Co přinesl SEO Restart 2023?

Umělá inteligence je už pár měsíců všudypřítomná. A ani na letošním SEO Restartu tomu nebylo jinak. Kromě toho jsme se během jedenácti přednášek dozvěděli i další výsledky testování a novinky. Co nás nejvíc zaujalo? To se dozvíte v našem podrobném reportu.

1. Jan Tichý: Keynote: Quo vadis SEO?

Letošní ročník SEO Restartu se točil hlavně kolem umělé inteligence. A není divu! Jak ovlivní vyhledávače a kam vůbec SEO směřuje? O to se s námi hned v první přednášce podělil Jan Tichý.

Díky AI se bezpochyby otevírají nové technické možnosti. Ale jako vždy platí, že SEO se dá dělat dobře jen tehdy, když se zaměřujeme především na potřeby uživatelů. Jak Jan Tichý zdůraznil, změny Google nedělá proto, že je chce vyhledávač, ale právě uživatelé. Ti dnes na spoustu dotazů nepotřebují výsledky, ale odpovědi. A co to znamená pro SEO?

Vyhledávače se pomalu, ale jistě mění na odpovídače. Není důležité, jak přesně budou výsledky vyhledávání v budoucnu vypadat, ale je jasné, že na spoustu dotazů vyhledávač odpoví bez toho, aby poslal uživatele na web

To ovlivní počet lidí, kteří k nám na web budou chodit. Organic tak v budoucnu bude přivádět zase o něco nižší návštěvnost.

Jan Tichý dále shrnul, co to vlastně je a co není ten populární ChatGPT. Hlavní myšlenka, kterou musíme mít na paměti je, že ChatGPT jen skládá dohromady to, co už někdy bylo napsané a dává to do kontextu. 

Jinými slovy: nevymyslí nic, co by už předtím nikdo nevymyslel

Z toho vyplývá, že tento nástroj neumí tvořit nic nového ani unikátního. Ale dá se využít všude tam, kde položíme dotaz a očekáváme, že odpovědí bude obecná znalost složená z toho, co je dostupné všude na internetu. 

Jan Tichý také řešil, zda by se tímto způsobem mohl v budoucnu proměnit Google, a došel ke třem překážkám, se kterými by se musel vypořádat. 

 • Tou první je monetizační model. Jak by si vyhledávač poradil s monetizací, když by na vše hned odpověděl? Jednou z variant je podoba vyhledávače jako doporučovače na transakční dotazy

 • Druhou bariérou je aktuálnost informací, kterou by Google musel zajistit. 

 • A jako třetí překážka se jeví správnost a pravdivost informací. Jakým způsobem by vyhledávač zdrojoval a validoval informace? V současné chvíli to ChatGPT nedělá a často poskytuje chybná data. Pro Google by tedy mohlo být výzvou odlišení primárních autoritativních zdrojů od sekundárních převzatých či vygenerovaných a ověření správnosti a pravdivosti informací.

Co to znamená pro SEO? 

Pokud budeme psát na web to, co dokáže AI (respektive vyhledávač) vygenerovat, pak možná nebude mít v budoucnosti dál důvod uživatele posílat na web. Musíme být tedy autoritativní nebo originální. A to není špatná zpráva.

Nové technologie nám otevírají prostor dělat SEO dobře a vracet se v základu zpět k marketingu, kde vyhrává ten nejlepší, originální, užitečný a hlavně ten, kdo plní potřeby zákazníků

V on-page už možná nebudou hrát roli konkrétní klíčová slova, ale spíše kontext, témata, autoritativnost a pravdivost

Off-page se zase bude přesouvat spíše do polohy brand buildingu místo nakoupení stovek odkazů. Podle Jana Tichého SEO nekončí. Jen se vrací zpátky ke skutečnému marketingu – k lidem, produktu, hodnotě. A SEO čeká smysluplnější budoucnost.

2. Vojta Fiala: Praktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé

Na téma AI dále navázal Vojta Fiala, který ukázal využití ChatGPT s přínosem pro SEO a představil mnoho praktických ukázek, ve kterých může AI pomoci.

