Vylaďte svůj web podle E‑E‑A‑T

Znáte zkratky E-E-A-T a YMYL? Za oběma stojí Google a jsou velmi důležité pro hodnocení a zobrazování webu. Jak mohou ovlivnit váš obsah i SEO strategii? V článku jsme sepsali potřebné informace i praktické tipy.

Cílem neustálých aktualizací společnosti Google je poskytovat uživatelům ty nejrelevantnější a nejpřesnější výsledky vyhledávání. Mezi tyto aktualizace v roce 2018 patřil první E‑A‑T Update v souvislosti s „broad core algorithm update“.

Google však v prosinci 2022 posunul věci o krok dále a ke zkratce přidal další důležité E. Tato změna proběhla v souvislosti s aktualizací „Helpful Content Update“. 

Nově se nazývá E‑E‑A‑T a představuje důležitý soubor kritérií, který Google využívá pro hodnocení kvality webových stránek

Proč je E-E-A-T důležité

Obecným posláním společnosti Google je plnit očekávání svých uživatelů poskytováním kvalitních odpovědí pro jejich dotazy. A právě k dosažení tohoto cíle Google zavedl a formalizoval koncept E‑E‑A‑T. Jde o soubor pokynů, které zohledňuje při poskytování výsledků vyhledávání

Tento i předchozí update silně zasáhly zejména webové stránky s tématikou YMYL, kam Google zařazuje velkou skupinu informací, které mohou ovlivnit štěstí, zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost uživatelů. Významný vliv ale mají i na všechny ostatní weby.

Co přesně znamená E-E-A-T?

Původní zkratka E-A-T zahrnuje tři klíčové faktory: 

 • odbornost (Expertise)
 • autorita (Authoritativeness)
 • důvěryhodnost (Trustworthiness)

Další písmenko E, které bylo do mixu přidané, znamená zkušenost (Experience)

Zde je schéma, které Google vytvořil, aby koncept E-E-A-T ilustroval (Pokyny pro hodnocení kvality, s. 26).

Co přesně Google v každém z těchto faktorů hledá? Máme pro vás detailní popis jednotlivých pilířů.

1. Zkušenost (Experience)

Google definuje zkušenost jako odbornou kompetenci tvůrců obsahu a jejich dostatečnou znalost daného tématu. Jinými slovy, obsah by měl vycházet z určitého stupně reálných zkušeností autora. Například pokud někdo napíše obsah na základě skutečného používání produktu nebo do obsahu začlení své osobní zážitky

Zkrátka čím více může autor čerpat ze své vlastní zkušenosti, tím autentičtější a hodnotnější bude jeho obsah pro publikum.

Pravděpodobně se ptáte, jak může Google měřit něco tak složitého, jako jsou vaše osobní zkušenosti. Naštěstí společnost Google poskytla určité vodítko k tomu, jak dělí měření zkušeností

Jedná se o čtyři základní úrovně:

 • Nejnižší úroveň: Obsah vytvořený někým s extrémně negativní reputací, jako je třeba spambot.
 • Nízká úroveň: Obsah vytvořený někým, kdo nemá vlastní zkušenost. Příkladem může být někdo anonymní, kdo recenzuje produkt, který ještě neobdržel.
 • Vysoká úroveň: Obsah vytvořený někým, kdo má přímou zkušenost. Například obyvatel Prahy, který na cestovatelském fóru zveřejňuje místa, která musíte ve městě vidět.
 • Velmi vysoká úroveň: Obsah vytvořený někým, kdo má vysoké odborné zkušenosti. Například interiérový architekt, který píše blogové články o architektonických projektech.

2. Odbornost (Expertise)

Google považuje úroveň odbornosti za důležitý faktor při určování kvality a relevance obsahu ve výsledcích vyhledávání. Různá témata vyžadují různé úrovně a typy odborných znalostí, aby byla důvěryhodná. Odbornost tedy hodnotí znalosti a dovednosti tvůrce obsahu v konkrétní oblasti. 

