Jiří Siegel: Proficio mi umožňuje neustále růst jak profesionálně, tak osobnostně

Do světa digitálního marketingu ho zlákala zvědavost, zůstal díky nadšení z dynamické a rozmanité práce. Od minulého roku Jiří Siegel v Proficiu působí jako Managing Director, je zodpovědný za rozvoj pražské pobočky a správu důležitých klientů. Co ve svojí práci považuje za nejdůležitější a jaké vlastnosti by podle něj měl člověk na takové pozici mít?

Jaká je role Managing Directora v Proficiu?
Jaká je role Managing Directora v Proficiu?
Jirko, tvoje práce na pozici Managing Directora v Proficiu je velmi podstatná. Jak ses ale vlastně vůbec dostal k práci v marketingu? 

Začátky mé kariéry v digitálu jsou spjaty se studiem politologie  na vysoké škole. Měl jsem možnost díky programu Erasmus vycestovat na studijní a pracovní pobyty do různých zemí – do Maďarska, na Tchaj-wan nebo do Bruselu. A právě na pracovní stáži v Bruselu jsem se setkal digitálním marketingem. Řešil jsem agendu ohledně komunikace na sociálních sítí, organizoval eventy, monitoroval PR aktivity, ale také navštívil různé instituce EU. Moje záliba v dynamickém a neustále vyvíjejícím se prostředí mě nakonec přivedla k účasti na Marketing Festivalu a na Digisemestru, kde jsem nabyl první teoretické a praktické zkušenosti, které jsem potřeboval pro své první kroky v oboru.

Kde jsi získal své první praktické zkušenosti v marketingu? Čím vším jsi od svých začátků prošel?

Předtím, než jsem se dostal do Proficia, jsem si prošel profesní cestou, která zahrnovala práci v agentuře – ale vyzkoušel jsem si i práci na straně dodavatele. 

Začal jsem v agenturách jako je Adexpress a iProspect, které později koupila nadnárodní společnost Dentsu. Tato zkušenost mi poskytla silný základ – byl jsem celou dobu součástí týmu Client Service, začínal jsem na juniorní pozici a postupem času jsem se vypracoval až do seniorních rolí. Díky tomu postupně rostly moje zodpovědnosti i zkušenosti. Měl jsem portfolio klientů a tým, který mi pomáhal doručovat dohodnuté služby klientům. Zde jsem měl na starosti klíčové klienty jako je O2, Sazkabet a Albert, což mi umožnilo získat hluboké znalosti v digitálním marketingu a postupem času s kariérním postupem i zkušenosti s vedením týmu.

Dentsu je velká mediální skupina složená z agentur, které všechny společně dodávají celkový servis – zabývají se komplexnější paletou médií, onlinem i offlinem. Primárně jsem se tam sice soustředil na digitální kanály, ale v rámci spolupráce s dalšími značkami jsem byl zapojený do strategií, ve kterých bylo potřeba sladit online i offline média, jako jsou tisk a televize. Tahle práce byla proto mnohem komplexnější a vyžadovala dobrou spolupráci s dalšími lidmi v týmu. Projekty, na kterých jsem pracoval, byly většinou velkého rozsahu a nebyly primárně zaměřené jen na výkonnostní marketing v e-commerce. Postupem času a s přibývajícími zkušenostmi jsem se posunul k účasti na new business aktivitách a tendrech, kde jsme s týmem připravovali strategii za digitální část. Tu jsme pak případně koordinovali na další aktivity tak, aby to dávalo smysl. Ve spolupráci s dalšími odděleními jsem řešil nové zakázky, které k nám přicházely buď přes obchodní oddělení, nebo přímo od klientů – například Raiffeisenbank a O2. 

Po agenturní zkušenosti jsem přešel na stranu dodavatele, konkrétně do Czech News Center (CNC). CNC není možná všeobecně známé jméno, ale pod tuto firmu spadají známé tituly jako Blesk, E15, Lidé a země, Reflex a mnoho dalších. V CNC jsem se věnoval především retenčnímu obchodnímu byznysu, což znamená, že jsem měl na starosti klientské portfolio. To zahrnovalo větší klienty jako Sazka, Albert, ale i různé automobilky včetně Jaguáru a Škody, které přinášely významný objem financí. Moje úloha byla spolupráce rozvíjet a nabízet klientům unikátní služby, které jim pomohou naplnit jejich marketingové cíle a obchodní výsledky. Zároveň jsem působil také ve známé digitální agentuře Fragile.

Moje působení v CNC mělo dvě hlavní roviny, díky kterým jsem se dostal tam, kde jsem dnes – jednak jsem měl na starost obchodní činnost na největších inzerentech a známých značkách, ale také jsem pod vedením Martina Hanzala byl součástí budování interní mediální agentury, kde jsem dostal za úkol vytvořit programmatic tým.

Tyhle zkušenosti výrazně formovaly můj profesní růst a získal jsem díky nim široké spektrum dovedností – od technických a analytických schopností v digitálním marketingu až po soft skills a leadership. To vše mě připravilo na výzvy, které přináší moje role v Proficiu, a posílilo mé rozhodnutí věnovat se marketingu na takové úrovni.

