Zlepšete SEO díky Content hubu

Víte, co je stejně důležité jako obsah na vašem webu? Dát obsahu logicky řešenou strukturu, která bude užitečná pro uživatele i vyhledávače. Abyste se s obsahovou strukturou na webu vypořádali co nejlépe, začněte pracovat s Content hubem. 

Už roky slýcháme, že obsah je král. Ale proto, aby kvalitní a přínosný obsah na vašem webu kraloval i v roce 2023, je zapotřebí dát mu promyšlené uspořádání. Kvalitní webový obsah totiž ke svému úspěchu nezbytně potřebuje vhodnou strukturu.

A právě Content hub (topic cluster) přináší efektivní způsob, jakým můžete obsah na webu členit a vzájemně propojovat. Usnadníte tím orientaci pro uživatele i vyhledávače.

Co je to Content hub?

Základní myšlenka Content hubu staví na systému souvisejících článků, které jsou hierarchicky uspořádané. 

V centru se nachází ústřední téma, které se dále člení do dílčích podtémat. Články na jednotlivých úrovních jsou pak vzájemně provázané interními odkazy. 

Vzniká tak logická obsahová struktura, která se skládá ze tří hlavních částí:

 1. Prvním prvkem Content hubu je takzvaná pilířová stránka (pillar page). Jedná se o centrální stránku, která představuje hlavní téma a přináší vhled do řešené problematiky. Cílem je, aby se právě tato stránka zobrazovala na top pozicích ve výsledcích vyhledávání, nejčastěji na obecná short-tail klíčová slova. 

  Z toho důvodu by měla být obsahově nejkomplexnější, ale zároveň by měla obsahovat z každého detailního podtématu jen hlavní shrnutí. Pro detailnější informace pilířová stránka odkazuje na jednotlivé klastrové stránky. 

 2. Na pilířovou stránku navazují takzvané  klastrové stránky, které se věnují dílčím podtématům do posledního detailu. Umožňují dané téma podrobněji rozpracovat a komplexně obsáhnout všechny jeho součásti. Jejich cílem je pokrýt co největší long-tail. 
 3. Třetí základní část Content hubu představují interní odkazy, které obsah vzájemně propojují a vytváří tak cestu pro uživatele i vyhledávače.


Jak je Content hub přínosný pro SEO

Ptáte se, co využití této strategie přinese z pohledu SEO vašemu webu? Těch výhod je hned několik a určitě stojí za pozornost.

Lépe strukturovaný obsah

Content hub dává webovému obsahu strukturu a zároveň stanovuje jeho jasnou hierarchii. Tím pomáhá uživatelům i vyhledávačům v lepší orientaci na webu a usnadňuje hledání odpovědí na jejich dotazy. 

Hierarchizovaný, strukturovaný a relevantně propojený obsah je srozumitelnější a může přispět také k tomu, že uživatelé na webu navštíví více souvisejících stránek.

Jasně definovaná struktura obsahu vám pomůže také v jeho dlouhodobějším plánování. Při tvorbě obsahu už totiž nebudete přeskakovat ad hoc od jednoho tématu k druhému.

Místo toho se budete řídit jednoznačným, uspořádaným plánem obsahu.

Systematické interní prolinkování

Strategie Content hubu dává obsahu jasnou strukturu, což vás přirozeně povede i k logickému internímu prolinkování přes vhodné anchor texty. Průběžné doplňování dílčích témat také přináší možnost aktualizace a přidávání nových interních odkazů na hlavní stránku. 

Tím vyhledávači pomůžete lépe porozumět vazbám mezi stránkami a zároveň mu sdělíte, která stránka je důležitá.

Komplexní pokrytí tématu

Využití Content hubu umožňuje prozkoumat stanovenou problematiku komplexně a do hloubky. Obecná pilířová stránka poskytne uživateli základní vhled do problematiky ve všech dílčích tématech a pro kompletní detailnost se nabízí podrobné klastrové podstránky.