Webové stránky, které prokazují vysokou úroveň odbornosti ve své oblasti zaměření, mají větší pravděpodobnost, že se ve výsledcích vyhledávání umístí výše. Příkladem mohou být rady od zubního lékaře k léčbě bolesti zubů oproti neoficiálním návrhům někoho, kdo se v této oblasti nepohybuje. 

3. Autorita (Authoritativeness)

Google definuje autoritu jako rozsah, ve kterém je webová stránka známá jako důvěryhodný zdroj pro dané téma. I když nemusí být vždy možné identifikovat oficiální a autoritativní zdroj, určité webové stránky nebo tvůrci jsou v některých případech považovaní za nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější zdroje

Tento faktor se svým způsobem pojí s množstvím a kvalitou zpětných odkazů. Dobře nastavená linkbuildingová strategie tedy může zvýšit hodnotu a celkovou autoritu webových stránek.

4. Důvěryhodnost (Trustworthiness)

Důvěryhodnost představuje ten nejdůležitější faktor hodnocení kvality. Nedůvěryhodné stránky mají automaticky nízké E-E-A-T bez ohledu na zkušenosti, autoritu a odbornost tvůrce webu.

V rámci důvěryhodnosti webu Google posuzuje nejen obsah, ale i další aspekty webových stránek. Příkladem může být nákupní pokladna s nezabezpečeným připojením. Takovou stránku Google označí jako nedůvěryhodnou, což nakonec negativně ovlivní celkové hodnocení kvality webu.

Komplexní hodnocení kvality obsahu

Možná jste si všimli, že jednotlivé pilíře konceptu E‑E‑A‑T se mohou navzájem překrývat. Například pokud má někdo praktické zkušenosti v určité oblasti, může to přispět k vyššímu hodnocení odbornosti. To  zase může zvýšit celkovou důvěryhodnost obsahu. 

Naopak samotná odbornost nemusí stačit k zajištění důvěryhodnosti obsahu, ale v kombinaci s vysokou autoritou může nakonec přispět k lepšímu hodnocení. 

To je důvod, proč je důležité vnímat překrývání faktorů E‑E‑A‑T jako přínosné. Společně totiž tvoří komplexní hodnocení kvality a důvěryhodnosti obsahu. 

Jde o přímý hodnotící faktor? 

Koncept E-E-A-T není sám o sobě hodnotícím faktorem algoritmu vyhledávače. Google však využívá několik dalších faktorů, které mají E‑E‑A‑T nahrazovat a které Googlebot kontroluje. 

Kvalitu obsahu hodnotí automatizované systémy pomocí široké škály signálů, které jsou v souladu s tím, co lze považovat za kvalitní obsah dle kritérií E-E-A-T.

Proto je zdokonalování jednotlivých pilířů E-E-A-T v rámci webového obsahu důležité. Můžete posílit nejen své hodnocení ve vyhledávání, ale také si vybudovat silnou pověst důvěryhodného zdroje informací ve svém oboru.

Chci to otestovat

Význam pro webové stránky a SEO

Tvorba kvalitního obsahu byla vždy důležitou součástí SEOJak by měl ale takový kvalitní obsah vypadat? Odpovědí je právě koncept E-E-A-T.

Google nám v podstatě poskytuje podrobné informace o tom, co považuje za vysoce kvalitní a důvěryhodný obsah. Pokud vašemu daňovému poradci chybí zkušenosti, odborné znalosti, autorita a důvěryhodnost, pravděpodobně se poohlédnete po někom jiném. 

Nenechte se přeskočit

Google funguje na stejném principu. Když najde webovou stránku, která postrádá zkušenosti, odbornost, autoritu a důvěru, poohlédne se po alternativě ve formě jiné webové stránky.