První oblastí, kde AI najde své uplatnění, je poznání cílové skupiny. AI nám může napovědět v tom, co by potenciální zákazník mohl hledat za informace. Od toho se můžeme snáze odrazit a poté se případně doptat přímo zákazníků. 

Když dobře poznáme cílovou skupinu, můžeme připravovat a uzpůsobovat obsah na webu tak, aby pro ni byl užitečný a přinášel hodnotu. 

AI nám dále může usnadnit identifikaci vhodných obsahových témat. Můžeme se tak odpoutat od jednotlivých klíčových slov a řešit problémy a témata jako taková. AI tedy pomůže mít pokryté vše, co lidi hledají. 

Zajímavou oblastí je také odhad uživatelského záměru, kdy ChatGPT dokáže poměrně přesně určit, o jaký typ dotazu se jedná. Na základě toho můžeme stanovit, zda dané téma mapovat spíše k článkům, produktům a podobně.

Vojta Fiala dále zmínil tvorbu takzvaného content hubu. Jedná se o strukturu, kdy se centrální problematika definovaná nejčastěji short tailem nachází uprostřed. Tento článek má spíše obecný, povrchní charakter a dělí se do konkrétních a odborných podtémat

Vzniká tedy systém, v jehož centru jsou umístěné odkazy na jednotlivá podtémata. Content hub tak umožňuje téma pokrýt komplexně včetně všech dílčích podtémat

V tomto případě ChatGPT pomůže se strukturou a dělením témat. Kromě struktury content hubu umí navrhnout také přímo strukturu článku, meta title i description. Může být užitečný i v přípravě FAQ. Dokáže vytipovat nejčastější otázky, které řeší uživatelé nad daným tématem. Ušetří čas i při psaní regulárních výrazů.

Doporučení, na co si dávat pozor

V první řadě na externí připojení a fact checking textů. Je třeba si pohlídat, zda má crawler přístup tam, kam potřebuje. ChatGPT a obecně i další AI nástroje primárně těží ze svých informací, které mají z pohledu aktuálnosti své limity. V případě dotazů na aktuální téma mají tendenci si odpovědi vymýšlet. ChatGPT tedy nedává definitivní odpovědi a vše je potřeba ověřovat. 

Podle Vojtova názoru AI změní svět především v tom, jak budeme vnímat věci a jak je budeme řešit.

3. Pavel Ungr: Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

Další rozšíření k tématu AI přinesl také Pavel Ungr. Ten zmínil, že AI samo o sobě není inteligence, takže nás nenahradí. Nahradit nás mohou v budoucnu ale lidé, kteří umí s AI pracovat

A jaký má Google vztah k textům generovaným AI? Bude je penalizovat? Postoj Googlu je aktuálně takový, že pokud je obsah přínosný pro uživatele, je to v pořádku. Nesmí být ale generován spam content. 

Co z toho pro nás vyplývá? 

Není zcela jasné, jak bude Google spam content posuzovat, a proto musíme k tvorbě obsahu přistupovat s určitou mírou opatrnosti, abychom se penalizaci vyhnuli. Je potřeba si uvědomit, že existuje hranice, kterou v tuto chvíli ještě přesně neznáme.

Dále Pavel Ungr doporučil využívat prohlížeč Edge, který nabízí přímo integrovaný Bing Chat (využívající Sydney). Ten umožňuje sledovat data o webu, generovat meta title, popisky či obecné strategie. Jako vždy ale platí, že nejdůležitější je umět se ptát. Tedy čím lépe se ptáme, tím lepší odpověď můžeme dostat

Zmínil také možnost využít AI pro analýzy klíčových slov, zejména pro inspiraci nebo k určení uživatelského záměru a clusterizaci.

Ze srovnání jazykových modelů vyplývá, že pro každý typ informace je vhodný jiný systém AI

 • ChatGPT poskytuje zajímavější data než Bing a je interaktivnější, ale využitelná je spíše placená verze. 
 • Na data a strategie se nejlépe hodí Chatspot
 • Copy.ai je využitelný pro copywriting.
 • Jasper.ai kromě copywritingu najde uplatnění i v SEO.

A co SEO nástroje? 

