Případová studie: Lookalike publikum ve vyhledávání

V květnu vyšla z bety možnost otestovat Lookalike publikum ve vyhledávání a otevřela se pro všechny inzerenty. A hned v červnu jsme se rozhodli ji otestovat.

Případová studie: Lookalike publikum ve vyhledávání
Případová studie: Lookalike publikum ve vyhledávání

V květnu vyšla z bety možnost otestovat Lookalike publikum ve vyhledávání a otevřela se pro všechny inzerenty. A hned v červnu jsme se rozhodli ji otestovat.

Než jsme se do toho pustili

Chtěli jsme zjistit, jestli nově vytvořená kampaň na Lookalike publikum bude mít lepší výsledky co se týče metrik CPA, CPCCTR. Do testu jsme zahrnuli kampaně

  • s Lookalike publikem,
  • s publikem uživatelů, kteří už dříve konvertovali,
  • a kampaň bez remarketingového publika.

Na remarketingové publikum návštěvníků bez konverze momentálně necílíme. V minulosti nám nepřinášelo dobré výsledky a v obecné kampani na něj máme nastavený negativní bid modifikátor. Test probíhal u klienta Teahouse Transport, který zprostředkovává přepravu balíků po celém světě.

Jak jsme postupovali?

Jako první jsme vytvořili samostatnou kampaň pro konvertující Lookalike publikum zákazníků. Oproti klasickému přidání remarketingového publika do kampaně to má značnou výhodu, protože můžeme opravdu pohlídat nejvíce bidovaná a naopak podbidovaná klíčová slova. Další výhoda vytvoření samostatné kampaně spočívá v tom, že můžeme nastavit zacílení na remarketingové publikum na úrovni kampaně. Nemůže se tak stát, že bychom zapomněli na přidání publika do sestavy. Do kampaně jsme přidali Lookalike publikum lidí, kteří konvertovali za posledních 540 dní s cílením Cíl a nabídka. Během prvních pár dní jsme kampaň důsledně kontrolovali a upravovali nabídky tak, aby kampaň splňovala požadovaný PNO (podíl nákladů na obratu).

Výsledky ve prospěch Lookalike publika

Po více než měsíci jsme se dostali k vyhodnocení testu a vyšly nám zajímavé výsledky. Kampaň na Lookalike publikum ve srovnání s kampaní bez remarketingového publika měla:

  • nižší CPC o 8 % při zachování stejné průměrné pozice,

  • lepší CPA o 16 %,

  • horší CTR o 30 %. Díky lepšímu konverznímu poměru u Lookalike publika nám hypoteticky zvýšení CTR přinese i zvýšení tržeb se stejným CPA. Toho se budeme snažit v dohledné době dosáhnout.

​​​​​​​

Nejlepší výsledky přinesla kampaň na publikum lidí, kteří již dříve konvertovali. Pokud bychom srovnali nejvýkonnější sestavy z kampaní s Lookalike publikem a bez remarketingového publika, dojdeme k výsledkům, že sestava na Lookalike publikum měla:

  • horší CTR, především kvůli horší průměrné pozici,
  • výrazně lepší CPA (o 39 %).

​​​​​​​​​​​​​​

Lepší, než jsme čekali

Test nám podle očekávání přinesl zvýšení počtu konverzí na webu. Kampaň na Lookalike publikum se podle očekávání zdaleka nepřiblížila s výsledky kampani cílené na zákazníky v minulosti, ale i tak přinesla velmi slušné výsledky. Největší potenciál vidíme hlavně u trhů, kde je vysoká konkurence. Tam se užší publikum, které bude konvertovat lépe, může velice hodit při optimalizaci na pozitivní ROI. Zároveň se ale stále jedná o akvizici nových zákazníků a ne o remarketing.

PPC Případové studie 07. 08. 2017