Google Ads není jediná volba pro display kampaně v zahraničí

Při cílení na zahraniční trhy nemusíte být odkázaní pouze na Google Ads. Mrkněte, jak v praxi využít například data třetích stran. Zahraničí nabízí nespočet možností.

Display kampaně v zahraničí
Display kampaně v zahraničí

Při cílení na zahraniční trhy nemusíte být odkázaní pouze na Google Ads. Existují i další alternativy pro oslovení požadovaného publika, například data třetích stran, kterých je v zahraničí nespočet. Přečtěte si, jak jsme při nastavování zahraniční display kampaně postupovali u jednoho z našich klientů.

Pro našeho klienta Telight, který se zaměřuje na výrobu přístrojů využívajících světelnou optiku především pro mikroskopy, jsme spustili akviziční kampaň na zvýšení brand awareness. Jednalo se o online konferenci na představení nového produktu, který výrazně zlepšuje rozlišení fluorescenčních mikroskopů. 

Kde jenom začít?

Cílovou skupinou byla odborná společnost, která využívá mikroskopy ke své vědecké činnosti, a to v Evropě a Izraeli.

Jelikož Google nenabízí žádná relevantní data, na která bychom mohli cílit, využili jsme data třetích stran.

Po důkladné analýze, kterou nám nabízí DV360, jsme se zaměřili na cílení od těchto tří providerů:

 1. eXelate: Spadá pod Nielsen Company a využívá mix online/​offline dat od anonymních poskytovatelů, jako jsou publisheři, data provideři nebo inzerenti. Ti mají na webových stránkách, v reklamách, aplikacích nebo na zařízeních připojených k internetu či TV implementovaný speciální měřící software, z něhož získávají data. Ta získávají také na základě krátkých dotazníků.

   
 2. Audiencerate: Využívá data z obsahu webových stránek a prostřednictvím klasifikátorů IAB určuje stránky a kontext obsahu, který si uživatel prohlíží. Další cenná data čerpají z Google Ads in-market, affinity look-a-like publik, případně díky implementovaným měřícím pixelům na vybraných stránkách. 

   
 3. Eyeota: Kombinuje online data od publisherů a zároveň offline data z marketingových průzkumů. 

Rozšíření kampaně

Za nejrelevantnější jsme v tomto případě považovali cílení na Biological Sciences, konkrétně Anatomy, Flora and Fauna, Neuroscience a Genetics. 

S klientem jsme následně vybrali několik oborových webů, o které jsme kampaň rozšířili. Prostřednictvím DV360 jsme se pak zobrazovali kampaně na následujících webech: 

 • Sciencedaily.com, 
 • Phys.org,
 • Interestingengineering.com, 
 • Nature.com, 
 • Digitaljournal.com, 
 • Sciencemag.org. 

Abychom kompletně využili potenciál DV360, využili jsme také custom publika se zaměřením na vybraná klíčová slova ze search kampaní a návštěvníků vybraných webů. Tedy obdobným způsobem jako v Google Ads.

A jak to dopadlo?

Dle očekávání nejlépe fungovalo cílení na předem definované weby od klienta, na které přichází to nejrelevantnější publikum.

Následovalo cílení na data třetích stran, jehož CTR bylo o pouhých 0,03 p.b. nižší. Nejlepších výsledků v těchto kampaních jsme dosáhli u cílení od eXelate se zaměřením na GeneticsAudiencerate se zaměřením na Anatomy. Naopak custom publika získala o 0,12 % horší CTR, a tím výrazně zaostávala oproti ostatním cílení.

Stejné pořadí nám pak potvrdila také kvalita návštěv podle Google Analytics. Cílení na vybrané URL, stejně jako data třetích stran, mělo výrazně nižší hodnotu bounce rate a naopak vyšší dobu strávenou na webu. 

V případě využití dat třetích stran je potřeba počítat s poplatkem za jejich využití, který se odvíjí od komplexnosti vstupních dat.

I přes to máme velmi dobrou zkušenost s využíváním takových dat napříč odvětvími i zeměmi. I za cenu vyšší CPM se jejich využití vyplácí. Je potřeba to ale posuzovat případ od případu individuálně.

Otestuje to klidně s námi. :)