Pavel Ungr si položil otázku, jak budou AI využívat. 

 • Collabim něco připravuje, zatím ale neuvedl podrobnosti. 

 • Conductor, pod který patří nástroj Content King, představil AI službu pro průzkum klíčových slov Explorer. Kromě toho pracuje také na začlenění ChatGPT do tvorby obsahu. 

 • Semor uvedl, že kromě funkce pro generování krátkých článků plánuje AI i nadále nasazovat do systému. Využije ji například při kontrole a optimalizaci meta tagů a práci s klíčovými slovy.

 • Marketing Miner prozradil, že se můžeme těšit na klasifikaci klíčových slov, návrhy obsahových prvků a návrhy struktury. 

Co nás čeká do budoucna? 

Otázkou zůstávají autorská práva, protože jazykové modely se musely na něčem učit a neměly souhlas autorů. Dále budou vznikat další nástroje a pluginy, zkrátka opravdová magie se teprve začne dít.

Poznámka: Den po SEO Restartu došlo i na Pavlova slova:

4. Lukáš Kostka: AI a RStudio – optimalizace meta tagů na „jeden“ klik!

Jaké jsou možnosti OpenAI? Co je RStudio? A jak optimalizovat meta tagy na pár kliknutí? O to se s námi podělil Lukáš Kostka.

Hned na úvod jsme se dozvěděli, že prompt engineering znamená úpravu příkazu tak, abychom dostali co nejlepší výsledek. Fine-tuning pak představuje možnost vyladit si AI na vlastních datech tak, aby vykazovala ten nejlepší možný výsledek.

Zdrojem trénovacích dat mohou být texty od copywriterů, web s kvalitními daty, případně syntetická trénovací data, která ručně zrevidujeme. 

Dále Lukáš Kostka představil RStudio. Jedná se původně o programovací jazyk, který umí zpracovat velké množství dat. V SEO může sloužit k analýze potenciálu klíčových slov, zjištění kanibalizace klíčových slov, dá se využít na tvorbu predikčních modelů a vizualizaci dat. S jeho pomocí je možné také optimalizovat meta tagy a další generické texty a ušetřit tak kapacitu copywriterů.

Jak to celé funguje? 

 • Prvním krokem je stažení a analýza dat z Google Search Console, na jejichž základě je možné provést výběr vstupních stránek vhodných k optimalizaci
 • Následuje scraping webu a výběr klíčových slov s největším potenciálem k optimalizaci.
 • V dalším kroku se do RStudia vloží API klíč vygenerovaný v Open AI účtu. 
 • Vytvoří se prompt s one-shot-learningem a můžeme generovat texty.

Jaké byly představené výsledky? 

Lukáš Kostka uvádí, že tento způsob představuje podle jeho propočtů 575× nižší náklady, než kdyby meta tagy od základu tvořil copywriter. Ale i tak je vhodné na kontrolu textace lidským copywriterem nezapomínat.

5. Milan Zeman: SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným dopadem na B2B byznys

Milan Zeman představil 3 případové studie, které ukázaly reálný dopad na B2B byznys. Hned na úvod začal zajímavými čísly: 

 • 22 procent webů se nevěnuje SEO.
 • 40 procent dělají SEO, ale nemají stanovené cíle SMART.
 • 17 procent nemá žádné cíle.
 • pouhých 21 procent webů dělají SEO a mají stanovené SMART cíle.

Co může SEO přinést a jaké jsou jeho základní předpoklady? 

Pomocí SEO dosáhneme návštěvnosti a prodeje produktů. Nechceme ale víc? Pak se do popředí dostává také obsahový marketing, který přidává lead generation, reputaci v oboru, důvěru a brand awareness

Předpoklady pro SEO jsou v základu tři, přesto bývají často opomenuty. 

 • Prvním je strategie a harmonogram, který stanovuje, jaké jsou cíle, jak a kdy jich dosáhneme. 
 • Dalšími předpoklady jsou návratnost maximálně do dvou let a pohled investora. Zde je totiž důležité si uvědomit, že první rok pravděpodobně bude v červených číslech, avšak při správně nastavené strategii se to začne v průběhu času otáčet.

