Obsahové úpravy webu z pohledu SEO

Vhodný obsah je jedním ze základních pilířů SEO. Výsledkem obsahové úpravy webu z hlediska SEO je řešení, které je ideální pro vyhledávače i uživatele. A to dávno neznamená rozsáhlé texty nahuštěné klíčovými slovy.