Pokud zjistí, že webová stránka obsahuje nepodložený obsah s pravopisnými a gramatickými chybami, nepravdivými informacemi a spamovými odkazy, pravděpodobně získá nižší hodnocení. To nakonec povede k poklesu v SERP, nižší návštěvnosti, nižší viditelnosti stránky a menšímu počtu konverzí

Nezapomínat na externí odkazy

Důležité je zmínit linkbuilding, což je oblast, která také souvisí s E‑E‑A‑T. Více kvalitních externích odkazů na autoritativních webech zvýší váš SEO výkon a podpoří autoritní pilíř E‑E‑A‑T. 

I když E-E-A-T není přímým hodnotícím faktorem, hraje významnou roli při zlepšování hodnocení vyhledávačů využitím základních signálů, jako je například kvalita a množství zpětných odkazů. To ukazuje, jak může dodržování pokynů E‑E‑A‑T vést k přímému zlepšení výkonu SEO.

Jak zlepšit E-E-A-T v rámci SEO

Nyní chápete, proč na E‑E‑A‑T záleží a proč je důležité vzít tento koncept na vědomí v rámci SEO. Jak to aplikovat ve svém obsahu? Musíte zvýšit jeho kvalitu. 

Připravili jsme několik tipů, jak můžete zlepšit faktory E-E-A-T. Pojďme se na ně společně podívat.

1. Budujte vysoce kvalitní zpětné odkazy 

Odkazy z autoritativních zdrojů mohou pomoci zvýšit hodnocení kvality vašich webových stránek. Jedná se totiž o jeden z aspektů autority. Pokud váš web obdrží zpětný odkaz z relevantního zdroje s vysokou autoritou, bude to pro Google signál, že je váš obsah hodnotný. To může zlepšit vaši E-E-A-T úroveň kvality a SEO obecně.

2. Buďte stále aktuální

Abyste dosáhli vyšší důvěryhodnosti a kvalitního hodnocení ze strany vyhledávačů, musí být obsah vašich webových stránek relevantní a aktuální. Proto je důležité obsah průběžně kontrolovat a v případě potřeby aktualizovat fakta, čísla a další důležité informace. Nezapomeňte také zobrazit datum, kdy k obnově obsahu došlo. 

3. Zmiňte autory

Uvedením autora daného obsahu poskytnete vyhledávačům další signály, že vaše webové stránky vytvářejí vysoce kvalitní obsah. Zahrnutím jména autora a dalších informací, jako je krátký životopis a odkaz na jeho LinkedIn profil, svému publiku prokážete, že váš obsah tvoří skuteční lidé se skutečnými zkušenostmi a znalostmi ve svém oboru. 

Důležité je také zmínit důležitost strukturovaných dat, které Google vyhledávači pomáhají pochopit význam stránky a shromažďovat přesné informace. Tím, že autora stránky označíte pomocí strukturovaných dat, můžete jasně identifikovat jeho spojitost s obsahem. To pak může pomoci upevnit odbornost autora a zvýšit jeho celkovou autoritu v rámci diskutovaného tématu. Výsledek? Opět podpoříte úroveň E-E-A-T.

Dalším způsobem, jak zvýšit autoritu a důvěryhodnost webu, je vytvoření stránky O nás. Tato stránka může pomoci vybudovat důvěru u vašeho publika a poukázat na hodnoty vaší značky

4. Uveďte kontaktní údaje

Webové stránky, které neposkytnou návštěvníkům dostatečné kontaktní informace a zákaznickou podporu, mohou být vnímány jako nedůvěryhodné. Poskytování jasných a snadno dostupných kontaktních informací pomáhá vytvořit odpovědnost a budovat důvěru u vašeho publika. To je důležité zejména pro stránky YMYL.

5. Zveřejněte recenze

Dle pokynů pro hodnocení kvality společnosti Google jsou online recenze důležitým zdrojem informací pro hodnotitele kvality při hodnocení pověsti firmy. Ta je úzce spjata s důvěryhodností a autoritou. 