Všechny tyto poznatky Milan Zeman prakticky ukázal v případových studiích. První případová studie se týkala klienta Algotech. Cílem bylo zvýšení organické návštěvnosti o 20 procent. 

Jak udržet konverzní poměr

Milan představil strategii, které zahrnovala například linkbuilding a pokrytí témat na základě content gap. Díky tomu v prvním roce vzrostly konverze o 11 procent, organická návštěvnost o 33 procent, avšak konverzní poměr klesl o 18 procent.

Cílem pro další rok se tedy stalo udržení návštěvnosti a zároveň zvýšení konverzního poměru. Pomocí optimalizace CTA prvků, určení konverzních klíčových slov a dalších aktivit se podařilo zvýšit organickou návštěvnost o 2 procenta, konverze o 40 procent a konverzní poměr o 47 procent.

Interní prolinkování

V druhé případové studii Milan Zeman ukázal, jak z jeho pohledu přistupovat k internímu prolinkování. Odkazy by neměly vyhovovat jen vyhledávači, ale uživateli. Je tedy důležité, aby byly maximálně relevantní a čtenář si dokázal představit, kam ho odkaz zavede

Autorita specialisty

Milan Zeman také představil využití takzvaného boxíku specialisty, ve kterém se k tématu vyjadřuje specialista formou odpovědi na doplňující otázku. Tím rozšiřuje informační hodnotu článku a zároveň zvyšuje důvěryhodnost, protože na relevantní otázku odpovídá konkrétní specialista.

V třetí případové studii se podařilo optimalizovat akviziční náklady pro Totalservice. Díky technickému auditu, linkbuildingu, tvorbě edukativního blogu, optimalizace meta tagů a optimalizaci CTA prvků se podařilo zvýšit organickou návštěvnost o 173 procent, ROI 500 procent a akviziční náklady snížit o 80 procent.

Jaké jsou nejdůležitější závěry? 

Vždy mít sepsanou SEO strategii, specifické cíle a jak toho dosáhnout, modelovat si finanční dopady práce a naučit se na SEO dívat jako investor. 

6. Zdeněk Nešpor: Titánské weby

Zdeněk Nešpor představil překážky titánských webů spolu s řešeními, jak je překonat. Stejně jako titáni i titánské weby jsou svázané –⁠ například interními procesy či zastaralým kódem. Proto pro ně může být obtížné posunout se kupředu. 

Tyto weby mají desítky milionů URL, tisíce subdomén, kategorií i filtrů, a tak se k jejich optimalizaci musí přistupovat specificky. Vstoupit do řeky zapomnění a zapomenout na vše, co známe z dosavadní praxe. 

Vzhledem k počtu URL je crawling celého webu prakticky nemožný. Klasické nástroje nepojmou všechna data a jejich vyhodnocování je tak velmi obtížné. Proto je důležitá redukce dat

 • Hledejme vzorce, tím se v závěru počet typových URL může snížit na 10 až 100. 
 • Při práci se neomezujme jen na digitální nástroje. Papír a tužka může pomoci se oprostit a zaměřit se na jádro problému. 
 • Co dalšího pomůže v cestě na pomyslný Olymp? Google Tag Manager, regulární výrazy či XPath.

U titánských webů však většina problémů nesouvisí s technickým nastavením, ale zejména s komunikací a prosazováním úprav. Zdeněk Nešpor tak na závěr uvedl několik zásadních bodů pro úspěch:

 1. Redukce
 2. Emoční minimalismus
 3. Interní vzdělávání
 4. Práce se zdroji a prioritami

7. Radek Kupr: Jak využít GA4 pro SEO

Od Radka Kupra jsme se dozvěděli, jaké jsou důležité dimenze a metriky v GA4, výchozí reporty a jak si nastavit vlastní.

Universal Analytics přestávají měřit data už 1. 7. 2023. Proto se musíme přizpůsobit GA4.  Výhodou, kterou nám poskytují, je možnost jejich propojení s mnoha zdroji a využití GA4 jako takzvaného datového skladu pro reporting. 

