SEO a umělá inteligence: Jak být díky AI efektivnější

Všudypřítomná umělá inteligence, změny v SERPu a spousta dalších novinek. Kdo chce v dnešní době svou práci dělat dobře, musí držet krok. My se dnes v článku podíváme na to, jak s AI pracovat, aby pro vás umělá inteligence byla dobrý sluha a ne zlý pán.

AI je dobrý pomocník, ale zlý pán
AI je dobrý pomocník, ale zlý pán

AI a Google? Používejte ji chytře, jinak vám může uškodit

Jak všichni víme, Google má rád obsah. Ten ale musí být originální, důvěryhodný a přínosný pro uživatele. Jinak můžete spálit spoustu času a peněz, ale výsledky nikde. To, že má být obsah originální, nejde ruku v ruce s používáním umělé inteligence na tvorbu obsahu. Ta totiž čerpá z dat, tedy z toho, co už někdy někdo napsal. Co se obsahu týče, s pomocí AI lze jen těžko vytvořit něco úplně nového.

S tím jdou ruku v ruce Google updaty, které se snaží takto vytvořený obsah odhalit a logicky mu snížit hodnocení. Z toho plyne, že i když vám třeba text funguje dnes, po dalších updatech už vám fungovat nemusí. Je tedy na zvážení, zda si chcete budovat dlouhodobý růst návštěvnosti nebo vám stačí, že návštěvnost máte nyní. Riskujete totiž, že o ni při další změně ve vyhledávání můžete přijít. 

Co víme z posledních updatů?

K tomuto tématu můžeme vypíchnout informace z updatu z března 2024:

Update – březen 2024

V článku se také uvádí, že: „K 19. dubnu jsme dokončili zavádění těchto změn. Nyní uvidíte ve výsledcích vyhledávání o 45 % méně nekvalitního, neoriginálního obsahu oproti 40% zlepšení, které jsme od této práce očekávali.“

Kromě jiného také Google říká, že se stále více zaměřuje na weby se špatnou uživatelskou zkušeností, na weby, které jsou vytvářeny pouze pro vyhledávače a nikoliv pro uživatele, a na stránky, které jsou zakládány za účelem shody s velmi konkrétními vyhledávacími dotazy.

SEO rešerše: Nástroje umělé inteligence jako skvělá hnací síla efektivity

Na co je naopak umělá inteligence skvělá? Například na rešerše, zjišťování informací, brainstorming a podobně. AI vám skvěle poslouží k inspiraci. Plány, které byste dříve dlouho vymýšleli, vám nyní AI našeptá během pár sekund. Potřebujete vědět, co hledají a o co se zajímají vaši potenciální zákazníci? Zeptejte se umělé inteligence. Díky tomuto procesu můžete ušetřit hodiny práce. 

Vygenerujte si tolik témat, kolik jen potřebujete. Zjistěte si všechny důležité informace, které může vaše cílová skupina hledat. Vytvořte si publikační plán na měsíc či na rok dopředu. Buďte efektivní a šetřete čas i peníze.

Samozřejmě i v tomto případě je potřeba získané informace alespoň v hlavních bodech ověřovat. Umělá inteligence není neomylná a rozhodně jí nelze 100% věřit. Řiďte se tedy pravidlem důvěřuj, ale prověřuj.

K čemu a jak konkrétně AI využít?

1. Publikační plán

Máte blog a potřebujete na něj naplánovat články na celý rok dopředu, ideálně aby tematicky zapadaly do jednotlivých období? Pro AI hračka, pro člověka práce na několik hodin. Už při vstupu je dobré myslet i na to, na jaká klíčová slova se má článek zobrazovat, a rovnou je dát do zadání. 

Jak by takový rychlý prompt mohl vypadat: 

Jsi zkušený SEO konzultant pracující pro e-shop s grily, grilovacími potřebami a dřevem, který této tematice výborně rozumí. Vytváříš roční publikační plán, kdy frekvence publikace článků je 2 články za měsíc. Při plánu ber v potaz klíčová slova z vložené tabulky ze sloupce klíčové slovo. 

Plán vytvoř do přehledné tabulky. Témata rozděl tak, aby tematicky pasovala k ročním obdobím a jednotlivým měsícům a období, kdy lidé obvykle danou problematiku řeší. Zohledni sezónnost. Zohledni ji na základě druhého sloupce v tabulce, tedy sloupce Nejsilnější měsíc. Vymýšlej konkrétní témata, nepřiřazuj pouze klíčová slova k jednotlivým měsícům. Měsíce máš v tabulce anglicky, ty je však v následné tabulce uváděj česky. U témat vždy uváděj, ke kterému měsíci  patří.

K tomuto zadání jsme přidali soubor s daty z Marketing Mineru, kde jsme nechali pouze seznam klíčových slov a k nim sloupec, ve kterých měsících jsou tato slova nejhledanější.

Výsledná tabulka z ChatGPT

Ukázka z navrhnutého ročního plánu na základě výše zmíněného promptu

Prompt samozřejmě můžete upravovat dle svých potřeb a může být mnohem delší a složitější. Vždy záleží na tom, co má být výsledkem a jak jste s ním spokojeni.