Díky tomu lze systematicky pokrýt všechna dílčí témata a tím i důležitá klíčová slova. A to od obecnějších short-tailů až po složitější a úzce zaměřené long-tailové výrazy. Uživatelé navíc ocení ucelené informace o tématu přehledně a na jednom místě. 

Budování autority

Jak popisujeme v článku Vylaďte svůj web podle E‑E‑A‑T, Google hodnotí obsah na základě čtyř faktorů: odbornost, autorita, důvěryhodnost a zkušenost. Pokud vyhledávač vyhodnotí obsah na vašem webu jako autoritativní, pravděpodobněji ho bude považovat za relevantní a nabídne ho uživatelům na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání.

A jak k budování autority přispívá Content hub? 

 • Obsahuje vyčerpávající informace o daném tématu. To může být pro vyhledávač signálem, že je doména v tomto tématu autoritou. 
 • Důležitou roli hraje také interní prolinkování přes relevantní anchor texty. Mezi obsahem se tak tvoří vazby, které vyhledávači pomáhají lépe pochopit, o čem obsah pojednává. 
 • Zároveň zpětné odkazy zvyšují autoritu stránky.

Jak tvořit Content hub

Chcete využít strategii Content hubu i na vašem webu? Ukážeme vám, jak na to krok po kroku.

1. Identifikujte ústřední téma

Správně zvolené téma obsahu je základem úspěchu, proto byste jeho výběr neměli podcenit. Zvažte několik faktorů:

 • Souvislost s vaší značkou je prvním bodem, od kterého se můžete odrazit. Zamyslete se i nad tím, čím chcete být v oboru známí a jak se chcete prezentovat. 

  Pokud se téma vztahuje k produktům či službám, které nabízíte, můžete do obsahu přidat  CTA neboli výzvu k akci, která uživatele pobídne k provedení konverze. Konverzí může být například přidání zboží do košíku či nákup. 

 • Dostatečně široké téma zaručí, že najdete spoustu podtémat, o kterých můžete psát. Dejte si ale pozor na to, aby téma nebylo až příliš obecné. Pak hrozí, že bude struktura moc složitá, a mohli byste se v ní sami poměrně snadno ztratit.
 • Orientujte se na témata, která se pojí k informačním vyhledávacím dotazům. Jde o takové, které uživatel zadává do vyhledávače se záměrem získat informace o dané problematice a jeho primárním cílem vyhledávání nebývá nákup zboží. 
 • Víte, o čem píšou vaši konkurenti? Nebojte se na jejich obsah podívat a inspirujte se. Třeba najdete užitečné nápady i pro obsah na vašem webu. Obsahové mezery na webu v porovnání s konkurencí odhalíte třeba pomocí analýzy Content Gap.
 • Při identifikaci tematického okruhu se nezapomeňte podívat ani na to, jaká témata uživatelé ve vyhledávačích hledají. Chcete tvořit obsah s hledanými klíčovými slovy, na která můžete cílit. Budete-li psát o tom, co uživatele skutečně zajímá, zvýšíte pravděpodobnost, že navštíví vaše webové stránky. 

  Výběr tématu tedy založte na datech. Užitečná pro to bude analýza klíčových slov nebo si můžete zpracovat vlastní průzkum hledanosti v nástrojích, jako je Marketing Miner či Ahrefs. S klíčovými slovy poté v obsahu vhodně pracujte.

Jak na webu pracovat s klíčovými slovy? Pomůže vám článek, který jsme na toto téma napsali.

Přečíst článek

2. Stanovte si dílčí podtémata

Když jste si stanovili rámcové téma, je na čase k němu přidat také podtémata, ze kterých budete tvořit jednotlivé klastrové stránky.

Nejprve zrevidujte stávající obsah na webu a zkuste se podívat, zda některý z článků můžete využít. Dobrým krokem je aktualizace takového článku, aby plně odpovídal zaměření vašeho nového Content hubu.