Jedním z možných zdrojů a pohledů relevantních pro SEO je Google Search Console, dále můžeme využít také BigQuery, Google Ads, Ad Manager a Google Merchant Center

Co dalšího GA4 přináší? 

Nové metriky a dimenze! To znamená, žedokáží trackovat uživatele a poskytnout více informací, než vidíme v Google Search Console. Jedná se o engagement (zapojení), díky kterému můžeme zjistit aktivitu uživatele, pokud například pohybuje myší nebo scrolluje stránku. 

Kdo je podle GA4 aktivní uživatel? 

Ten, který zobrazí dvě a více stránek, udělá konverzi nebo je na stránce více než deset sekund. V reportech je pro SEO nyní důležité zjistit, jak se chovají aktivní uživatelé. Dále je vhodné reporty udržovat co nejjednodušší a nejpřehlednější, aby obsahovaly jen to, co skutečně využijeme. 

Zajímavé je také využití vlastních reportů. Při jejich tvorbě je dobré použít defaultní report jako odrazový můstek a ten upravit podle svých potřeb a preferencí.

Vzhledem k tomu, že GA4 je v pojetí dat poměrně striktní a data lze uchovávat maximálně 14 měsíců, Radek Kupr je doporučuje přelít do BQ pro vizualizaci. Pro vizualizaci dat z GA4 je vhodné využít i Looker Studio, Power BI či Tableau. 

Zajímá vás GA4 více? Pak by vám neměl uniknout náš webinář Jak využít potenciál GA4.

8. Zdeněk Dvořák aka Linki: Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s nimi dělat, když děláte linkbuilding?

Zdeněk Dvořák s nástrojem Ahrefs pracuje již jedenáct let a za tu dobu objevil několik slabin, na které je třeba dávat si pozor. 

Pro potřeby linkbuildingu v Ahrefs najdeme hodnocení autority domény a také odkazující domény, jejich počet, jak se v čase vyvíjí a jaký je odhad jejich měsíční návštěvnosti. Tyto metriky však mají vady, které musíme vzít v potaz.

Jak funguje domain rating?

V první řadě je nutné si ujasnit, na jakém principu domain rating (DR) funguje. Celý proces začíná nalezením odkazujících domén a předání části DR. Zde je důležité zmínit, že nofollow DR neovlivňuje. A zároveň DR zvýší pouze první odkaz z domény. Také platí, že čím více linků z webu směřuje, tím méně DR je posláno pro každý jednotlivý odkaz. A s DR odkazující stránky roste i DR stránky odkazované.

Pro dokreslení kontextu Zdeněk Dvořák zmínil, že odkazových indexů je hned několik a index bot je jeden z nejaktivnějších crawlerů (více než třeba Seznam bot). Indexy UI2.0, API, Live Links a Recent Links mezi sebou podměřují, výstupy se tedy liší v závislosti na zdroji

Počet odkazujících domén navíc bývá zkreslený spamovými doménami s „podvodně“ navýšeným DR, který se zvyšuje například za použití cloakingu či přesměrování z Google. 

Vznikají tak i celé manipulující sítě, které jsou typické vysokým DR, ale nízkým až nulovým počtem slov v SERP. 

Pro odhady návštěvnosti Ahrefs disponuje dvěma databázemi Keyword Explorer (Keyword Index) a Search Traffic Index, přičemž zde se výsledky poměrně výrazně liší a data jsou tedy také zkreslená.

Podle čeho můžeme kvalitu domén vyhodnocovat? 

Jak už je jasné, domain rating sám o sobě nic neříká. Nulový DR mají nové nebo nepopulární weby, naopak velmi vysoký ho mají pouze top hráči nebo podvodníci. 

 • U blogů se DR standardně pohybuje mezi 0 až 30.
 • Firemní weby obvykle získávají DR 0 až 50.
 • Profi magazíny obvykle mají 10 až 50
 • E-shopy dosahují DR 0 až 70.

Důležité je vyhodnocovat kvalitu webu v kontextu. Podívat se na to, jak je web velký a na kolik jde vidět slov. Pouze dobrý obsah rankuje na dost dotazů.

Na která relevantní data se tedy v Ahrefs dívat? 

