Přejděte na nové XML u Zboží.cz včas

Nový formát feedu Zboží.cz se připravuje od poloviny roku 2015. Teď už je podle zástupců Zboží.cz vše plně odladěno a přichází čas pro přechod na nový formát. A to tak, že rychle. Čas máte jen do 1. srpna letošního roku.

Přejděte na nové XML u Zboží.cz včas
Přejděte na nové XML u Zboží.cz včas

Nový formát feedu Zboží.cz se připravuje od poloviny roku 2015. Teď už je podle zástupců Zboží.cz vše plně odladěno a přichází čas pro přechod na nový formát. A to tak, že rychle. Čas máte jen do 1. srpna letošního roku.

K čemu je XML feed?

XML feed, neboli strukturovaný datový soubor, slouží k jednoduchému přenosu informací mezi dvěma systémy. V tomto případě mezi vaším e-shopem a srovnávačem zboží. 

Syntaxe tohoto XML feedu je pro každý srovnávač mírně odlišná, ale obecně lze pro lepší představu říci, že vždy jsou v souboru označeny jednotlivé produkty a jejich jednotlivé vlastnosti – název, cena, doba dodání atd. pomocí tzv. XML značek. A právě změna formátu tohoto souboru nyní přichází v případě Zboží.cz.

Nový XML feed Zboží.cz

Zboží.cz doposud využívalo velmi specifický formát XML feedu, který byl zásadně odlišný od formátu Heureky i Google nákupů. Jeho kompletní specifikaci lze stále nalézt v oficiální dokumentaci.

Jelikož tento formát, dle jeho tvůrců, již narazil na své hranice, tak se během minulého roku na veřejnost dostal formát nový. Tentokrát velmi podobný formátu Heureky, což ocení všichni tvůrci webových stránek. Formát je dle Zboží.cz už plně připraven k nasazení a všechny e-shopy by na něj měly v dohledné době přejít. Ty, které to nestihnou do 1. 8. 2016, nebudou moci dále služby Zboží.cz využívat.

Do tohoto data zbývají jen 2 měsíce, a tak je vhodné se na přechod připravit co nejdříve, aby proběhl pokud možno maximálně hladce. Pro možnost přechodu je však důležité porozumět jednotlivým značkám nového standardu.

Struktura nového formátu

Stejně jako předcházející formát, i tento obsahuje sadu povinných značek, sadu doporučených a poté značky zcela volitelné. Na začátku feedu je nutno dodržet formát povinné hlavičky i včetně uvedení příslušných verzí. Začátek XML feedu tedy vypadá následovně:
<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?>
<SHOP xmlns=“http://www.zbozi.cz/ns/offer/1.0″>
<SHOPITEM>
… značky pro jednotlivé produkty…
</SHOPITEM>
… další produkty…
</SHOP>
V prvním řádku je uvedena hlavička souboru XML a použité kódování (pokud nepoužíváte znakovou sadu utf-8, tak je možno využít například i windows-1250). Na druhém řádku se nachází úvodní značka e-shopu včetně odkazu na verzi feedu. Zde dáváte vědět, že využíváte nový formát feedu. Následná položka <SHOPITEM> obaluje každý produkt a ve feedu je obsažena tedy tolikrát, kolik máte produktů. Pak následují jednotlivé značky.

Povinné značky

<PRODUCTNAME> Obsahuje název produktu. Doporučená délka je maximálně 70 znaků. V některých případech nemůže odpovídat přesnému pojmenování používanému v rámci vašeho
e-shopu, jelikož je nutno dodržet pravidla pojmenování nabídek. Obecně by se měl formát tohoto prvku držet následujícího schématu:
Výrobce (Produktová řada) Produktové označení Varianta
<DESCRIPTION> Prvek určený pro popis nabídky s doporučenou délkou 250 – 1000 znaků, který by měl obsahovat pouze samotný popisek. Není určený pro reklamní texty, informace o dárcích či dopravě.

<URL> Konkrétní URL adresa podstránky daného produktu, která musí být unikátní a měla by dodržovat platné formáty URL adres (bez mezer, bez znaků s diakritikou apod.). V případě nedodržení může dojít k problémům se zpracováním takových produktů. V případě více produktů (variant) v rámci jedné URL adresy je možné na její konec vložit za znak # nějaký oddělovač. URL by tak vypadala například následovně: http://adresaobchodu.cz/url-detailu-produktu#bila-varianta

<PRICE_VAT> Povinný element obsahující cenu včetně DPH. Je možno využívat desetinnou tečku i čárku za předpokladu maximálně 2 desetinných míst.

<DELIVERY_DATE> Element vyjadřující dostupnost, který bývá často špatně interpretován. Jeho cílem je předat informaci, za jak dlouho od přijetí je objednávka předána k expedici (tedy odeslána). Často je mylně využíván na uvádění doby dodání až k zákazníkovi.

