Porovnání Universal Analytics s Google Analytics 4

S rostoucím trhem mobilních aplikací se Google rozhodl, že jejich analytiku propojí s tou u webových stránek. Z toho důvodu v polovině roku 2019 vytvořila beta verzi App + Web, která obě platformy propojuje.

S rostoucím trhem mobilních aplikací se Google rozhodl, že jejich analytiku propojí s tou u webových stránek. Z toho důvodu v polovině roku 2019 vytvořila beta verzi App + Web, která obě platformy propojuje. Stala se předchůdcem Google Analytics 4, které vyšlo na podzim roku 2020.

Oznámení Google: „Od 14. října 2020 je při vytváření nové služby jako výchozí nastavena služba Google Analytics 4 (dříve známá jako služba typu aplikace a web). Universal Analytics označuje předchozí generaci Analytics.“

U dřívějších verzí Google Analytics se vždy jednalo o vylepšení analytiky pro webové stránky. GA4 je postavený na novém datovém modelu, který vychází z platformy mobilních aplikací Firebase. Právě proto není služba GA4 novější verzí Universal Analytics, ale jde o něco úplně jiného

Datový model

Nejdůležitější změnou je datový model, na kterém jsou obě platformy postavené. Universal Analytics mají datový model založený na relacích (session_​based), v rámci kterých se do Google Analytics odesílají různé typy hitů. Jednotlivé hity si můžeme představit jako zobrazení stránky, události nebo transakce. Naproti tomu všechna data odeslaná do Google Analytics 4 jsou pouze události (event_​based).

 

V GA4 už nyní nenajdete strukturu událostí jako kategorie/​akce/​štítek. Místo toho je nyní pouze událost s parametrem event_​name s dalšími parametry k popisu dané události. Následující tabulka ukazuje, jaký je rozdíl v měření události odběru newsletteru v UA vs. GA4:

 

Datový model GA4 založený na událostech je flexibilnější. Každá událost má vlastní parametry, které budou lépe popisné než hodnoty kategorie události, která spoléhala na to, že byla dobře popsána a pochopena. V GA4 je i zobrazení stránek považováno za událost – název události event_​name je page_​view.

  • Hlavní rozdíl mezi oběma modely spočívá v tom, že ve středu session_​based modelu stojí návštěva (session), a proto je značná část přehledů v UA zaměřena na návštěvy. Celá řada dimenzí a metrik vychází z návštěv, např. dimenze Sessions with Event, Sessions to Transaction nebo metriky % New Sessions, Number of Sessions per User, Avg. Session Duration
  • Naproti tomu event_​based model poskytuje na základě kliknutí, scrollů a dalších interakcí lepší informace o tom, jak se uživatelé na webu chovají a co dělají. 

Model UA pracuje s rozpadem dimenzí podle rozsahu (scope) na User, Session, Hit a Product scope. Dimenze a metriky z různých rozsahů není možné v přehledech UA kombinovat mezi sebou. GA4 neumožňuje měnit rozsah dimenzí – vše je Hit scope. Nebo chcete-li Event scope

Přesto je zde možnost mít vlastní dimenzi pro konkrétního uživatele. K tomu se využívají User Properties, pomocí kterých přiřazujeme uživatelům parametry jako jazyk nebo lokaci. Kromě toho v e-commerce jsme zvyklí používat Product scope dimenze. V GA4 lze podobným způsobem použít tzv. Item Parameters (item_​category, item_​category_​2, …)

Definice session GA4

Příchod GA4 je někdy vnímán jako úplný konec návštěv (session) ve webové analytice. Ten konec není tak definitivní. V GA4 stále metriku session najdeme, ale není na ni kladený takový důraz jako v UA. Přestává být základním kamenem reportů a taky se trochu mění její definice.

Pojďme si připomenout, jak se událost definuje

Pro oba systémy je společné, že návštěva začne v momentu, kdy uživatel přijde na web (případně otevře aplikaci). Rozdíl je ale v ukončení návštěvy.