Sledovat bychom měli nové domény za 30 dnů, ztracené domény za 30 dnůtexty odkazů a také odchozí domény.

Co si zapamatovat? 

Zapomeňme na DR, odhady návštěvnosti a další top metriky. Ahrefs je užitečným pomocníkem pro SEO, pokud víme, jak s ním pracovat. Nedívejme se proto na metriky odděleně, sledujme vývoj a trendy, které nám napoví více.

9. Václav Brynda: Linkbuilding a jak se změnily strategie na rok 2023 –⁠ zpět ke kořenům?

Jaké linkbuildingové strategie se nejlépe uplatní pro rok 2023? Vrátíme se zpět ke kořenům? Právě na to se ve své přednášce zaměřil Václav Brynda. 

Kam se tedy v roce 2023 posuneme? K diskuzím s brandovými zmínkami, blogování a článkům, odznakům kvality, placeným článkům a GuestPostingu

Co nám to může přinést? 

 • Brandové zmínky v diskuzích můžou pomoci se získáním organické návštěvnosti, přehledu o brandu a v neposlední řadě také s přirozeným vzhledem odkazového profilu. Proto bychom měli brát i nofollow odkazy. 

 • Blogování pomůže nejen s budováním brandu a organickou návštěvností, ale také s budováním autority autora. Proto je dobré psát každý článek pod svým jménem. Z blogových platforem je ale potřeba si vybírat. 
 • V případě odznaků kvality mají recenze už jen malou úspěšnost, vyplatit se ale může mystery shopping.
 • placených článků a GuestPostingu bychom si měli dávat pozor na vzory, zároveň psát odborné a exkluzivní texty a případně pracovat také s interními prolinkováním webu. 
 • Alternativními variantami, které se mohou vyplatit, je i sponzoring, či rozhovory.

Dnes se linkbuilding točí kolem snahy rozvázat vzorce a působit organicky. Ne vždy je také nutně důležitý odkaz, protože významnou roli hrají i brandové zmínky

Na co nikdy nezapomínat? 

Na kontakty a budování vztahů, protože ty jsou klíčem k našemu úspěchu.

10. Richard Klačko: Srovnáno –⁠ mají nástroje správná data o hledanosti klíčových slov?

Richard Klačko porovnal data z několika nástrojů s cílem najít nejrelevantnější zdroj dat o hledanosti klíčových slov. Porovnal celkem 25 webů v časovém horizontu 12 měsíců, přičemž na pozici 1 až 8 za toto období zůstalo 7 058 klíčových slov.

Data z Google Search Console (imprese) srovnal ze dvou různých úhlů pohledu s hledaností z Collabim, Marketing Miner a Ahrefs. A výsledky?

Měsíční hledanost v porovnání s GSC se lišila:

 • Collabim o 604 procent.
 • V Marketing Mineru o 78 procent.
 • V Ahrefs o 108 procent. 

Z hlediska klíčových slov, které mají hledanost 0, ale v Google Search Console mají imprese: 

 • Collabim 4 procenta.

 • Marketing Miner 24 procent.

 • Ahrefs 15 procent.

Dalším tématem bylo podhodnocování dat. Zde nejlépe vyšel Collabim:

 • Collabim má 4 procenta.

 • Marketing Miner je na 38 procentech.

 • Ahrefs má 25 procent.

Z hlediska nadhodnocených dat jsou výsledky následující: 

 • Collabim 49 procent.
 • Marketing Miner 22 procent.
 • Ahrefs 28 procent.

U kolika klíčových slov se liší hledanost o plus minus 25 procent oproti GSC:

 • Collabim vítězí s 93 procenty.

 • Marketing Mineru je to 103 procent.

 • Ahrefs má 104 procent.

Jaké je zhodnocení?

Collabim má velké množství dat a zároveň nejméně data podhodnocuje, tedy nedává vyšší čísla. Zároveň ale slova clusterizuje a z toho důvodu nejvíce nadhodnocuje. 

Marketing Miner představuje nejlepší našeptávač a zároveň nejméně nadhodnocuje hledanost. Obsahuje však nejvíce klíčových slov s nulovou hledaností. 

