Skip to main content

Vyšší návštěvnost a nové leady pro Ytong

Kdo je naším klientem

Z nabídky společnosti XELLA existuje mezi lidmi povědomí zejména o Ytongu. A bohužel ne moc přesné. Je známý jako bílá tvárnice pro obvodové zdi a šikovná příčkovka do interiéru. Nabízí přitom mnohem víc. A naším cílem bylo, aby všichni věděli, že Ytong je komplexní stavební systém, který přináší řadu výhod a je k němu balíček služeb zdarma usnadňující celý proces stavby.

Začínáme projektem

Cíle, se kterými za námi klient přišel, zahrnovaly zvýšení počtu leadů a návštěvnosti webu. Nejdůležitější konverzí byl formulář „Chci nejvýhodnější nabídku“. Ten byl na první pohled opravdu obsáhlý a působil závazným dojmem. Zajistit větší počet vyplnění a odeslání formuláře bylo opravdu velkou výzvou.

V prvním roce jsme se proto rozhodli zvýšit návštěvnost a počet odeslaných leadů. Stanovili jsme si nárůst návštěvnosti alespoň o 20 % a počtu leadů minimálně o 30 %. Cíle ale nebyly příliš ambiciózní, a tak jsme už další rok pracovali s vyššími KPI. 

Cesta k dosažení stanovených cílů

Abychom mohli splnit klientova přání a vlastní cíle, bylo naším úkolem:

  1. Správně nastavit Google Analytics a tracking kampaní.
  2. Spustit PPC kampaně ve vyhledávání.
  3. Začít s cílenou display a video reklamou na podporu brandu.
  4. Rozvíjet sociální sítě a obsah.
  5. Připravit kvalitní landing page pro spuštění nového produktu a začít se sběrem leadů.
  6. Zpracovat precizní remarketingovou strategii pro pokrytí celého funnelu.

soc sítě desktop

social media mobile

„Zmapovali jsme si rozhodovací proces zákazníků. Vytipovali jsme správné weby a publika pro cílení kampaní, vhodnou délku remarketingu a ideální obsah, který uživatelům servírovat v rámci jednotlivých nákupních fází. Pro pokrytí funnelu jsme využili všechny programatické možnosti i nákupy na přímo,“ upřesňuje account projekt Dominik Neckař.

Přestože jsme se v počátcích potýkali se složitějším procesem schvalování, typickým pro velké korporace, pozitivní výsledky se projevily velmi brzy. Zvolená strategie měla úspěch, cíle stanovené dle předchozího meziročního vývoje jsme výrazně překonali.

Růst odeslaných formulářů nebylo možné kvůli dřívějšímu špatnému nastavení GA vyhodnotit, proto jsme se zaměřili na jiné metriky. Reálné zvýšení poptávek dosáhlo 34 % a návštěvnost jsme zvedli o 30,3 % meziročně.

+34 % reálné zvýšení poptávek a +30,3 % návštěvnost webu

Do dalšího pokračování jsme si odnesli i zajímavé poznatky týkající se chování zákazníků a sezónnosti. Díky tomu jsme v následujících letech dokázali lépe zacílit na období, kdy začíná rozhodovací proces stavebníků, a tím dodnes naplno využíváme a zhodnocujeme marketingový rozpočet. 

Budujeme dál

„Naším cílem do budoucna je pokračovat v dobře nastaveném trendu a zároveň se více zaměřit na využití vhodného obsahu, ve kterém cítíme velký potenciál,“ doplňuje Dominik.

ytong web laptop