Matěj Černý

V Proficiu mám na starosti správu PPC kampaní. V marketingu se pohybuji od roku 2018, kdy mě okouzlila možnost zkoumat souvislosti vedoucí k úspěchu. Ve svém volnu rád poznávám naše hrady a zámky.