2. Jaké problémy řeší vaši zákazníci v rozhodovacím procesu

Umělou inteligenci ale můžete využít třeba jen ke zjištění, co vaši zákazníci řeší za problémy:

Odpověď ChatGPT

A to je jen část výsledků, které vás mohou nasměrovat k tomu, jaké informace lidem na svých stránkách poskytnout, aby váš obsah byl pro návštěvníky užitečný a pomohl jim s výběrem a nákupem. Samozřejmě je vždy potřeba kontrolovat správnost informací. 

3. FAQ otázky k tématům

Stejným způsobem se můžete zeptat například na časté otázky ke svým tématům:

FAQ otázky

Pokud budete chtít, dá vám rovnou i odpovědi. Ty ale určitě validujte, nebo pokud se jedná o složitější téma, kterému dobře rozumíte, pište rovnou sami.

S čím dalším vám může AI pomoci?

 • s klasifikací nasbíraných klíčových slov,
 • s překlady textů,
 • s rozdělením klíčových slov dle uživatelského záměru.

Tabulka z ChatGPT

Kromě obsahových věcí umí pomoci i s těmi technickými:

 • S vytvořením kódů pro python, javascript a tak dále, které můžete využít například při práci s nástroji Open Refine či Screaming Frog a podobně.
 • S přípravou sitemap či robots.txt – doporučujeme ale rozhodně před nasazením zkontrolovat.

Tvorba SEO obsahu s umělou inteligencí

I když umělá inteligence svádí k tomu nechat si článek prostě a jednoduše vygenerovat, rozhodně to není to, co byste měli napříč celým svým webem dělat. Doporučujeme začít pěkně popořádku. Už máte publikační plán i informace, které lidé zohledňují při nákupu vašeho zboží. 

Nechte si pomoci i se strukturou konkrétního článku. Pro výběr udírny by mohl vypadat následovně:

Struktura článku podle ChatGPT

Ať už článek píšete vy sami, nebo váš copywriter, taková struktura může být skvělým odrazovým můstkem a může čas strávený psaním článku výrazně urychlit. Pokud je to k inspiraci pořád málo, nechte si vygenerovat základní informace k daným tématům. 

Krátké odstavce od ChatGPT

Tady si už ale dejte pozor. Článek určitě nekopírujte a nevkládejte na web 1:1. Celý proces berte pouze jako inspiraci k tomu, o čem byste mohli psát a co zajímá vaši cílovou skupinu i potenciální zákazníky. 

Kam sáhnout kromě ChatGPT?

Kromě ChatGPT existují samozřejmě i další nástroje, které vám mohou pomoci nejen s textací na stránkách. Jedním z takových nástrojů je Surfer SEO. Tento nástroj vám dokáže pomoci s úpravami článků i v češtině. Do vašeho článku dokáže navrhnout nové textace a doplnit klíčová slova. 

Nabízí také možnost vytvoření článku pomocí AI. Zadáte, o jaký text se má jednat – blog nebo produkt, tón textu, téma a klíčová slova. Surfer SEO se podívá ke konkurenci a z těchto informací vytvoří článek. Pro zahraniční trhy si můžete vybrat cílení na úrovni měst a  do článku dopisovat další vlastní informace. Bohužel to ale zatím nefunguje pro český trh.

Text vygenerovaný v nástroji Surfer SEO pomocí AI

Text vygenerovaný v nástroji Surfer SEO pomocí AI

AI modelů je v aktuální době více a vždy je potřeba si vyzkoušet, jaké dává konkrétní model výstupy. 

Některé z užitečných nástrojů jsou:

Proces revize pro SEO: Úskalí umělé inteligence a vaše chvíle ukázat, že jste expert

Text vygenerovaný umělou inteligencí je potřeba vždy zkontrolovat. Ať už se jedná o překlepy nebo faktické informace – AI má tendence si občas vymýšlet a na to je potřeba myslet. 

Stejně  jako jsme zmiňovali na začátku, je potřeba počítat s tím, že cokoliv vám AI vygeneruje, už někde existuje. Nemusí to být nutně ve stejné podobě, ale ve velmi podobné – a tak se nejedná o nic nového. To je v rozporu se směřováním Google i jiných vyhledávačů, pro které je unikátní, důvěryhodný a zajímavý obsah důležitý. Naopak duplicitnímu, spamovému a zavádějícímu obsahu snižují váhu. 

Po inspirační fázi je postup následující:

 • Text zkontrolujte po faktické stránce,
 • přepište ho vlastními slovy za pomoci vlastní zkušenosti,
 • do textu dejte ideálně něco navíc, co nikdo jiný nemá – mohou to být grafy, data, postupy, návody, informace. Například v případě udírny třeba zajímavý recept, video nebo postup jak na uzení, který jinde uživatelé nenajdou,
 • pod text se nezapomeňte podepsat a uvést datum vypublikování.

