní. K tomu nám pomáhá náš interní reportingový systém MarkO, kde máme propojené všechny výkonnostní kanály a nastavené krátkodobé i dlouhodobé cíle. Na pár kliknutí tak vidíme, jak si vedeme.

Pokud chceme jít do větších detailů, podívat se na konverzní poměr nebo vývoj prodeje jednotlivých produktů, poslouží nám starý dobrý Google Analytics 4 nebo náš vlastní report v Looker Studiu. U větších a složitějších klientů sledujeme všechny metriky a data v PowerBI.

Ach syncu, syncu…

Stratég, i když se zabývá především strategickými činnostmi, by měl být vždy „v detailu“. K tomu slouží pravidelné syncy se specialisty, které ho udržují v centru dění. Rychle projdeme výkonnost jednotlivých kanálů a průběžně vyhodnotíme, jak si vedeme v porovnání s nastavenými KPIs. Součástí syncu bývá také CSM, který je v pravidelném kontaktu s klientem a má za úkol posouvat dohodnuté aktivity kupředu. 

Příprava rozvojových aktivít

V druhé polovině měsíce je obvykle více času na hlubší práci. Tyto dny věnujeme vyhodnocení dlouhodobých cílů a případné revizi nastavené strategie. Jdeme skutečně správným směrem, abychom splnili očekávání a stanovené cíle? Co můžeme dělat jinak a lépe? 

V tomto prostoru vznikají nápady na velké rozvojové aktivity, jako je definování značky prostřednictvím strategie, vyhodnocení udržení a segmentace zákazníků prostřednictvím analýzy RFM, zmapování potřeb zákazníků a jejich kvantifikace prostřednictvím dotazníkového šetření, zjištění potenciálu expanze do zahraničí nebo vizualizace míry konverze napříč nákupním procesem zákazníka.

O těchto důležitých strategických návrzích pak otevřeně diskutujeme s klienty na debriefingu.

Nezapomeňme na sebevzdělávání

V rámci Proficia máme vyhrazený čas na vzdělávání, který můžeme využít pro účast na různých přednáškách a workshopech. Rádi se navzájem učíme také interně napříč týmy. Díky tomu je celá skupina a její členové v obraze a každý z nás má přehled o novinkách a trendech i z jiných odvětví. Zejména pro stratéga jsou tyto informace neocenitelné – může je hned využít na příští schůzce s klientem nebo je navrhnout při rozvojových aktivitách. Nechybí ani externí přednášky nebo různé akce v zahraničí, kterých se můžeme zúčastnit díky tomu, že jsme Google Premier Partner nebo člen Google IGAP.

Chceš takový den také prožít, ideálně 365krát ročně? Pak se neváhej přihlásit, ve strategickém týmu zrovna máme volná místa!

 

Tam chci patřit!