Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu, ochranu osobních údajů a značky. Často a ráda předává své know-how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.