Vyzkoušeli jsme Brand Lift 2.0

Už nějakou dobu máme možnost vyhodnocovat videokampaně pomocí Brand Liftu 2.0. Na začátku nám Google umožňoval výběr mezi Brand Liftem 1.0 a 2.0. Nyní už však máme možnost spustit pouze novou verzi. Jak ji hodnotíme?

Case study Brand Lift 2.0
Case study Brand Lift 2.0

Už nějakou dobu máme možnost vyhodnocovat videokampaně pomocí Brand Liftu 2.0. Na začátku nám Google umožňoval výběr mezi Brand Liftem 1.0 a 2.0. Nyní už však máme možnost spustit pouze novou verzi. Jak ji hodnotíme?

Výhodou této verze je, že můžeme sledovat brandliftové metriky přímo v čase a optimalizovat dle výsledků běžící kampaně, testovat současně více kreativ a cílení. K dispozici máme obecně také více metrik (Headroom Lift, Lifted User či cena za ovlivněného uživatele). Vidíme demografické údaje k věku a pohlaví, data ke kampaním a videům a do budoucna by měla přibýt i data k zařízením.

Nevýhodou je zase podmínka vysokého týdenního spendu. Ten je u nás minimálně 5 000 dolarů za jednu otázku. 

Google rozdělil státy do tří segmentů a pro každý platí jiný minimální spend na jednu otázku. Například v Rakousku je na jednu otázku minimální spend 10 000 dolarů a v Itálii 15 000 dolarů. 

 

Začínáme testovat

Brand Lift 2.0 jsme testovali u tří klientů, z toho jeden byl zahraniční.

Na začátku je potřeba zvážit a probrat s klientem, co chceme výzkumem zjistit. Poté je nutné Brand Lift whitelistovat u Googlu. To bude nějakou dobu trvat, tak s tím počítejte. Maximálně do týdne by to ale mělo být a vy uvidíte novou položku v Tools and Settings.

Při nastavování máme možnost si vybrat z 5 možností

  • Awareness
  • Consideration
  • Ad Recall
  • Favourability
  • Purchase Intent 

Záleží na nás, co chceme Brand Liftem měřit. Každá otázka však vyžaduje minimální spend, tzn. pokud budete chtít měřit Awareness i Consideration zároveň, musí být týdenní spend dvojnásobný.

Pokud máme již z jiného výzkumu potvrzeno, že značka má v zemi dobré Awareness, je lepší testovat například Consideration. 

Dle zvoleného nastavení se nám mění otázka, která se uživatelům ve výzkumu zobrazí. 

Ještě před tím, než se pustíte do samotného nastavování, je potřeba mít s klientem schválené 3 konkurenty, které se spolu s vámi budou zobrazovat ve výběru odpovědi. 

Awareness ConsiderationVideokampaně nastavíte tak, jak jste zvyklí. My je většinou rozdělujeme dle cílení, což nám umožňuje snadno vyhodnotit, které z cílení jak funguje a případně jej upravit nebo pozastavit. 

Zajímavou možností je využít automatickou strategii Maximize Lift. Tu můžeme zvolit v případě, že nastavíme u kampaně cíl Consideration. U některých kampaní s touto strategií jsme však měli vyšší cenu za zhlédnutí a mnohem horší míru zhlédnutí. Určitě je dobré otestovat cílení na Custom Audiences.

Do připraveného Brand Liftu poté kampaně přidáme. Rovnou se nám ukáže, jestli nastavený denní rozpočet splňuje požadovaný minimální budget a můžeme spouštět. 

Do Brand Liftu lze zahrnout i již běžící videokampaně.

Druhý den zkontrolujeme, jestli se kampaně rozběhly a funguje všechno cílení. A také už pomalu začínáme získávat data, díky kterým můžeme optimalizovat kampaně

Nezapomeňte sledovat i retenci videa.

I v případě, že má video sloužit k budování povědomí o značce, není jedno, jaký produkt se ve videu objeví. Při průběžném vyhodnocení jsme zjistili, že jedno video, které se od ostatních lišilo jen zvoleným produktem, mělo výrazně delší dobu sledování

Jak Brand Lift 2.0 hodnotíme?

Díky Brand Liftu 2.0 celkem jednoduše zjistíte, která kreativa na lidi působí nejvíce a jaké cílení funguje nejlépe. Na základě toho můžete kampaně rychle a efektivně optimalizovat. My už využíváme Brand Lift 2.0 opravdu často a s oblibou.

Display reklama 18. 06. 2020