Udělejte si brainstorming a zkuste vymyslet, jakou další relevantní oblast můžete zahrnout. Pomoci mohou například myšlenkové mapy

 S doplněním podtémat se opět můžete inspirovat i u konkurence nebo pomůže i umělá inteligence, která je efektivním zdrojem nápadů. 

Zkuste se AI zeptat, jaké další otázky mohou lidé mít v souvislosti ze zadaným tématem nebo jaká další podtémata se k němu pojí. Z toho, co AI dokáže vygenerovat, si už jen snadno filtrujete podtémata na základě hledanosti a vlastních preferencí.

Ke každému podtématu doplňte klíčová slova a dohledejte také objem jejich měsíční hledanosti. Opět můžete využít například nástroj Marketing Miner. 

Podtémata si pak na základě hledanosti můžete vyfiltrovat. Soustřeďte se v první řadě především na ty oblasti, které mají potenciál alespoň trochu zajímavé návštěvnosti a jsou přínosné pro uživatele.

Výsledkem tohoto postupu bude seznam zmapovaných podtémat, přičemž každé z nich bude představovat jednu klastrovou stránku Content hubu. Nezapomeňte ke každému z nich doplnit i sadu klíčových slov, na které bude daná klastrová stránka cílit. 

Vhodné je evidovat také data o objemu měsíční hledanosti jednotlivých slov. Přidat můžete i informace o tom, jak se na daná klíčová slova aktuálně umisťuje ve výsledcích vyhledávání váš web či webové stránky vaší konkurence.

TIP: Nesnažte se tvořit podstránku na každé specifické téma, které hledá třeba jen deset lidí měsíčně. Taková témata doporučujeme sloučit do více hledaných celků. 

3. Vytvořte přehlednou strukturu

Veškerá témata seskupte do kategorií, stanovte také jejich hierarchii a vzájemné vazby. Struktura by měla být jednoduchá a přehledná, aby se v ní mohli uživatelé snadno orientovat. Měla by také jednotlivá podtémata uvádět do vzájemného kontextu. 

Ideální struktura Content hubu by měla být rozvržená tak, aby se v ní dalo jednoduše a intuitivně vyznat. 

Všechny podstránky a informace by měly být dostupné na pár kliknutí.

Zároveň doporučujeme uspořádat strukturu tak, aby se v budoucnu dala jednoduše upravovat a případně i rozšiřovat. Díky přehlednému uspořádání budete mít jasno i v tom, jaká témata jste pokryli a které oblasti můžete ještě rozšířit.

TIP: K návrhu a vizualizaci struktury Content hubu pomůže software pro tvorbu myšlenkových map, využít můžete například Miro. Skvěle ale poslouží i obyčejná tužka a papír.

Na závěr jeden příklad

A jak může finální podoba Content hubu vypadat? Pro ilustraci jsme připravili jeden vzorový příklad. Představme si, že tvoříme Content hub pro e-shop prodávající chovatelské potřeby

 • Jako hlavní téma pro pilířovou stránku si stanovíme Péči o štěně. Klíčová slova, na která budeme touto stránkou cílit, mohou být například péče o štěně, jak se starat o štěně, co potřebuje štěně.

  • K pilířové stránce poté můžeme postupně přidávat jednotlivé podrobnější klastrové stránky, například Krmení štěněte (příklad hledaných klíčových slov – jak krmit štěně, jak často krmit štěně, čím krmit štěně, čím krmit 5týdenní štěně). 

   Tuto klastrovou stránku můžeme dále členit na další témata, například:

   • Barf krmení pro štěně (jak krmit štěně barfem, barf jídelníček štěně, jak barfovat štěně)

   • Granule pro štěně (nejlepší granule pro štěně, jaké granule pro štěně, štěně nechce jíst granule). 

Krok za krokem pak vzniká Content hub, jak ukazuje obrázek:


Content hub společnými silami

Chcete se pustit do tvorby strukturovaného obsahu a oceníte naši pomoc? Neváhejte se na nás obrátit. Společně vyladíme obsah i na vašem webu.

Chci Content hub

 

Kde najdete více informací