Atribuce a vyhodnocování kampaní

Říká se, že polovina marketingových nákladů je vyhozena z okna, jen je těžké zjistit která. Rádi se podíváme na vaše zdroje návštěvnosti a řekneme vám, kde by se dalo ušetřit nebo víc zabrat.

Chci vyhodnotit výkon kampaní

Naše služby

S čím vám pomůžeme

Audit nastavení analytiky

Správné nastavení analytiky a sběr dat je prvním krokem k preciznímu vyhodnocení kampaní. Ujistíme se, že je vše technicky optimální a zda přesně měříte všechny důležité metriky a cíle.

Vyhodnocení webu a obsahu

Zjistíme, jaké jsou silné a slabé stránky vašeho webu. Určíme, který obsah je pro vaše návštěvníky nejzajímavější a kde jsou problematická místa a dochází k vysoké odpadovosti.

Analýza zdrojů návštěv

Neinvestujeme do brandu moc? Není remarketing zbytečný? Pokud si kladete tyto otázky, jste tu správně. Projdeme zdroje návštěvnosti a rozklíčujeme, které kanály se vám vyplácí a které ne.

Data-driven atribuce

I v dnešní době vyhodnocuje spousta marketérů kampaně pouze podle last click atribučního modelu. Navrhli jsme vlastní algoritmy pro výpočet data-driven atribuce (Markova a Shapleyho). To nám umožňuje mnohem detailnější vhled na výsledky kampaní.

Konzultace a školení

Pokud chcete dělat správná marketingová rozhodnutí, potřebujete se naučit v interpretovaných datech dobře orientovat. Připravíme vám školení, kde se naučíte číst v datech, pracovat a odkrývat nové poznatky a získat strategická doporučení.

Další služby

Další služby, které v rámci webové analytiky nabízíme