Možné hodnoty jsou:

0 produkty skladem s expedicí do 24 hodin od přijetí objednávky
1 – 3 doručení do 3 dní, často využívané pro zboží u externího dodavatele apod.
4 – 7 produkt bude do týdne odeslán
8 – 30 odeslání za více jak týden
31 a více dostupnost na dotaz.
-1 neznámá dostupnost

Doporučené značky

Kromě těchto povinných parametrů je vhodné využít i parametry doporučené, do kterých patří následující položky.

<CATEGORYTEXT> Kategorie zařazení produktu, která musí odpovídat stromu kategorií dle Zboží.cz. Nikoliv dle vašeho e-shopu. Seznam kategorií je dostupný zde.

<IMGURL> URL adresa obrázku produktu ve formátu .jpg či .png. Součástí obrázku nesmí být loga, nápisy ani další prvky.

<EAN> Kód produktu, který je v případě Zboží.cz pouze doporučený (ne povinný jako v případě Google Nákupů u některých položek). Zboží.cz akceptuje formáty EAN-8, UPC-12, EAN-13 a ITF-14.

<ISBN> Identifikační číslo používané u knih. Akceptovatelný formát je ISBN-10 nebo ISBN-13

<PRODUCTNO> Položka vhodná pro uvedení interního čísla výrobce.

<ITEMGROUP_ID> Element využívající seskupování variant produktů (nahrazuje dříve používaný VARIANT. Každá varianta produktu (velikost, barva, apod) jsou tvořeny jako jednotlivé položky a jsou pomocí tohoto elementu vzájemně propojeny.

<MANUFACTURER> Položka určená k uvedení výrobce produktu.

<EROTIC> Značka určená pro označení erotických nabídek. V případě zařazení produktu do této kategorie stačí v tomto elementu uvést 1.

Volitelné značky

Na závěr je ve specifikaci obsažena sada volitelných položek, z nichž některé rozhodně doporučuji do XML feedu zapracovat.

<BRAND> Využitelné v případě, kdy název výrobce neodpovídá prodejní značce produktu.

<PRODUCT> Doplněný název produktu o další informace k zobrazení, např. + dárek zdarma.

<ITEM_TYPE> Jedná se o uvedení stavu nabídky. Ačkoliv je jedinou nyní akceptovatelnou hodnotou new, tak se dá očekávat do budoucna možnost nabízení například i bazarových produktů. Tato značka je nyní tedy zcela zbytečná.

<EXTRA_MESSAGE> Možnost zobrazit u produktu další doplňkové informace.

Hodnota značky Zobrazený text
extended_​warranty Prodloužená záruka
free_​accessories Příslušenství zdarma
free_​case Pouzdro zdarma
free_​delivery Doprava zdarma
free_​gift Dárek zdarma
free_​installation Montáž zdarma
free_​store_​pickup Osobní odběr zdarma
voucher Voucher na další nákup

<SHOP_DEPOTS> Identifikátor výdejního místa pro odběr zboží z Firmy.cz.

<VISIBILITY> Položka umožňující jednoduše zakázat zobrazování některých produktů

<CUSTOM_LABEL_0>, <CUSTOM_LABEL_1>, <CUSTOM_LABEL_2> a <CUSTOM_LABEL_3> Dodatečné položky k volitelnému třídění nabídek.

<MAX_CPC> Důležitá položka pro bidding, která udává maximální nabídku ceny prokliku na produktové kartě (týká se tedy jen spárovaných produktů). Je nutná v případě ladění biddingové strategie až na úroveň jednotlivých produktů.

<MAX_CPC_SEARCH> Také položka určená k nastavení maximální výšky prokliku, tentokrát ovšem ve výsledcích vyhledávání. Tato položka se tedy týká produktů, které nejsou spárované.

<PARAM> Možnost uvádět další parametry produktů. Například u pneumatik rozměr, index apod. Využívá se vždy položky <PARAM> pro název parametru a <VAL> pro jeho hodnotu. Tento prvek je využívaný při filtrování nabídek, a tak je vhodné ho využít.

Kompletní a vždy aktuální seznam položek naleznete ve specifikaci. Výsledná struktura XML feedu může vypadat následovně:

Ukázka feedu XML zboží.cz Ukázka nového feedu z oficiální dokumentace Zboží.cz
Ukázka nového feedu z oficiální dokumentace Zboží.cz

Doporučený přechod na nový formát

V případě nového e-shopu je volba nového formátu XML feedu jednoduchou záležitostí, která ve výsledku díky podobnosti s dalšími formáty ušetří vývojářům čas. Složitější situace je v případě zaběhnutého e-shopu, u kterého nechcete přijít o spárovanost produktů a tudíž tento celý proces, který často vezme velké úsilí, absolvovat znovu. Naštěstí i tato situace má řešení. 

