Přísnější pravidla pro e‑shopy: Jak se změní online nakupování?

Začátek roku 2022 přinesl webům a e‑shopům v České republice velkou výzvu v podobě úpravy cookies. Tím ale bouřlivý rok pro e‑commerce neskončil. Naopak se máme ještě na co těšit. Výhody by měl přinést hlavně zákazníkům.

Změna v legislativě týkající se zpracování a uložení cookies ovlivnila každého –⁠ od podnikatelů, přes marketéry a analytiky, až po všechny návštěvníky webových stránek. Po měsíci, kdy české e‑shopy bojují se ztrátami dat a návštěvníci s udělením souhlasů, se cookies reforma objevila i na Slovensku.

A bude toho víc

Ještě letos nás čeká opravdu hodně změn, které e‑commerce výrazně ovlivní. Veškeré legislativní úpravy reagují na směrnice Evropské unie, které jsou součástí iniciativy New Deal for Consumers. Ta si po vzoru Spojených států dává za cíl:

  • posílit práva evropských spotřebitelů,
  • zjednodušit vymáhání těchto práv,
  • umožnit veřejným orgánům pravomocně ukládat obchodníkům vysoké sankce. 

Sušenky nad zlato

HTTP Cookies jsou soubory dat, které se ukládají v prohlížeči uživatelů webových stránek. S jejich pomocí je pak možné sledovat chování uživatelů na webu. Získaná data pomáhají s vyhodnocením prodejů, cílových skupin, ale hlavně s vyhodnocováním placených kampaní.

Do začátku roku 2022 se cookies ukládaly automaticky, pokud uživatel aktivně nevyjádřil nesouhlas. Jednalo se o pasivní souhlas, takzvaný režim OPT-OUT. Od ledna jsme přešli na režim OPT-IN, tedy aktivní souhlas. Uživatel musí udělit souhlas s ukládáním cookies a bez něj nesmí být sledovaný.   

V rámci zbožových srovnávačů cookies ovlivňují konverzní kódy jednotlivých služeb nebo data v Google Analytics. Změna se dotýká i doplňků, jako je například widget ke službě Ověřeno zákazníky od Heureky nebo aplikace pro automatický bidding

Transparentní řazení nabídek

Pořadí jednotlivých nabídek ve srovnávačích či přímo v e‑shopech může být někdy pro zákazníky záhadou.

Co se reálně skrývá pod srovnáním dle oblíbenosti nebo jak se produkty e‑shopů dostávají do TOP či doporučených nabídek na srovnávačích zboží? Odpovědi dostanou všichni zákaznici nejpozději k 28. květnu 2022, kdy vstoupí v platnost nová úprava ovlivňující zobrazení kritérií řazení produktů.

Zbožové srovnávače i e‑shopy musí nově jednoznačně uvádět, na jakém základě jsou nabídky v seznamech seřazeny. Pozice ve srovnávačích, jejichž získání je podmíněno biddingem, bude nutné viditelně označovat jako placené.

Recenze, kterým se dá věřit

Recenze produktů i e‑shopů dokáží prodat, ale i odradit. Převážně pro uživatele do čtyřiceti let jsou recenze druhým nejdůležitějším faktorem během rozhodovacího procesu (tím prvním faktorem je cena produktu).

Čím dál častěji však docházelo k falšování pozitivních recenzí, neoznačování sponzorovaných recenzí nebo záměrnému skrývání negativních i neutrálních recenzí. Tyto praktiky budou nově v rámci Evropské unie a jejího online prostoru zakázané. 

Novela ukládá povinnost zveřejňovat pouze autentická hodnocení reálných zákazníků. Veškeré sponzorované recenze, ať už na webových stránkách nebo na sociálních sítích, je potřeba řádně označit.

Zároveň e‑shopařům a službám vznikne povinnost dokládat:

  • původ recenzí,
  • znění recenzí bez dodatečných úprav,
  • publikování všech recenzí včetně těch negativních. 

Pozor na slevy 

Umělé navýšení ceny za produkt a následné velké zlevnění? Obchody odvolávající se na doporučenou maloobchodní cenu, za kterou produkt nebyl nikdy prodán? To jsou jen některé nekalé obchodní taktiky v rámci velkých slevových akcí, kterým pomalu zvoní umíráček. Nová směrnice totiž také upravuje pravidla pro výpočet slev a jejich zobrazení.

Původní cena, ze které e‑shop slevu vypočítá, musí být viditelně uvedená a zároveň se musí jednat o nejnižší prodejní cenu za posledních 30 dní před zlevněním.

Jedinou výjimku z tohoto časového pravidla má zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou například potraviny. Nejvýrazněji se změna projeví pravděpodobně při prodeji elektroniky, kde k manipulacím se slevami dochází nejčastěji.

Kdo poruší, zaplatí

E‑shopům, které novou směrnici EU v rámci New Deal for Consumers nebudou dodržovat, hrozí vysoká pokuta. V rámci řízení bude hrát roli, zda se jedná o první sankci, nebo zda byl už obchod za stejné jednání sankciován v jiné zemi EU. 

Pokuta může dosáhnout výše 4 procent ročního obratu poskytovatele ve státě, kde došlo k porušení, nebo až 2 miliony eur. Jedná se o podobně vysokou sankci, jaká hrozí společnostem při porušení nařízení GDPR.

Všechny členské státy mají povinnost zajistit, aby sankce zahrnovaly možnost uložení pokuty ve správním řízení, dále možnost zahájit soudní řízení o uložení pokuty nebo obojí zároveň.

Nevíte si rady s novou směrnicí a potřebujete pomoct se správou vašeho e‑shopu? Ozvěte se našim profíkům a společně se na to podíváme.

 


Lucie Teslíková

Hraji si s XML feedy, optimalizuji bidding a stále se učím něco nového. To jsou mé dny se zbožovými srovnávači, kterým se plně věnuji. A když už mi z toho jde hlava kolem, utíkám do světa knih a hudby.