V UA mluvíme o dvou možnostech, jak se návštěva ukončí. První možností je vypršení časové platnosti, a to po 30 minutách nečinnosti nebo o půlnoci. Druhou možností je pokud uživatel na web přijde prostřednictvím jedné kampaně, odejde a vrátí se prostřednictvím jiné kampaně.

V GA4 je pouze jedna možnost, jak se návštěva ukončí – po 30 minutách nečinnosti uživatele. Na rozdíl od UA se nevytvoří nová návštěva, když se během návštěvy změní zdroj kampaně. Z toho důvodu je potřeba počítat s tím, že za stejné období můžete v přehledech GA4 najít méně návštěv než v UA.

„Globální značka webu měří automaticky několik událostí, například: first_​visit, session_​start, user_​engagement, and page_view.“

Hlavní výhody GA4

Efektivnější měření – V UA se každý event posílá do GA jako oddělený request. GA4 přejaly způsob odesílání dat z mobilních aplikací, kdy ještě nebylo dobré připojení na internet. Požadavky se nemusí odesílat hned, ale může se počkat pár vteřin a pokud se stane více událostí, tak pak je odešle najednou. To pomáhá snížit počet odeslaných požadavků na servery Google Analytics a snižuje zatížení.

Neomezené množství sbírání dat – Některé velké weby mohou narazit na limity UA, které zvládne přijmout maximálně 10 milionů hitů měsíčně. Z toho důvodu by mohlo být potřeba koupit placenou verzi GA360, která má limit 2 miliardy hitů na měsíc. GA4 zatím žádné omezení nemá. To ale neznamená, že třeba v budoucnu nepřijde nějaká premium verze.

Cross Device (User Identification)Lepší identifikace uživatelů na základě User-ID, signálů Google a pak až dané zařízení. Tato metoda nejprve zjišťuje ID uživatele (User-ID), podle kterého se identifikuje přihlášený uživatel, např. po registraci ve vašem e-shopu. Pokud nenajde User-ID, hledá informace z Google Signals (pokud jsou k dispozici). Pokud nenajde ani to, použije se k určení uživatele ID zařízení (Client-ID), což je cookie pro weby nebo ID instance pro aplikace. Z toho důvodu může docházet k lepší deduplikaci uživatelů. Proto v GA4 můžete za stejné období najít méně uživatelů než v přehledech UA.

Zvýšená hranice samplování v pokročilých reportech – Při výběru většího časového období, použití filtrů pro výběry dat nebo větší složitosti dotazů používá Google Analytics metodu samplování (vzorkování dat). Cílem je získat smysluplné informace o větším souboru dat rychleji. Samplovaná data už ale nejsou přesná a vycházejí z odhadů, což je problém v případě, že potřebujeme pracovat s přesnými daty. Limity pro samplování v GA4 se v pokročilých reportech zvyšují a ve standardních reportech jsou data bez samplování.

Export do BigQuery – Další velkou novinkou je export dat do BigQuery. Jde o velký warehouse na cloudu, kde se ukládají surové data – raw data. Kromě toho, že se stáváte vlastníky těchto dat, nabízí vám Big Query možnost pokročilé analýzy, např. vlastní atribuce nebo dlouhodobé hodnoty zákazníka. Dříve byl pro export z UA potřeba vlastní konektor, který bylo potřeba naprogramovat. GA4 má konektor zdarma a napojení je snadné jako např. na Google Ads. 

Pokročilé formy analýzy v rozhraní GA4 Analysis Hub je nástroj pro tvorbu pokročilých reportů přímo v konzoli GA4. Pomocí předpřipravených šablon nebo tvorbou vlastních přehledů a vizualizací lze pracovat s daty na vyšší úrovni. Jedná se o nástroj, který byl dříve dostupný pouze v placené verzi GA360. V GA4 je nyní k dispozici uživatelům zdarma.

