Porovnání Interscrolleru a mobilní viněty

V Adform kampaních jsme otestovali novinku, kterou nabízí R2B2. Mobilní vinětu jsme porovnávali s Interscrollerem. Jaké byly výsledky?

Rozhodli jsme se v Adform kampaních otestovat nedávnou novinku. Mobilní vinětu jsme porovnávali s obdobným formátem, který už nějakou dobu R2B2 nabízí – Interscroller. Jaké byly výsledky?

Oba formáty mají stejný rozměr, konkrétně 720x1280 px. Zároveň se také zobrazují se přes celý display mobilního zařízení. 

Hlavní rozdíl tkví v tom, že Interscroller se zobrazí při čtení článku a scrollování stránky. Naopak viněta na uživatele vyskočí při přechodu mezi redakčními články a musíte ji manuálně zavřít křížkem. 

Mohlo by vás napadnout, že takový update u viněty by mohl vést ke zvýšení bounce rate na stránkách. Naše testy ale ukazují opak. Výrazné rozdíly jsme zaznamenali především u hodnot CTR a Bounce rate. Viněta získala přibližně dvacetinásobnou proklikovost oproti Interscrolleru. A kvalita návštěv byla v průměru o 7 % vyšší. Ostatní proměnné zůstaly podobné.

Interscroller

Mobilní viněta

Jaké jsou vaše zkušenosti? Už jste oba formáty testovali?