Dynamic Search Ads z feedu

V dynamických reklamách ve vyhledávání bylo do nedávna možné cílit pouze pomocí indexu Google. Nově přibyla možnost cílit podle vlastního feedu. Jaké výhody vám to může přinést? Podívali jsme se za vás této novince na zoubek.

Dynamic Search Ads z feedu
Dynamic Search Ads z feedu

V dynamických reklamách ve vyhledávání bylo do nedávna možné cílit pouze pomocí indexu Google. Nově přibyla možnost cílit podle vlastního feedu. Jaké výhody vám to může přinést? Podívali jsme se za vás této novince na zoubek.

Váš feed, vaše pravidla

Dynamické reklamy ve vyhledávání (DSA) z produktového feedu nabízí zejména tyto výhody:

  • 100% přesné cílení na landing pages,
  • možnost segmentace pomocí vlastních štítků,
  • rychlé vytvoření dynamických reklam pro celý sortiment e-shopu,
  • možnost biddování podle vlastních pravidel (například podle konverzního poměru).

Pro spuštění tohoto cílení je potřeba feed, kde je v nadpisu uvedena URL a volitelně i Custom label.


Kolonka Custom label vám pomůže v segmentaci URL stránek, ale není povinná.

Zdroj URL adres je možné importovat pomocí:

  • ručního importu .csv, .tsv., .xls, .xlsx souboru,
  • Google Sheets,
  • Mergada (speciální feed),
  • vlastního řešení na straně e-shopu (upravený feed),
  • Dotidot / dříve PPC Bee (export pro DSA je zdarma).

Jak importovat zdroj stránky?

Zdroj stránky nahrajete přímo v rozhraní AdWords Google Ads přes Firemní údaje ve Sdílené knihovně:

V prvním kroku je pouze možnost ručního importu (.csv, .xlsx soubor), v další části ho už můžete nastavit automaticky. Pro prvotní import postačí soubor s jedním produktem, pokud byste chtěli využít automatického stahování.

Dále nastavíte automatický import. Rozkliknete nově vytvořený zdroj a přejdete na záložku Naplánovaná nahrání, kde si vyberete, odkud budete feed stahovat, a nastavíte frekvenci aktualizace.

Jak efektivně nastavit DSA?

Vytvoření kampaně

Vytvoříte novou kampaň ve vyhledávání a jako zdroj cílení v jejím nastavení vyberete „Používat výhradně adresy URL z mého zdroje stránek“ a zdroj přidáte.

Reklamní sestavy

V dalším kroku můžete vytvořit první sestavu a reklamu. Doporučujeme tento krok přeskočit, importovat změny do Ads editoru a až tady si segmentovat sestavy podle dynamických cílů reklamy (URL, Custom label, nebo kombinace).

Pomocí importu/​exportu z editoru a při struktuře URL například domena.cz/kategorie/subkategorie/produkt velmi rychle vytvoříte skvěle segmentované sestavy. Segmentaci podle URL lze nahradit štítkem podle kategorie, který byste si do feedu generovali. Rychlý postup je vyexportovat jednu sestavu s nastaveným dynamickým cílem. Potom si ji v Excelu rozkopírovat, upravit a následně importovat do editoru. Stejný postup platí pro reklamy. Bohužel editor verze 12.0.4 stále neumí vytvářet ETA dynamické reklamy, takže buďto použijete standardní, nebo musíte reklamy vytvářet ručně v rozhraní.

Biddování podle konverzního poměru

Pomocí Custom label si můžete do feedu odesílat štítek „TOP“, který se bude přidávat k produktům s vysokým konverzním poměrem (7 nebo 30 dní) a na tuto sestavu budou nastaveny vyšší CPC. Tento štítek do Custom label dostanete například pomocí nástroje Mergado s (placeným) modulem Data Owl, který je schopný z Google Analytics tato data vytáhnout a odeslat je do feedu.

Pomocí pravidla v Mergado si nastavíte, že pokud „konverzní poměr >  x % za dané období, tak přidej do Custom label štítek TOP“. V Google Ads přidáte k dané sestavě dynamický cíl Custom label = TOP. Další možností je tento štítek nechat generovat na e-shopu na základě prodejů. Případně si napsat skript, který by tato data přes API načítal z Google Analytics a automaticky je doplňoval.

Výsledky porovnání DSA a DSA z feedu

Metriky CTR, CPC a CPA

DSA z feedu jsme nasadili u našeho klienta Dovolena.cz. 30 dní jsme testovali výkon klasických DSA a DSA z feedu. Porovnávali jsme CPC, CTR a pro klienta klíčovou metriku CPA. Kampaň DSA s cílením pomocí feedu měla ve srovnání s klasickou DSA kampaní: lepší CTR o 16,0 %,

nižší CPC o 36,5 %, lepší CPA o 33,63 %.

Vyhledávací dotazy

U klasických DSA kampaní převládaly obecnější dotazy, u kampaní z feedu převažovaly více specifické dotazy. Klasické DSA

 

DSA z feedu

Přesnější cílení a lepší výkon

V našem případě DSA kampaně z feedu nabízely lepší cílení na produktové fráze a ve srovnání s klasickými DSA měly výrazně nižší CPC i klíčové CPA. Tím se potvrdil náš předpoklad, že tento typ cílení u DSA přináší lepší výsledky.

PPC
01. 09. 2017