Jiří Siegel

Jiří Siegel

Jak nyní uplatňuješ své nabyté zkušenosti v Proficiu? Můžeš říct, že je tvé portfolio stále dostatečně diverzifikované?

V Proficiu uplatňuji zkušenosti, které jsem získal ve svých předchozích pozicích, a zároveň se stále učím a rozvíjím. Předtím jsem sice měl na starosti výkonnostní klienty, ale jiného rázu a často ne na tak sofistikované úrovni, jako teď v Proficiu. Řešil jsem častěji výkon z hlediska leadů (např. registrací), což je trochu jiný byznys, než čistě e-shopoví klienti, jako mám nyní. Ještě se stále učím, jak efektivně pracovat v tomto rozšířeném měřítku… Je to pro mě velká výzva, která mě ale baví.

Mé současné portfolio klientů je stále rozmanité a zajímavé. Někteří klienti nás považují za příliš velkou agenturu pro jejich projekty, ale ve skutečnosti záleží na komplexnosti služeb, které jim můžeme nabídnout. Pracujeme s klienty,  kterým spravujeme rozpočty v desítkách milionů, ale i s menšími rozpočty v řádech desetitisíců korun. U některých klientů řeším také expanzi značky do zahraničí, například na Slovensko a do Německa, což jsou příležitosti, které nám umožňují uplatnit naše zkušenosti na mezinárodní scéně.

V marketingu se Jirka pohybuje už víc než 9 let. Volný čas věnuje hlavně své rodině a dvěma dětem – když to jde, tráví čas v přírodě a na výletech.

Jiří Siegel

Seznamte se s Jirkou!

Jaká byla tvá první zkušenost s Proficiem? A proč sis vybral zrovna Proficio? 

Moje první zkušenost s Proficiem  proběhla v období pandemie COVID-19, konkrétně v roce 2021. V té době jsem měl příležitost vést krátkou konzultaci s Petrem Halíkem, Dominikem Neckařem a Jirkou Novákem. Bylo to ohledně jedné programatické platformy, která byla součástí tendru, na kterém jsme spolupracovali. Ačkoliv to bylo jen krátké setkání, okamžitě mě zaujal profesionální přístup a dynamika, kterou Proficio vyzařovalo.

Právě toto setkání mě motivovalo sledovat Proficio dál.

Vnímal jsem, že Proficio rychle roste, a to mi velmi imponovalo. Také mě bavilo, že se jedná o českou skupinu, kterou se Petrovi povedlo za deset let dostat na top agenturu tady v České Republice. Proficio mi přišlo jako firma, která nejenže dominuje na trhu, ale má také transparentní přístup, což pro mě byly klíčové atributy. Když jsem pak později dostal nabídku se ke skupině Proficio připojit, souhlasil jsem. 

Jak probíhalo tvé výběrové řízení? Byla to jasná volba, nebo dlouhá a náročná cesta?

Moje výběrové řízení probíhalo relativně dlouho a bylo celkem náročné. A to je dobře, protože si myslím, že obě strany pak věděly, do čeho jdou. Nejprve jsem dostal úkol od Jirky Nováka, pak začalo drilování hardskillu, fit s Lenkou a Petrem Halíkovými a na závěr jsem musel projít assessment centrem a tvorbou business plánu. Celkově to trvalo asi půl roku, ale já už o Proficiu díky tomu věděl daleko víc informací, než kdyby proběhly pouhá dvě, tři kola za relativně krátký čas.

Opravdu jsem ocenil, že se nejednalo o rychlý nábor, ale že jsem mohl během spolupráce, která mezi námi byla v průběhu celého výběrového řízení, lépe pochopit filozofii firmy a ujistit se, že máme oboustranně stejná očekávání. 

Když sis s Proficiem plácnul, bylo něco, co tě překvapilo i přes to, že už jsi společnost znal?

Po mém nástupu mě překvapilo hned několik věcí. Nejprve to byla kultura firmy a lidé ve firmě. Často se mluví o transparentnosti a otevřenosti v korporátním světě jako o nějakém klišé, ale v Proficiu je to opravdu živě aplikovaná praxe. Vedení je velmi otevřené a všichni mají jasně nastavené role a zodpovědnosti, což mi velmi vyhovuje. Každý ví, co má dělat díky dobře definovaným KPI a dalším cílům, což ve firmě vytváří silné pouto důvěry a vzájemné podpory.

Druhým překvapením byla absence velké bariéry mezi Prahou a Brnem, kterou jsem původně očekával. Díky zkušenostem s online interakcemi během covidové pandemie zvládají kolegové efektivně komunikovat bez ohledu na vzdálenost.

Umožňuje to plynulou spolupráci mezi týmy v obou městech.