Zkuste se zaměřit na získávání pozitivních online recenzí, plošně na důležitých webech – tedy na stránkách, které uživatelé v souvislosti s vaším oborem používají a kterým důvěřují. V případě restaurace to může být například TripAdvisor.

6. Zapojte experty

Dalším ze způsobů, jak podpořit kvalitu obsahu na vašem webu, je najmout si odborníky ve vašem oboru, aby pro vás psali. To je zvláště důležité pro témata YMYL, jako je například lékařské, finanční nebo právní poradenství, kde je vysoká odbornost vysoce ceněna. U ostatních témat si pak vystačíte s tvůrci obsahu, kteří mají prokazatelné zkušenostmi v oboru.

Pokud takové možnosti nemáte, můžete udělat rozhovor s odborníkem. Začleněním odborných poznatků do svého obsahu podpoříte důvěryhodnost a autoritu ve svém odvětví, což je zásadní pro zlepšení E-E-A-T a získání loajálního publika.

7. Vytvářejte kvalitní obsah

Zaměřte se na vysoce kvalitní obsah, který upřednostňuje potřeby uživatelů. To znamená obsah, který odpovídá na otázky, nabízí rady a zanechává ve čtenářích pocit spokojenosti. 

Důležitost kvalitního obsahu Google zdůraznil v konceptu Helpful Content Update, který vydal v srpnu 2022. Cílem je zajistit, aby byl obsah originální, užitečný a psán lidmi pro lidi. I článek, který byl kdysi užitečný, může časem zastarat. Proto je důležité texty pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jsou stále relevantní, informativní a aktuální.

Chci lepší obsah

8. Respektujte specifika oboru

V odvětví lékařského poradenství je zásadní zajistit, aby obsah vytvářeli jednotlivci nebo organizace s nezbytnou lékařskou odborností nebo certifikací. Informace prezentujte profesionálním způsobem a obsah je třeba pravidelně kontrolovat a aktualizovat.

V případě poradenství ve finančních, právních a daňových záležitostech by obsah měl pocházet ze spolehlivých zdrojů a pravidelně procházet ověřováním a aktualizací.

V rámci zpravodajství musí být články napsány profesionálně a prezentovat věcný obsah, který uživatelům umožní lépe porozumět událostem. Vysoce kvalitní zpravodajské zdroje mají obvykle zavedené redakční zásady a přísné kontrolní procesy.

Stránky s vědeckými informacemi by měly být vytvářeny jednotlivci nebo organizacemi s příslušnou vědeckou odborností.

A konečně, i pro hobby stránky je nezbytné prokázat způsobilost prostřednictvím zveřejněného obsahu. To nutně nevyžaduje vysokou odbornost, postačí kompetence a dovednosti tvůrce obsahu, který je uživatelům zřejmý.

9. Doložte zdroje a citace

Kvalitu obsahu můžete podpořit citováním důvěryhodných zdrojů. Tím totiž dáte Googlu signál, že jste provedli hloubkový výzkum a že vaše tvrzení a argumenty jsou založené na spolehlivých informacích. Takový přístup může podpořit vaši odbornost, důvěryhodnost a celkovou spolehlivost obsahu, což se následně promítá do celkového hodnocení E-E-A-T.

Ovšem není zdroj jako zdroj. Vyhledávače berou v úvahu faktory, jako je pověst a odbornost zdroje, stejně jako relevance a přesnost prezentovaných informací. Proto je důležité zdroje pečlivě vybírat a zajistit, aby byly důvěryhodné a relevantní k probíranému tématu.

Ovšem není zdroj jako zdroj. Vyhledávače berou v úvahu faktory, jako je pověst a odbornost zdroje, stejně jako relevance a přesnost prezentovaných informací. Proto je důležité zdroje pečlivě vybírat a zajistit, aby byly důvěryhodné a relevantní k probíranému tématu.

