Dosáhněte efektivity díky ucelené strategii ve vyhledávání

V dnešním rychlém světě digitálního marketingu je optimalizace kampaní ve vyhledávání Google Ads důležitější než kdy jindy. Implementací holistické, ucelené strategie ve vyhledávání a konsolidací struktury kampaní můžete výrazně zlepšit optimalizaci smart biddingu, a dosáhnout tak vyšší efektivity celého účtu.

Ucelená strategie kampaní
Ucelená strategie kampaní

Co je holistická strategie ve vyhledávání? 

Holistická, nebo také ucelená strategie ve vyhledávání znamená, že na své kampaně pohlížíte jako na jednotný celek, nikoli jako na nesourodé části. Tento přístup se zaměřuje na sjednocení dat napříč kampaněmi a reklamními sestavami, což poté umožňuje efektivnější rozhodování a optimalizaci smart biddingu.

Výhody konsolidace

Sjednocení struktury ve vyhledávání má několik klíčových výhod: 

 • Efektivnější sběr dat: V rámci menšího počtu kampaní a reklamních sestav se shromažďuje více dat na jednom místě. Což vám poté ulehčuje dělat rychlejší informovaná rozhodnutí.
 • Bohatší data pro smart bidding: Díky většímu množství dat, která máte k dispozici na úrovni jednotlivých sestav, může smart bidding provádět přesnější predikce a bidy, což může vést k lepšímu výkonu kampaní.
 • Zjednodušená správa účtu: Menší počet kampaní a reklamních sestav také usnadní správu a optimalizaci účtu. Tím ušetříte čas na rutinních úkolech. Navíc díky jednodušší struktuře účtu se zlepší jeho přehlednost a zmenší prostor pro chyby.

Strategické strukturování kampaní a reklamních sestav

Pro maximalizaci efektivity a relevance kampaní podnikáme při implementaci holistické strategie následující kroky: 

1. Konsolidace kampaní

Pokud máte více kampaní se stejným cílem, konsolidujte je do jedné. Tím nejen zefektivníte jejich správu, ale také vylepšíte celistvost dat pro smart bidding. O relevanci rozšíření na úrovni kampaní se bát nemusíte, protože je můžete nastavit na úrovni jednotlivých reklamních sestav v rámci nové, sjednocené kampaně. Konsolidace zjednodušuje správu rozšíření zajišťuje ucelenost cílů a optimalizace.

2. Dynamické vkládání klíčových slov:

Využitím DKI (Dynamic Keyword Insertion) v reklamách zachováte jejich relevanci při konsolidaci reklamních sestav. Tato funkce automaticky vkládá do reklamy klíčové slovo z reklamní sestavy, které spustilo vyhledávání. To pomáhá zvýšit míru prokliku a relevanci reklamy. DKI také zvyšuje sílu reklamy, což má vliv na reklamní aukci. 

U jednoho z našich klientů jsme díky relevantnějším reklamám po implementaci DKI zaznamenali zvýšení CTR o 19 %.

V reklamách také doporučujeme využít maximální počet nadpisů a popisů a nechávat je odepnuté. Google algoritmu tak pomůžete zjistit, jaké kombinace podkladů mají nejlepší výkon.

3. Strukturování reklamních sestav na základě URL:

Uspořádejte své reklamní sestavy na základě URL adres. Umístěte všechna klíčová slova mířící na stejnou URL do jedné reklamní sestavy – tím zvýšíte efektivitu smart biddingu, protože snáz pochopí, jaké je téma dané sestavy.

4. Cílení na URL na úrovni klíčových slov: 

Pro ještě vyšší relevanci využívejte cílení URL na úrovni klíčových slov. Díky tomu nasměrujete uživatele na nejrelevantnější cílovou stránku na základě konkrétního klíčového slova, a zlepšíte tak jeho uživatelský zážitek. Díky vyšší relevanci můžete také potenciálně zvýšit konverzní poměr.

5. Klíčová slova ve volné shodě

Z našich zkušeností vyplývá, že nejúčinnější jsou v rámci holistické strategie klíčová slova ve volné shodě. Volná shoda (broad match) je jediný typ shody, který využívá AI signály a zohledňuje také ostatní klíčová slova v reklamní sestavě, stejně jako historii vyhledávání uživatele. Tyto dodatečné signály pomáhají smart biddingu lépe odhadnout pravděpodobnost konverze.

Nezapomeňte, že volná shoda je nejúčinnější právě v kombinaci se smart biddingem – strategie maximalizace konverzí (volitelně s tCPA), nebo maximalizace hodnoty konverzí (volitelně s tROAS).