Anonymizace IP adres – Protože je IP adresa z pohledu GDPR považována za osobní údaj, je povinností každého vlastníka webu chránit soukromí uživatelů webu pomocí anonymizace IP adresy. V GA4 je tato funkce defaultně nastavená. V UA bylo potřeba konfiguraci měřícího kódu upravit.

Automatické měření základních událostí (Enhanced measurement) – Základní měřící kód GA4 umí měřit kromě Page_​view i celou řadu dalších událostí, aniž bychom museli měření dodatečně implementovat. Pomocí jednoduchého switche lze přímo v konzoli GA4 měřit:

  • Sledování videa na YouTube
  • Odchozí kliknutí (Outbound clicks)
  • Stahování souborů (File Downloadsí)
  • Měření scrollování (90% Scroll Tracking)
  • Vyhledávání na webu (Site Search Events)

Hlavní nevýhody GA4

Chybí Views – Doteď jsme byli zvyklí pracovat v rámci služby UA s několika výběry dat. Používaly se třeba analytický, záložní nebo testovací výběry dat. V GA4 zatím možnost přizpůsobovat a filtrovat jednotlivé výběry dat není a můžeme pracovat pouze s jedním.

Chybí možnost pokročilého filtrování – Pokročilé filtrování dat před tím, než se zpracují v GA4, zatím chybí. Nyní je možnost filtrovat pouze internal a developer traffic.

Chybí propojení s ostatními google službami – Propojení s ostatními Google službami je přímo dostupné pouze pro Google Ads a BigQuery. Pro další služby jako je Google Search Console, Optimize apod. propojení chybí.

Chyběl Referral Exclusion List – Teprve letos na jaře byla přidána funkcionalita Referral Exclusion List. Dokud nebyla možnost vyloučit vlastní doménu z referralů, tak byl velký problém kvůli atribuci konverzí. Celá řada konverzí spadala pod zdroj domény webu a to prakticky znemožnilo smysluplné vyhodnocení konverzí.

Chybí custom channel grouping – Přehledy GA4 neposkytují možnost přípravy vlastních kanálů pomocí pravidel tak, jako je to možné v UA.

Jako další nevýhody můžeme zmínit absenci známých přednastavených přehledů, které známe z UA. Stále probíhá vývoj a některé věci mohou přestat fungovat, vyskytují se bugy a není kompletní dokumentace.

Co si zapamatovat o GA 4?

Přestože Google oznámil ukončení vývoje Universal Analytics, tak nekončí jejich podpora a bude se pravděpodobně používat ještě několik měsíců a možná i let. 

GA4 funguje na novém datovém schématu, který je odlišný od UA a říká se mu Event-based data model. V kostce to znamená odklon od návštěvy a přesun k uživateli a událostem. Data z původních UA nelze přenést do GA4. Z toho důvodu se měření nastavuje paralelně. Doporučujeme začít s měřením včas, abyste v budoucnu měli k dispozici historická data. Zatím se nedoporučuje používat GA4 jako hlavní (primární) zdroj dat, ale využívat především jeho nové funkcionality (nové metriky, Machine Learning, Analysis Hub). 

Google prohlásil, že vývoj GA směřuje už výhradně na GA4, ale není to hotový produkt a je stále ve vývoji. Proto je potřeba počítat s tím, že se objevují často chyby a celá řada věcí, které známe v UA v GA4 stále chybí.

Postupem času lze počítat s tím, že budou objevovat nové výhody a důvody k přechodu na nové měření GA4. Pokud potřebujete pomoct s úvodní konzultací vašeho přechodu na GA4 nebo nastavit duplicitní měření, napište nám.

Zajímavost: Proč se nová verze jmenuje GA4?

Protože to je 4. vývojová verze, která následuje chronologicky. 

(Za upozornění na nepřesnost děkujeme Honzovi Tichému

Předchozí tři verze:

  • První verzí je Urchin, kterou získala společnost Google v dubnu 2005 
  • Druhou verzí je Classic Google Analytics (ga.js) z roku 2007
  • Třetí verzí je Universal Analytics + SDK (analytics.js) z roku 2012
Analytika 14. 06. 2021