Jak na témata YMYL

Webové stránky, které prodávají produkty nebo poskytují služby a informace, které mohou ovlivnit štěstí, zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost uživatelů, jsou společností Google označovány jako YMYL. Znamená to „Your Money or Your Life”.

Zabýváte se tématy, které spadají do kategorie YMYL? Pak byste při publikování obsahu měli  skupině kritérií E-E-A-T věnovat zvláštní pozornost.

Obsah YMYL je považovaný za důležitější než jiné typy obsahu, a proto vyžaduje vyšší standard kvality.

Na straně 12 pokynů pro hodnocení kvality najdete příklady témat, které Google považuje za YMYL. Zde je několik příkladů:

 • Jasná témata YMYL: evakuační trasy pro tsunami, informace o nákupu léků na předpis.
 • Možná témata YMYL: předpověď počasí, jak často měnit kartáček na zuby.
 • Nepravděpodobná témata YMYL: rady k nákupu pastelek, zprávy o místním basketbalovém zápase.

I když existuje spousta dalších témat YMYL, Google ponechává rozhodnutí na hodnotitelích kvality. Musí použít svůj úsudek, aby rozhodli, zda se stránka kvalifikuje jako obsah YMYL. 

Buďte obezřetní

Nejste si jistí, zda vaše téma spadá do kategorie YMYL? Google doporučuje položit si tyto otázky: 

 • Potřebujete vyhledat odborníky na dané téma, abyste nezpůsobili uživatelům kvůli nepřesným informacím škody? Pokud ano, téma je pravděpodobně YMYL. 
 • Spokojila by se většina lidí s tím, že by se o daném tématu poradila s přáteli a mohli by jejich odpovědi věřit? Pokud ano, pravděpodobně se nejedná o YMYL.

Vyšší nároky

Pro weby s jasnými tématy YMYL má Google velmi vysoké standardy hodnocení kvality. Nízká kvalita webové stránky YMYL by mohla potenciálně negativně ovlivnit život uživatele. Takové hodnocení tedy souvisí s konceptem E-E-A-T. 

Podle dokumentu 2.3 - Pokynů pro hodnocení kvality mohou témata YMYL ovlivnit či poškodit následující skupiny uživatelů:

 • osoba, která si obsah přímo prohlíží,
 • další lidé, kteří jsou ovlivněni osobou, která si obsah prohlížela,
 • skupiny lidí, které jsou ovlivněny jednáním uživatelů, kteří si obsah prohlíželi.

Jak na kvalitní YMYL obsah

 • Pečlivě zvažte cílové publikum a jeho potřeby. 

  Je důležité psát jasným a stručným jazykem, který je pro čtenáře snadno srozumitelný. Prezentované informace musí být přesné, aktuální a podložené spolehlivými zdroji. Je také důležité prokázat odbornost předložením původního výzkumu nebo poznatků.

   

 • Poskytněte čtenáři relevantní a cenné informace.

  Je nutné zajistit autoritativnost, které dosáhnete zahrnutím citací nebo statistik z vysoce respektovaných zdrojů nebo odborníků v oboru. Nezapomeňte prezentovat vyvážený pohled na dané téma.

   

 • Důvěryhodnost je kriticky důležitá.

  Pro obsah YMYL to platí dvojnásob. Měli byste zajistit zabezpečení webu, zobrazit veškeré důležité informace o autorovi a vyhnout se používání clickbaitů a dalších zavádějících informací. Poskytování odkazů na renomované zdroje a správné citování zdrojů může důvěryhodnost dál podpořit.

Začněme společně

Chcete zlepšit parametry E-E-A-T a oceníte naši pomoc? Rádi se do toho zapojíme a pomůžeme zlepšit pozici vašeho webu.

Chci lepší výsledky

SEO
25. 04. 2023