Nakonec mě překvapila také míra, s jakou jsou v Proficiu nastaveny a dodržovány interní procesy. Přestože je firma rychle rostoucí, má velmi dobře promyšlený a agilní operační model, který je flexibilní a přizpůsobivý. Existuje řada interních zdrojů, jako jsou interní wiki nebo FAQ dokumenty, které pomáhají novým i stávajícím zaměstnancům se ve firmě lépe orientovat a efektivně plnit své úkoly. Celková organizovanost a dostupnost informací ve firmě pro mě byla velmi pozitivním překvapením.

Pro mnoho z nás může být pozice Managing Directora stále dost neuchopitelná. Jakým činnostem se věnuješ? Co si můžeme pod pozicí Managing Directora představit?

V Proficiu se věnuji především dvěma klíčovým oblastem: 

  1. První se týká akvizice nových klientů, což znamená identifikaci a oslovování potenciálních klientů, kteří by mohli mít zájem o naše služby v digitálním marketingu. Zde je mým úkolem nejen představit, co všechno Proficio nabízí, ale také porozumět potřebám a cílům každého klienta, abychom mohli nabídnout řešení šitá na míru. 

  2. Druhá významná část mé práce se soustředí na správu a rozvoj vztahů s klíčovými klienty. To obnáší nejen pravidelnou komunikaci a reporting, ale také spolupráci na strategickém plánování a optimalizaci digitálních kampaní. Snažím se být pro klienty partnerem, který nejen reaguje na jejich požadavky, ale také aktivně přemýšlí o nových možnostech, jak jejich byznys posunout vpřed. 

Vedle toho se podílím na interních procesech a rozvoji pražské pobočky. Mým cílem je vytvořit takové pracovní prostředí, které podporuje kreativitu, odborný růst a spokojenost v týmu. Spolupracuji s kolegy z různých oddělení, abychom zajistili, že naše služby a řešení jsou na špičkové úrovni a reflektují nejnovější trendy.

Celkově je moje role v Proficiu velmi dynamická a zahrnuje široké spektrum činností, od strategického plánování po každodenní operativu, což mi umožňuje neustále se učit a růst jak profesionálně, tak osobně.

Jiří Siegel

Jiří Siegel

Ty už jsi zmínil, že mezi tvé hlavní činnosti patří i rozvoj partnerství s klienty Proficia. Jak takový rozvoj probíhá?

Vždy je to o nalézání potřeb. Pokud zde je potřeba, snažím se nalézt řešení. Důležité je mít kvalitní a stabilní spolupráci, kterou ocení obě strany. Ta se poté dá dále rozvíjet.

Je dobré zmínit slovo partnerství… Líbí se mi otevřenost klientů, sdílení dat, poté přesah do byznys rozhodnutí, obchodního procesu a podobně. To v mediální agentuře člověk moc nezažije.

Jaký význam má pro tebe účast na meetingu s klientem? Co všechno to může tobě a klientovi přinést?

Jako Managing Director považuji účast na meetingu s klientem za klíčovou. Tato setkání nejsou jen prostou výměnou informací, ale (opět) příležitostí k hlubokému pochopení potřeb klienta, což je základ pro navrhování efektivních strategií. Během schůzek můžeme společně brainstormovat, což často vede k objevování inovativních řešení a nápadů. Důležité jsou také kvalitní otázky položené během diskuse, které odhalí hlubší kontext projektu a umožní mi efektivněji řídit naše týmy a procesy. Všechny tyto aspekty spolupráce přispívají k lepšímu porozumění mezi námi a klientem a jsou základem pro budování důvěry a dlouhodobého partnerství.

Dokázal bys jmenovat jednotlivé vlastnosti, které by měl člověk jako Managing Director mít?

Důležitá je určitá kombinace soft-skills a hard-skills, celkově v client service vnímám tuto kombinaci jako nejdůležitější. 

  • Potřebuješ, aby ti klient důvěřoval, aby věděl o čem mluvíš a dokázal jednoduše vysvětlit, co vlastně dělají jednotlivá oddělení, zároveň se potřebuješ o tyto oddělení a jednotlivé specialisty opřít. 

  • Důležité jsou také pokora, empatie a rozhodnutí v krátkém čase. Musíš dobře identifikovat potřeby klienta, navnímat ho po jeho lidské a typologické stránce – to znamená vědět, jak s ním komunikovat a následně jeho potřeby naplnit přes služby, které nabízíme. 

  • Je potřeba mít pokoru, empatii vůči klientům i interně, nic není černobílé a člověk musí umět najít kompromis.

Jaké marketingové trendy tě zaujaly od doby, co jsi začal v Proficiu pracovat? Jaké jsou trendy pro rok 2024?

Od doby, co pracuji pro Proficio, se setkávám s několika klíčovými trendy, které formují digitální marketing pro rok 2024. Jedním z nich je například práce s AI, využívání UGC obsahu, data tracking – cookies (1st party data, například e-mail). Ale taky třeba mediahousy, brandsafety, ESG, Gen Z, marketplaces, expanze a spousta dalších. 

Trendů je mnoho, ani jsem nejmenoval všechny. Celkově se ale snažíme tyto trendy v Proficiu využívat pro maximalizaci výsledků našich klientů a udržení konkurenční výhody na trhu.