Tím se váš text stane unikátním a máte možnost uživatelům ukázat, že právě vy jste odborníci na danou problematiku. U vás by měli nakoupit, protože danému problému rozumíte. 

Průběžné monitorování a optimalizace

Stejně jako u každého jiného textu je potřeba sledovat, jak si vede také článek, u kterého jste si vypomohli umělou inteligencí.  Vyhodnocujte, zda pokrýváte klíčová slova, jestli přivádí návštěvnost, ale také zda jej lidé čtou (jak dlouhou dobu stráví na stránce), jestli nemáte vysoký bounce rate (tedy jestli lidé neodchází hned po příchodu na stránku), jaké má článek stránka CTR, jestli je konverzní a podobně.

Pokud se vám některá z výše zmíněných metrik nelíbí, je na čase optimalizace. SEO je proces a často je potřeba původní texty upravovat na základě nasbíraných dat

 • Pokud často lidé po příchodu rychle odchází, podívejte se do Search Console, na jaká klíčová slova se článek zobrazuje a zamyslete se, proč lidé odchází. Text upravte tak, aby v něm lidé našli to, co hledají. 

 • S textem dále pracujte. Čas od času se podívejte, zda se ve vašem tématu něco nezměnilo nebo jestli lidé nehledají související informace, které v textu nemáte. Na základě toho článek upravte nebo aktualizujte. Celý text můžete dát do AI a nechat ji navrhnout, jak by se dal vylepšit a jaké informace v něm chybí.

 • Nezapomínejte ani na interní prolinkování článků a textů mezi sebou. Interní prolinkování je důležitý a často opomíjený faktor, který může hodně pomoct s vylepšením výsledků ve vyhledávání.

Rychlé vylepšení title a description 

Pokud máte nízké CTR, tedy proklikovost stránky, zaměřte se na její titulek a description. Pro více informací si přečtěte náš dřívější článek o tom, jak na webu pracovat s klíčovými slovy.

Doporučujeme vytvořit si  tabulku se stránkami s nevyhovujícími hodnotami, do tabulky vložit aktuální title i description, URL stránky, aktuální CTR a nechat AI navrhnout nové vylepšené titulky a popisky. Buď jí můžete rovnou zadat i konkurenční výhody, se kterými má pracovat, nebo to nechat na ní.

V našem případě jsme pracovali se třemi URL:

A zde je výsledek z ChatGPT – co se týče konkurenčních výhod jsme tu nechali AI volnou ruku: 

V promptu jsme chtěli, aby ChatGPT zapracoval konkurenční výhody, které by zákazníky mohly zajímat, i výzvu k akci. Samozřejmě i zde je potřeba kontrolovat délku a správnost. Výsledky můžete s menšími úpravami použít, nebo opět poslouží alespoň k inspiraci. 

AI a právo v EU

Petra Dolejšová pro nás na svém LinkedInu sepsala shrnující informace, jak to do budoucna bude s AI z hlediska práva vypadat:

Petra Dolejšová o AI

Dle informací je aktuálně schváleno:

 • Předpis o umělé inteligenci, tedy zjednodušeně – jak vyvíjet a používat AI nástroje v celé EU,
 • Generativní AI nástroje musí nahradit nasbíraná data za taková, která nevykrádají cizí práci a obsah, 
  • musí také podávat transparentní informace o tom, na jakých datech se učily,
  • a zároveň generovat obsah s „odznakem“, že se jedná o AI obsah.

Petra také uvádí: „My všichni poneseme odpovědnost za boj proti deepfakes a šíření fakenews. Obsah, který by mohl zavánět podvrhem a mást lidi, musíme jasně jako ‚AI generovaný’ označit.

Co si z toho odnést?

Nově vzniklá legislativa jistě neulehčí práci s AI generovaným obsahem, proto i z tohoto hlediska je důležité na svých textech maximálně pracovat a snažit se, aby se odlišovaly a byly pro uživatele užitečné. Umělou inteligenci berte jako inspiraci pro svou práci a pomocníka, který vaši práci zefektivní.

Pamatujte, že výsledky AI jsou vždy jen tak dobré, jak je dobrý dotaz na vstupu. Některé dotazy mohou být dlouhé klidně i na A4 a víc, aby výsledek pokryl vše, co potřebujete. 

Hlavně se ale přestaňte bát umělou inteligenci používat. Začněte si s ní hrát a zkuste si sami, co všechno s ní dokážete. V tomto oboru se představivosti meze nekladou. Svoje prompty průběžně upravujte, dokud se nedostanete k výsledku, který se vám bude líbit.

Nejdůležitější ze všeho je začít!

Vyšperkujeme i váš web!

SEO se nedá jen tak zapnout a vypnout. Jedná se o kontinuální proces – a my ho máme perfektně zvládnutý. Pomůžeme vám s analýzou klíčových slov, technickou optimalizací i linkbuildingem. Nechte se obklopit odborníky, kteří se o SEO nejen zajímají, ale hlavně se opírají o desítky let zkušeností.

Mrkněte, s čím vám pomůžeme

SEO 13. 06. 2024