Obsahové úpravy webu z pohledu SEO

Vhodný obsah je jedním ze základních pilířů SEO. Výsledkem obsahové úpravy webu z hlediska SEO je řešení, které je ideální pro vyhledávače i uživatele. A to dávno neznamená rozsáhlé texty nahuštěné klíčovými slovy.


Co to vlastně je a kde bývají nejčastější chyby

Obsahové úpravy webu zahrnují správné umístění klíčových slov z hlediska rozložení i tvaru, ve kterém daný výraz je. Vše má ale svoji míru. Stránka nemůže klíčovými slovy přetékat, přehnané prolinkováním nepůsobí dobře ani na uživatele, ani na vyhledávače.

Správné interní a externí prolinkování a chronologické členění nadpisů podle úrovní je dalším krokem k úspěchu. Bezchybná gramatika a stylistika by měla být samozřejmostí. Stránka vyladěná z pohledu SEO tedy obsahuje adekvátní množství klíčových slov, které jsou relevantně prolinkované.

Jak postupujeme

Nejprve je nutné zhodnotit výchozí stav. Na základě toho navrhujeme úpravy, které vždy vychází z dat a osvědčených postupů.

Analýza klíčových slov

Alfou omegou je pro nás analýza klíčových slov. Bez té bychom se jednoduše neobešli. Je cenným zdrojem hledaných frází souvisejících s vaším podnikáním.

Analýza stávajících textů

Než se pustíme do úprav, podíváme se na stávající texty. Vyhodnotíme, které stránky jsou z hlediska obsahu dostatečně pokryté a jestli se při jejich tvorbě myslelo i na SEO.

Příprava upravených textů

Přichází na řadu revize. Společně s copywritery volíme vhodný styl a tonalitu, umisťujeme klíčová slova, členíme nadpisy a upravujeme přehlednost webu pomocí odstavců. Důležité prvky zvýrazňujeme tučně nebo kurzívou, nikdy texty nepodtrháváme – tváří se jako odkaz a jsou pro uživatele matoucí.

Zapracování textů do webu

Odsouhlasené texty přeneseme na web nebo vám je předáme k zapracování. V tom případě kontrolujeme, jestli vše proběhlo správně.

Na celý proces se také díváme optikou UX, vycházíme z uživatelského testování. Při úpravách dbáme na to, aby byl obsah maximálně přehledný a měl dobrou strukturu. Je důležité pracovat s tím, že lidé stránku nejdříve skenují a pokud najdou, co hledají, ponoří se do čtení.

Co v rámci obsahové úpravy webu nejčastěji řešíme

Klíčová slova

Z analýzy klíčových slov získáváme důležitá slova, která s citem a střídmostí zakomponujeme do obsahu.

Relevantní interní prolinkování

Interní prolinkování pomáhá propojit části webu, které spolu souvisí. Ukazuje návštěvníkům další relevantní stránky, které úzce souvisí s konkrétním obsahem. Mimo to pomáhá také v indexaci.

Logické uspořádání nadpisů

Nic nevypadá hůř než text, který nemá smysl a řád. Logické a chronologické uspořádání nadpisů je základ.

Zvýrazňování důležitých částí a členění do odstavců

Usnadňujeme uživatelům hledání. Důležité části zvýrazňujeme. Chceme, aby obsah zaujal a dobře se četl. Jedná se o jednoduché úpravy, na které se ale často zapomíná.

Vytvoříme web, který budou vyhledávače i zákazníci milovat