Řešením je značka <ITEM_ID>, do které je nutné ještě v původním (starém a aktuálně používaném feedu) umístit jedinečný alfanumerický (pouze čísla a písmena) identifikátor produktu. Tato položka musí po jejím nasazení zůstat již navždy stejná, jelikož si Zboží.cz dle ní dokáže následně produkt sledovat i v případě změny URL adresy produktů a dalších prvků. A pravě tato položka je určena i pro případ přechodu na nový feed. 

Nejprve ji tedy implementujte s pomocí vaší dodavatelské firmy do stávajícího feedu a nechte jej zpracovat několik dní (dle oficiálního doporučení minimálně 3 dny, ale nic nepokazíte pokud to bude o chvíli déle). Mezitím můžete bokem připravovat nový formát feedu, do kterého umístíte identickou značku <ITEM_ID> (obsah opravdu musí zůstat zachovaný). Po uplynutí potřebné doby je možno změnit URL adresu feedu na nový (nově již přímo v administraci bez nutnosti kontaktovat podporu). V případě dodržení tohoto postupu by měl přesun proběhnout bez problémů.

Jak to provést bez vývojářů?

V případě, že jste technicky zdatnější a nechcete tento proces řešit s vývojářem, můžete provést přechod sami prostřednictvím aplikace Mergado. 

Prvním krokem je registrace na stránce Mergado.cz a vytvoření zákaznického účtu. Následně potřebujete vytvořit tzv. export, neboli připravit XML feed. To učiníte pomocí tlačítka Vytvořit export.

mergado1

Do pole zadejte URL adresu stávajícího feedu Zboží.cz, kterou najdete například v zákaznické administraci. Poté klikněte na Pokračovat.

mergado2

Po úspěšném stažení vašeho XML feedu do aplikace Mergado se objeví následující obrazovka o délce trvání této aplikace. Doba načítání záleží zejména na velikosti souboru feedu. Poté klikněte na Pokračovat.

mergado3

Následně probíhá analýza obsahu feedu, která může být s ohledem na počet položek v některých případech velmi zdlouhavá. Během jejího zpracování vidíte informaci o průběhu.

mergado4

Po dokončení zpracování je k dispozici informace o počtu produktů i zdrojovém a výstupním formátu. Zde je další výborná vlastnost aplikace Mergado, pomocí které můžete libovolné formáty mezi sebou konvertovat. Tu však nyní nevyužijete. Na vstupu i na výstupu musí zůstat Zboží.cz.

mergado5

Po úspěšném zpracování se dostáváte na úvodní stránku nového exportu, u níž vidíte i výstupní adresu feedu. Tu vložte do administrace Zboží.cz, ale předem zkontrolujte, zda opravdu nedošlo k nějaké nechtěné změně. Soubory by měly být identické.

Přejděte na záložku Pravidla v hlavním menu a zvolte tlačítko upravit elementy.

mergado6

Dostanete se na stránku s výpisem všech elementů (možných značek), které jsou aktuálně používané. Pokud není obsažen element ITEM_ID, tak jej můžete přidat v pravé části okna.

mergado7

Vraťte se na přehled Pravidla a zvolte vytvořit nové pravidlo. Pomocí tohoto kroku se dostanete k obrazovce, kterou vyplňte dle obrázku níže. Tedy pravidlo libovolně pojmenujte (pouze vaše volba, veřejně není k dispozici). 

Zvolte typ pravidla přepsat nad elementem ITEM_ID a jako nový obsah použijte hodnotu %@MERGADO_ID%. Tím zajistíte, že Mergado ke každé z nabídek přidá jedinečný identifikátor položky.

Nezapomeňte zvolit aplikaci na všechny položky v pravé části. Poté dokončíte proces kliknutím na tlačítko Vytvořit.

mergado8

Přechodem do nastavení a volbou Přegenerovat vše zajistíte vygenerování položky ITEM_ID do všech produktů.

mergado9

Nyní jsou všechny položky opatřeny identifikátorem, a pokud jste tak doposud neučinili, je vhodný čas na nasazení URL feedu z Mergado místo stávajícího v administraci Zboží.cz. Poté několik dní počkejte (oficiální informace doporučují alespoň 3 dny, ale často je dobré vyčkat i delší dobu).

Po uplynutí tohoto času se vraťte do aplikace Mergado a v sekci pravidla příslušného exportu je k dispozici tlačítko Změnit výstupní formát na nové Zboží.cz. Pomocí této jednoduché volby zajistíte konverzi na nový formát, o kterou se vám Mergado postará automaticky.

mergado10

Jelikož Zboží.cz má již v tuto chvíli k dispozici pouze URL adresu XML feedu z Mergada, tak si nový feed načte již samo. Vše by v tuto chvíli mělo proběhnout hladce a bez problémů během následujících dní.

Zkusili jste postup pomocí aplikace Mergado? Nebo jste volili cestu pomocí vašeho správce stránek? Podělte se s námi o vaše postřehy z přechodu na nový formát. 

Rádi vám pomůžeme, abyste byli na 1. 8. 2016 připraveni a vaše kampaně běžely dále bez výpadku. Stačí nás kontaktovat.