Jak jsme redesignovali web Dovolena.cz

Úspěšně jsme dokončili redesign webu Dovolena.cz, kterým procházejí stovky tisíc návštěvníků. Jak jsme postupovali? Kde jsme udělali chybu při spouštění a jak to nakonec dopadlo? A vyplatí se investovat do výzkumu? Vezmeme to postupně.

Jak jsme redesignovali web Dovolena.cz
Jak jsme redesignovali web Dovolena.cz

Úspěšně jsme dokončili redesign webu Dovolena.cz, kterým procházejí stovky tisíc návštěvníků. Jak jsme postupovali? Kde jsme udělali chybu při spouštění a jak to nakonec dopadlo? A vyplatí se investovat do výzkumu? Vezmeme to postupně.

Seznámení s klientem

Při úvodních setkáních s klientem jsme pronikali do fungování trhu s prodejem dovolených. Společně jsme zkoumali několik důležitých vlivů:

  • jak se projevuje sezónnost,
  • jaké produkty se nejčastěji prodávají,
  • jaké produkty nejvíce vydělávají,
  • jaké jsou trendy v dovolených,
  • jaká mají k dispozici zákaznická data,
  • jaké hotové výzkumy a zpracované analýzy můžeme využít.

Seznámení s uživateli

Sledovali jsme tvrdá data

Na začátku analýzy jsme podrobně prošli data z Google Analytics a vytipovali jsme nejdůležitější místa na webu. V Hotjaru jsme poté sledovali chování uživatelů na stránce a vytvořili jsme si první hypotézy pro další výzkum.

Za pomocí heat map jsme sledovali využití boxů se zájezdy, které mají místo vysoko na homepage.

Rozhovory se zákaznickým centrem

S operátory callcentra Dovolena.cz jsme zkoumali, jaké problémy nejčastěji řeší a co je omezuje na současném webovém řešení.

Rozhovory se zákazníky a uživatelské testování

V rámci redesignu jsme se potkali také s několika současnými i potenciálními zákazníky Dovolena.cz a sledovali jsme, jak s webem pracují a jestli rozumí všem důležitým prvkům. Prošli jsme s nimi také weby konkurence, abychom věděli, kde je vhodné se inspirovat a kde naopak ne.

Dotazníkové šetření

Pro kvantitativní ověření našich hypotéz z předchozích částí analýzy jsme oslovili klienty Dovolena.cz. Získané informace jsme později využili pro tvorbu person. https://www.instagram.com/p/BQlJRNRAee6/

Hledáme prodejní argumenty

Ze všech dostupných informací vypadly zřetelné segmenty. Věděli jsme, jaké problémy zákazníci řeší, jejich motivace. Teď už jen stačilo zjistit, jak chceme komunikovat výhody pro jednotlivé skupiny napříč všemi kanály. S klientem jsme na společném workshopu definovali hlavní prodejní argumenty a připravili jsme si finální persony.

Prototypování a kódování

V průběhu analytické fáze jsme posbírali spousty námětů na optimalizaci webu. Ve spolupráci s klientem jsme je roztřídili podle toho, kdy je reálné je zapracovat. Poznačili jsme si i nápady, které budeme před nasazením A/B testovat, abychom ověřili jejich přínos.

Takto nakonec vypadá seznam možných úprav, se kterými si vystačíme minimálně na jeden rok.

Pak už „jen“ stačilo z dostupných informací a možností vytvořit wireframy webu, připravit grafiku, provést několik iterací a nakódované je předat klientovi pro nasazení.

První dny webu a propad v konverzích

Před spuštěním jsme neměli časové možnosti k tomu, abychom web projeli UX a SEO checklistem a provedli poslední kolo uživatelského testování v reálném provozu. To se bohužel projevilo i na výsledcích v prvních dnech. Z některých prohlížečů nešlo objednávat zájezdy, doba načítání webu byla nepřiměřeně dlouhá a vylezla spousta menších chyb. Ihned jsme sepsali hlavní nedostatky, seřadili jsme je podle priority a společně s programátory klienta jsme hlavní chyby z UX pohledu velmi brzy odstranili. Vyřešení chyb ze strany SEO nás teprve čeká.

Výsledky po prvním měsíci

Web jsme spouštěli trochu riskantně na začátku sezóny, ale první čísla nás uklidnila. Víme sice, že prodeje dovolených ovlivňuje mnoho dalších vlivů než jen nový web, ale meziroční růst konverzního poměru, průměrné hodnoty objednávky a tržeb je dobrý start. Tím ale práce na webu zdaleka nekončí. Je ještě mnoho věcí, které můžeme na webu vylepšit a bude potřeba ještě hodně soustavné práce s analyzováním a testováním. Díky velkému kusu práce na začátku to už ale bude jednodušší. I když se náklady na počáteční výzkum mohou zdát přehnané, právě díky nim jsme nakonec vše zvládli. A náklady se velmi rychle vrátí zpět. Na konec můžeme jen říci, že nemělo smysl spouštění webu uspěchat. Kdybychom start odložili byť jen o den, stihli bychom odstranit spoustu chyb. Až budeme podobný projekt dělat v budoucnu, rozhodně půjdeme cestou menších vítězství a postupné optimalizace. 

Od roku 2020 vznikají nové blogy na téma UX a web development pod hlavičkou našich parťáků z PORTY.