Zmíněné strategie nabídek pomáhají s plným využitím potenciálu volné shody. U jednoho z našich klientů, kde jsme viděli příležitost ke škálování kampaní a implementaci holistické strategie, jsme po vyladění struktury v 1. čtvrtletí 2024 zaznamenali meziroční nárůst konverzí o 24,7 %. A to při zachování stejného ROAS.

Škálování strategie

DSA kampaň: 

Kromě obecných vyhledávacích kampaní zakládáme v účtu také DSA kampaň (Dynamic Search Ads), která nám slouží pro odhalování dalších relevantních vyhledávacích dotazů. Tyto nové dotazy poté přidáváme jako klíčová slova do standardních sestav. Pokud navíc některé vyhledávací dotazy začnou konvertovat v DSA kampaních, ale ne v našich klasických RSA (Responsive Search Ads) kampaních, může to znamenat problémy s reklamami, bidding strategií nebo něčím jiným. DSA kampaň můžete dále škálovat přidáním blogové stránky vašeho webu jako dynamického cíle pro zachycení různých „how-to“ vyhledávací dotazů, které mají často nižší CPC. Uživatelé vyhledávající tyto typy dotazů jsou totiž teprve ve fázi zjišťování informací.

FDSA kampaň: 

Kromě obecné DSA kampaně zakládáme také DSA kampaň založenou na feedu, která se zaměřuje na zachycení dalších vyhledávacích dotazů souvisejících s konkrétními produkty. To nám pomáhá odhalit synonyma, která uživatelé využívají při hledání našich produktů. Někdy mohou být totiž reklamy, které obsahují přímo celý název produktu, poutavější než klasické RSA reklamy.

Keyword champions: 

Po určité době hledáme nejvýkonnější klíčová slova (nejnižší CPA, nejvyšší CVR). Po identifikaci těchto klíčových slov je vyjmeme ze sjednocené struktury (kterou ponecháme na smart biddingu) a vložíme je do samostatné kampaně. V této kampani používáme pouze přesnou shodu a manuální bidding, abychom na těchto nejvýkonnějších klíčových slovech maximalizovali podíl zobrazení, což nám dále pomáhá zvyšovat výkon.

Překážky a výzvy

Implementace holistické strategie ve vyhledávání přináší také určité výzvy, které je třeba brát v potaz:

 • Nutnost častější kontroly vyhledávacích dotazů: 

  Vzhledem k širokému zásahu volné shody je potřeba aktivně spravovat a často aktualizovat seznam negativních klíčových slov. Vylučování nerelevantních vyhledávacích dotazů je důležité zejména v prvních dnech od spuštění.

 • Potenciální rizika nadměrné konsolidace kampaní:

  Konsolidace kampaní může zjednodušit správu účtu a zlepšit kvalitu dat. Pokud to však přeženete a nebudete dávat pozor, jaká témata slučujete, relevance reklam se může naopak snížit. Doporučujeme najít rovnováhu, aby ke snížení relevance a účinnosti reklam nedošlo – ty by měly být vždy na prvním místě.

 • Požadavky na optimální počet konverzí: 

  Pro plné využití potenciálu smart biddingu v kombinací s volnou shodou v rámci holistické strategie doporučujeme dosáhnout alespoň 30 – 50 konverzí za měsíc. Dostatek konverzí pomáhá smart biddingu lépe předpovídat a optimalizovat výkon.

Závěr

Implementací holistické strategie ve vyhledávání a konsolidací struktury kampaní v Google Ads můžete vytvořit ve svém účtu bohaté prostředí pro smart bidding. Zavedením strategií, jako je dynamické vkládání klíčových slov, strukturování reklamních sestav na základě URL, konsolidace kampaní a implementace volné shody, má zásadní význam pro to, aby vaše reklamy zůstaly relevantní a struktura kampaní se stala naopak více efektivní.

Rozšířením strategie o F(DSA) kampaně a keyword champions pak můžete zachytit další relevantní vyhledávací dotazy a dosáhnout ještě vyššího výkonu. Pro maximální účinnost holistického přístupu je zásadní vylučování nerelevantních vyhledávacích dotazů a zajištění optimálního počtu konverzí za měsíc. 

Nezapomeňte, že klíčem k úspěchu v digitální reklamě není jen shromažďování dat, ale jejich efektivní využívání k přijímání informovaných rozhodnutí a kontinuální ladění strategií za účelem optimalizace výkonu.

Chcete nastartovat své kampaně?

Ozvěte se nám! V Proficiu dokážeme kouzlit se strategiemi vyhledávání, digitálními reklamními kampaněmi a spoustou dalších způsobů, jak vylepšit váš online marketing.

Mrkněte, s čím vám pomůžeme

PPC 10. 05. 2024