Zlatou střední cestou je pak Ahrefs. 

Co z toho pro nás vyplývá? 

Každý nástroj by měl mít své nejlepší využití pro účel, který chceme získat.

11. Martina Zrzavá Libřická: Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

Jakým výzvám a překážkám čelí SEO specialisté? A jak se s nimi vypořádat? K tomu přinesla své postřehy Martina Zrzavá Libřická.

Pro SEO jsou důležité nejen hard skills, mezi které patří například technické SEO či analýza klíčových slov, ale významnou roli hrají také soft skills. Tedy schopnost efektivní komunikace, empatie, týmové spolupráce, kritické myšlení a další.

V SEO je několik oblastí, které nás mohou děsit a trápit, pro každou z nich však existuje řešení, které nám může pomoci je překonat

Strach ze selhání můžeme řešit například změnou úhlu pohledu, pracovní přehlcení zase organizací, plánováním či automatizací. 

S adaptací na změny pomůže osvojení správných návyků a přijetí zodpovědnosti. Vyhledání mentora vyřeší strach z toho, že jsme sami a nemáme se s kým poradit. Pomůže také propojení s komunitou a lidmi z oboru například na sociálních sítích.

SEO je nedílně spojeno také s projektovým managementem, kdy existuje několik hlavních důvodů nevydařených SEO kampaní, mezi které patří: 

 • komunikace napříč kanály
 • nedostatek důvěry
 • opomenutí hierarchie úkolů
 • nedostatek alokovaných zdrojů
 • nesprávně nastavená spolupráce
 • nedodržení termínů
 • stanovení nereálných cílů a jejich měření. 

Jak z toho ven? 

Měli bychom poskytovat konzistentní výsledky, nastavit si vlastní dashboard s podrobným přehledem včetně prioritizace, jasně definovanými zainteresovanými stranami, deadliny a kompetencemi, alokovanými zdroji, překážkami a financemi.

Jedním z největších rizik v SEO je jednoznačně nedostatek důvěry. Proto je dobré budovat vztahy, najít své stakeholdery a prodat SEO. Specialisté často působí jako kouzelníci, protože ne vždy poskytují konkrétní informace.

 Proto bychom měli dát jasnou nabídku s řešením potřeb, investicí i časovou osou a především také konkrétním přínosem.

Ne vždy jsou ale všechny situace pod naší kontrolou. Někdy nedokážeme ovlivnit například správnou alokaci zdrojů, aktualizace algoritmů či rozvázání spolupráce kvůli redistribuci budgetu. Jak se s tím poprat? Musíme si uvědomit, že situace, na které nemáme přímý vliv, nejsou naším vlastním neúspěchem. Řešením je změna postoje

Každý z nás si nosí své vlastní emoce, které ovlivňují to, jak se vnímáme a cítíme. Vychovejme tedy sami sebe k sebeúctě, respektujme se a obdivujme se za to, co jsme v životě dokázali. Odpusťme si za chyby, které děláme, protože právě ty nás posouvají dál

Celý SEO Restart uzavírala panelové diskuze v podání Marka Prokopa, Pavla Ungra, Martina Pichlíka a Filipa Podstavce v roli moderátora. Řeč přišla na to, jak s AI začít. i na to, jaké má využití v každodenní praxi. Řešil se také dopad AI na hlasové vyhledávání a to, jak budou vyhledávače vnímat obrázky generované AI. Nechyběla ani debata nad budoucím vývojem umělé inteligence. 

A co další aktuální trendy v SEO? 

Jak se zdá, AI dnes trendům kraluje a dost možná ještě nějakou chvíli bude.

Letošní SEO Restart přinesl mnoho novinek a naznačil, jakým směrem se bude celý obor SEO hýbat. Jak se ukazuje, vše je zatím nejisté a nikdo nevíme, co může přijít. Jasné ale je, že se doba posouvá rychle vpřed, a tak je potřeba držet krok a přizpůsobovat se změnám.

Anna Kudlackova

Anna Kudlačková

SEO Specialist

A co dodat na závěr našeho reportu? Že jej nepsala AI a že se už těšíme na další SEO Restart. :) 

SEO 31. 03. 2023